Hổ vồ chết cụ ông chăn gia súc

Ấn Độ - Ramesh Bhimrao Veladi là người thứ 16 chết do hổ tấn công trong năm nay ở thành phố Chandrapur trong lúc cố gắng bảo vệ đàn gia súc.


Cụ ông 60 tuổi đến từ làng Katwan bị một con hổ giết chết hôm 25/6 ở vùng ven Khu bảo tồn hổ Tadoba Andhari (TATR) ở Chandrapur. "Đây ca tử vong đầu tiên được ghi nhận ở khu vực Mul trong hai năm qua. Dựa theo kết quả điều tra của chúng tôi, có vẻ như con hổ định ăn thịt gia súc của Ramesh nhưng ông ấy đã ngăn nó lại. Ramesh có giấy phép chăn nuôi gia súc ở ven khu bảo tồn", G Guruprasad, phó Giám đốc cơ quan bảo tồn rừng, cho biết.Tại bang Maharashtra, tổng số vụ hổ tấn công gây chết người lên đến 24 từ tháng 1 đến tháng 6/2020, tăng mạnh so với 26 vụ trong năm 2019 và 25 vụ vào năm 2018. Đầu năm nay, nhà chức trách bắt một con hổ giết chết 3 người và quyết định nhốt nó vĩnh viễn trong chuồng. Con hổ đực 5 tuổi nặng 180 kg đi lạc 508 km từ Chandrapur đến Palaspani để tìm kiếm lãnh thổ mới.Hổ Bengal nằm trong danh mục động vật nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) với số lượng ngày càng sụt giảm. Môi trường sống của loài vật này đang trở nên rải rác do sự xuất hiện của con người. Hiện nay, hổ Bengal chỉ tập trung ở những vùng rừng nhỏ tại Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Myanmar.Hổ Bengal nằm trong danh mục động vật nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) với số lượng ngày càng sụt giảm. Môi trường sống của loài vật này đang trở nên hạn hẹp dần do sự xuất hiện của con người. Hiện nay, hổ Bengal chỉ tập trung ở những vùng rừng nhỏ tại Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Myanmar.An Khang (Theo Daily Star)Ho vo chet cu ong chan gia suc


An Do - Ramesh Bhimrao Veladi la nguoi thu 16 chet do ho tan cong trong nam nay o thanh pho Chandrapur trong luc co gang bao ve dan gia suc.


Cu ong 60 tuoi den tu lang Katwan bi mot con ho giet chet hom 25/6 o vung ven Khu bao ton ho Tadoba Andhari (TATR) o Chandrapur. "Day ca tu vong dau tien duoc ghi nhan o khu vuc Mul trong hai nam qua. Dua theo ket qua dieu tra cua chung toi, co ve nhu con ho dinh an thit gia suc cua Ramesh nhung ong ay da ngan no lai. Ramesh co giay phep chan nuoi gia suc o ven khu bao ton", G Guruprasad, pho Giam doc co quan bao ton rung, cho biet.Tai bang Maharashtra, tong so vu ho tan cong gay chet nguoi len den 24 tu thang 1 den thang 6/2020, tang manh so voi 26 vu trong nam 2019 va 25 vu vao nam 2018. Dau nam nay, nha chuc trach bat mot con ho giet chet 3 nguoi va quyet dinh nhot no vinh vien trong chuong. Con ho duc 5 tuoi nang 180 kg di lac 508 km tu Chandrapur den Palaspani de tim kiem lanh tho moi.Ho Bengal nam trong danh muc dong vat nguy cap cua Lien minh Bao ton Thien nhien Quoc te (IUCN) voi so luong ngay cang sut giam. Moi truong song cua loai vat nay dang tro nen rai rac do su xuat hien cua con nguoi. Hien nay, ho Bengal chi tap trung o nhung vung rung nho tai An Do, Bangladesh, Nepal, Bhutan va Myanmar.Ho Bengal nam trong danh muc dong vat nguy cap cua Lien minh Bao ton Thien nhien Quoc te (IUCN) voi so luong ngay cang sut giam. Moi truong song cua loai vat nay dang tro nen han hep dan do su xuat hien cua con nguoi. Hien nay, ho Bengal chi tap trung o nhung vung rung nho tai An Do, Bangladesh, Nepal, Bhutan va Myanmar.An Khang (Theo Daily Star)

Hổ vồ chết cụ ông chăn gia súc

Ấn Độ - Ramesh Bhimrao Veladi là người thứ 16 chết do hổ tấn công trong năm nay ở thành phố Chandrapur trong lúc cố gắng bảo vệ đàn gia súc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: