Ra mắt bản đồ vũ trụ trải rộng 10 nghìn tỷ pixel

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hành một bản đồ 2D khổng lồ của vũ trụ, mở đường cho khảo sát quang phổ năng lượng tối thế hệ mới.


Bản đồ ra mắt hôm 14/1 được tạo nên bởi Nhóm Khảo sát Bầu trời Bắc Kinh-Arizona (BASS) của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (NAOC) dựa trên dữ liệu từ dự án Dụng cụ Quang phổ Năng lượng tối (DESI).Gần 200 nhà nghiên cứu và cộng tác viên từ NAOC và DESI đã quan sát các thiên hà và phân tích dữ liệu trong sáu năm qua để lắp ghép các hình ảnh lại với nhau, cuối cùng tạo nên một bản đồ vũ trụ 2D khổng lồ trải rộng hơn 10 nghìn tỷ pixel về mặt kỹ thuật số. Theo Phó giáo sư Zou Hu từ NAOC, nó bao phủ một nửa bầu trời và chứa khoảng 2 tỷ đối tượng.Các quan sát thiên văn hiện đại cho thấy vũ trụ đang giãn nở và dường như tiếp tục tăng tốc. Năng lượng thúc đẩy sự giãn nở này được gọi là năng lượng tối, dạng năng lượng chiếm phần lớn trong vũ trụ nhưng đến nay vẫn còn là một bí ẩn.Phương pháp đo dịch chuyển đỏ quy mô lớn của các thiên hà có thể mô tả sự phân bố 3D của vật chất và tiết lộ ảnh hưởng của năng lượng tối đối với sự giãn nở của vũ trụ. Dự án DESI là một cuộc khảo sát dịch chuyển đỏ vũ trụ thế hệ mới."DESI sẽ thực hiện một sứ mệnh kéo dài 5 năm để thu được dịch chuyển đỏ của hàng triệu thiên hà và xây dựng vũ trụ 3D lớn nhất. Nó được kỳ vọng sẽ giúp giải đáp những bí ẩn về năng lượng tối", Zhao Gongbo, Phó tổng giám đốc NAOC và là thành viên của DESI, chia sẻ."Nhưng trước khi DESI bắt đầu, chúng ta cần một bản đồ 2D lớn hơn và sâu hơn của vũ trụ để đáp ứng yêu cầu nhắm mục tiêu của các quan sát quang phổ quy mô lớn như vậy", Zou cho biết thêm.Nhà khoa học David Schlegel, một thành viên trong dự án DESI, nhấn mạnh đây là bản đồ 2D lớn nhất từng được phát hành của vũ trụ. Nó sẽ trở thành di sản cho cộng đồng thiên văn trên toàn thế giới và đóng vai trò quý giá đối với các ứng dụng khoa học.Đoàn Dương (Theo Xinhua/Science Codex) Kính viễn vọng lập bản đồ 3 triệu thiên hà trong 300 tiếngBản đồ 1,8 tỷ ngôi sao trong dải Ngân HàRa mat ban do vu tru trai rong 10 nghin ty pixel


Cac nha khoa hoc Trung Quoc phat hanh mot ban do 2D khong lo cua vu tru, mo duong cho khao sat quang pho nang luong toi the he moi.


Ban do ra mat hom 14/1 duoc tao nen boi Nhom Khao sat Bau troi Bac Kinh-Arizona (BASS) cua Dai quan sat Thien van Quoc gia thuoc Vien Khoa hoc Trung Quoc (NAOC) dua tren du lieu tu du an Dung cu Quang pho Nang luong toi (DESI).Gan 200 nha nghien cuu va cong tac vien tu NAOC va DESI da quan sat cac thien ha va phan tich du lieu trong sau nam qua de lap ghep cac hinh anh lai voi nhau, cuoi cung tao nen mot ban do vu tru 2D khong lo trai rong hon 10 nghin ty pixel ve mat ky thuat so. Theo Pho giao su Zou Hu tu NAOC, no bao phu mot nua bau troi va chua khoang 2 ty doi tuong.Cac quan sat thien van hien dai cho thay vu tru dang gian no va duong nhu tiep tuc tang toc. Nang luong thuc day su gian no nay duoc goi la nang luong toi, dang nang luong chiem phan lon trong vu tru nhung den nay van con la mot bi an.Phuong phap do dich chuyen do quy mo lon cua cac thien ha co the mo ta su phan bo 3D cua vat chat va tiet lo anh huong cua nang luong toi doi voi su gian no cua vu tru. Du an DESI la mot cuoc khao sat dich chuyen do vu tru the he moi."DESI se thuc hien mot su menh keo dai 5 nam de thu duoc dich chuyen do cua hang trieu thien ha va xay dung vu tru 3D lon nhat. No duoc ky vong se giup giai dap nhung bi an ve nang luong toi", Zhao Gongbo, Pho tong giam doc NAOC va la thanh vien cua DESI, chia se."Nhung truoc khi DESI bat dau, chung ta can mot ban do 2D lon hon va sau hon cua vu tru de dap ung yeu cau nham muc tieu cua cac quan sat quang pho quy mo lon nhu vay", Zou cho biet them.Nha khoa hoc David Schlegel, mot thanh vien trong du an DESI, nhan manh day la ban do 2D lon nhat tung duoc phat hanh cua vu tru. No se tro thanh di san cho cong dong thien van tren toan the gioi va dong vai tro quy gia doi voi cac ung dung khoa hoc.Doan Duong (Theo Xinhua/Science Codex) Kinh vien vong lap ban do 3 trieu thien ha trong 300 tiengBan do 1,8 ty ngoi sao trong dai Ngan Ha

Ra mắt bản đồ vũ trụ trải rộng 10 nghìn tỷ pixel

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hành một bản đồ 2D khổng lồ của vũ trụ, mở đường cho khảo sát quang phổ năng lượng tối thế hệ mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: