Cách sử dụng ứng dụng Facebook, YouTube và Windows bằng các phím tắt

Mọi người thường điều khiển máy tính, Facebook, YouTube như thế nào. Chắc hẳn câu trả lời sẽ là dùng chuột máy tính đúng..


Mọi người thường điều khiển máy tính, Facebook, YouTube như thế nào. Chắc hẳn câu trả lời sẽ là dùng chuột máy tính đúng không. Nhưng mình sẽ gợi ý cho mọi người một cách sử dụng ứng dụng Facebook, YouTube và Windows bằng các phím tắt. Cứ thử xem, biết đâu bạn lại thích. Cách sử dụng ứng dụng Facebook, YouTube và Windows bằng các phím tắt

1. Phím tắt cho Facebook

Bạn đã chán dùng Facebook bằng chuột chưa, hãy thử các phím tắt này nhé.


 • Alt + O: Mở Help Center
 • Alt + 1: Trở về Home/Trang chủ
 • Alt + 2: Mở Timeline/Profile
 • Alt + 3: Mở Friends/Bạn bè
 • Alt + 4: Mở Message/Tin nhắn
 • Alt + 5: Mở Notifications/Thông báo
 • Alt + 6: Mở Cài đặt chung
 • '/': Tìm kiếm
 • J: Chuyển sang bài viết tiếp theo
 • K: Lùi về bài viết trước
 • L: Thả Like/Thích
 • C: Bình luận
 • Q: Tìm người liên hệ để chat

2. Phím tắt cho YouTube

 • M: Tắt/mở âm thanh
 • K: Dừng/phát video
 • Backspace: Dừng/phát video
 • F: Xem video chế độ toàn màn hình
 • ESC: Thoát chế độ video xem toàn màn hình
 • O: Chuyển đến đầu video
 • Số 0: Chuyển đến đầu video
 • J: Tua trở lại 10s
 • L: Chuyển đến 10s tiếp theo
 • Số 3: Tua đến 1/4 thời lượng video
 • Số 9: Tua đến 3/4 thời lượng video

3. Phím tắt cho Windows

 • Windows + D: Ẩn/hiện cửa sổ
 • Windows + M: Thu nhỏ
 • Windows + E: Mở My Computer
 • Windows + F: Tìm kiếm
 • Windows + L: Khóa màn hình
 • Windows + P: Bắt đầu chế độ hiển thị trình bày (Máy chiếu, màn hình khác,...)
 • Windows + R: Mở cửa sổ Run
 • Windows + F1: Mở hướng dẫn hệ điều hành
 • Ctrl + Home: Về đầu văn bản
 • Ctrl + End: Về cuối văn bản
 • Ctrl + Shift + Home: Chọn từ đầu văn bản đến vị trí con trỏ
 • Ctrl + Shift + End: Chọn từ vị trí con trỏ đến hết
 • Ctrl + A: Chọn tất cả
 • Ctrl + Z: Quay trở lại thời điểm trước đó - Undo
 • Backspace: Quay trở lại thời điểm trước đó - Undo
 • Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác
 • Ctrl + Mũi tên: Di chuyển qua một kí tự
 • Ctrl + Shift + '=': Tọa độ chỉ số trên
 • Ctrl + '=': Tọa độ chỉ số dưới

4. Phím tắt cho Microsoft Word

 • Ctrl + N: Tạo file mới
 • Ctrl + O: Mở file
 • Ctrl + S: Lưu tài liệu
 • Ctrl + C: Sao chép văn bản
 • Ctrl + X: Cắt nội dung đang chọn
 • Ctrl + V: Dán văn bản
 • Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm

Chúc các bạn vui vẻ.


Nguồn: TGDĐ

Cach su dung ung dung Facebook, YouTube va Windows bang cac phim tat


Moi nguoi thuong dieu khien may tinh, Facebook, YouTube nhu the nao. Chac han cau tra loi se la dung chuot may tinh dung..


Moi nguoi thuong dieu khien may tinh, Facebook, YouTube nhu the nao. Chac han cau tra loi se la dung chuot may tinh dung khong. Nhung minh se goi y cho moi nguoi mot cach su dung ung dung Facebook, YouTube va Windows bang cac phim tat. Cu thu xem, biet dau ban lai thich. Cach su dung ung dung Facebook, YouTube va Windows bang cac phim tat

1. Phim tat cho Facebook

Ban da chan dung Facebook bang chuot chua, hay thu cac phim tat nay nhe.


 • Alt + O: Mo Help Center
 • Alt + 1: Tro ve Home/Trang chu
 • Alt + 2: Mo Timeline/Profile
 • Alt + 3: Mo Friends/Ban be
 • Alt + 4: Mo Message/Tin nhan
 • Alt + 5: Mo Notifications/Thong bao
 • Alt + 6: Mo Cai dat chung
 • '/': Tim kiem
 • J: Chuyen sang bai viet tiep theo
 • K: Lui ve bai viet truoc
 • L: Tha Like/Thich
 • C: Binh luan
 • Q: Tim nguoi lien he de chat

2. Phim tat cho YouTube

 • M: Tat/mo am thanh
 • K: Dung/phat video
 • Backspace: Dung/phat video
 • F: Xem video che do toan man hinh
 • ESC: Thoat che do video xem toan man hinh
 • O: Chuyen den dau video
 • So 0: Chuyen den dau video
 • J: Tua tro lai 10s
 • L: Chuyen den 10s tiep theo
 • So 3: Tua den 1/4 thoi luong video
 • So 9: Tua den 3/4 thoi luong video

3. Phim tat cho Windows

 • Windows + D: An/hien cua so
 • Windows + M: Thu nho
 • Windows + E: Mo My Computer
 • Windows + F: Tim kiem
 • Windows + L: Khoa man hinh
 • Windows + P: Bat dau che do hien thi trinh bay (May chieu, man hinh khac,...)
 • Windows + R: Mo cua so Run
 • Windows + F1: Mo huong dan he dieu hanh
 • Ctrl + Home: Ve dau van ban
 • Ctrl + End: Ve cuoi van ban
 • Ctrl + Shift + Home: Chon tu dau van ban den vi tri con tro
 • Ctrl + Shift + End: Chon tu vi tri con tro den het
 • Ctrl + A: Chon tat ca
 • Ctrl + Z: Quay tro lai thoi diem truoc do - Undo
 • Backspace: Quay tro lai thoi diem truoc do - Undo
 • Shift + Delete: Xoa vinh vien tap tin/thu muc ma khong cho vao thung rac
 • Ctrl + Mui ten: Di chuyen qua mot ki tu
 • Ctrl + Shift + '=': Toa do chi so tren
 • Ctrl + '=': Toa do chi so duoi

4. Phim tat cho Microsoft Word

 • Ctrl + N: Tao file moi
 • Ctrl + O: Mo file
 • Ctrl + S: Luu tai lieu
 • Ctrl + C: Sao chep van ban
 • Ctrl + X: Cat noi dung dang chon
 • Ctrl + V: Dan van ban
 • Ctrl + F: Bat hop thoai tim kiem

Chuc cac ban vui ve.


Nguon: TGDD


Cách sử dụng ứng dụng Facebook, YouTube và Windows bằng các phím tắt

Mọi người thường điều khiển máy tính, Facebook, YouTube như thế nào. Chắc hẳn câu trả lời sẽ là dùng chuột máy tính đúng..
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: