Ví điện tử ráo riết khuyến nghị người dùng xác thực tài khoản

Các ví đang ráo riết khuyến khích và hỗ trợ người dùng hoàn thành xác thực thông tin người dùng trước 7/7.


Theo quy định mới tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành cuối tháng 11/2029, tất cả chủ tài khoản ví điện tử bắt buộc thực hiện quy trình xác thực thông tin người dùng. Việc này phải thực hiện xong trước ngày 7/7/2020.


Ví điện tử ráo riết khuyến nghị người dùng xác thực tài khoản

Tất cả ví điện tử buộc phải định danh người dùng trước ngày 7/7. Ảnh: Hải Đăng


Thực hiện chỉ đạo, các ví điện tử hiện đang tích cực truyền thông, cập nhật thường xuyên quy định về xác thực tài khoản nhằm giúp người dùng không bị gián đoạn dịch vụ. Bên cạnh đó, các ví đều ủng hộ quan điểm của Ngân hàng Nhà nước trong việc định danh người dùng.


“Chúng tôi đánh giá quy định này phù hợp với thông lệ chung của thế giới. Việc xác thực thông tin giúp bảo vệ quyền lợi của người dùng cũng như phục vụ công tác phòng chống tội phạm, phòng chống rửa tiền của Nhà nước”, ông Nguyễn Bá Diệp – Phó Chủ tịch, đồng sáng lập ví MoMo nhận định.


MoMo khẳng định chỉ sử dụng thông tin người dùng cung cấp để xác minh tính chính danh của tài khoản, hỗ trợ khi người dùng yêu cầu vào các mục đích liên quan đến pháp lý, và không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ 3 nào.


Đại diện ví điện tử Moca cho rằng việc xác thực thông tin người dùng sẽ giúp tất cả ví điện tử có thể tạo ra một nền tảng thanh toán an toàn, giảm thiểu rủi ro gian lận, trộm danh tính, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Đại diện ví này cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình xác thực hồ sơ người dùng trước thời hạn quy định.  


Ví điện tử ráo riết khuyến nghị người dùng xác thực tài khoản
Các ví đều có chương trình khuyến khích người dùng xác thực tài khoản. Ảnh: Hải Đăng

“Số lượng người dùng tham gia xác thực hồ sơ mở ví Moca rất tích cực, gấp 3 lần so với dự đoán của chúng tôi. Điều này cho thấy người dùng ngày càng quan tâm và chủ động hơn trong vấn đề an toàn, bảo mật tài khoản ví điện tử của mình”, phía Moca thông tin.


Đối với khách hàng chưa định danh ví, Payoo cho biết khi truy cập trên ứng dụng hoặc website sẽ hiện ra bảng thông báo nhắc nhở khách hàng bổ sung thông tin trước ngày 7/7/2020. Thông báo này được xuất hiện với tuần suất lặp lại nhằm kêu gọi khách hàng. Ngoài ra, Payoo cũng gởi thông báo đến khách hàng ở các kênh email và tin nhắn SMS.


Gần nửa người dùng đã xác thực tài khoản


Theo quy định, để tiếp tục sử dụng ví điện tử, trước ngày 7/7/2020, tất cả chủ tài khoản ví cần cung cấp các giấy tờ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn, giấy khai sinh (với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi); thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (với cá nhân là người nước ngoài) và liên kết tài khoản ngân hàng của mình với tài khoản ví điện tử. 


Sau ngày 7/7, những tài khoản ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa dịch vụ. Chủ sở hữu ví điện tử có thể giao dịch trở lại sau khi hoàn tất việc xác thực. Tiền trong ví điện tử của người dùng được bảo toàn, hoặc rút về tài khoản ngân hàng liên kết bất kỳ lúc nào.


Trong phiên họp chính phủ gần đây, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho hay có một số trường hợp người sử dụng ví điện tử bị lộ thông tin và ảnh hưởng an toàn. Do đó, cần phải kê khai xác minh danh tính với những tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ.


Việc xác thực người dùng nhằm giúp thanh toán điện tử được an toàn, không bị lợi dụng vào các hoạt động bất hợp pháp. 


Tính đến tháng 5, có 34 tổ chức không phải là ngân hàng đã được NHNN cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Các tổ chức trung gian thanh toán đã cung ứng 4,24 triệu ví đã được xác thực, có sự liên kết với tài khoản ngân hàng, trong tổng số gần 9 triệu ví đăng ký (tức tỷ lệ gần 50%).


Hải Đăng

Vi dien tu rao riet khuyen nghi nguoi dung xac thuc tai khoan


Cac vi dang rao riet khuyen khich va ho tro nguoi dung hoan thanh xac thuc thong tin nguoi dung truoc 7/7.


Theo quy dinh moi tai Thong tu 23/2019/TT-NHNN duoc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) ban hanh cuoi thang 11/2029, tat ca chu tai khoan vi dien tu bat buoc thuc hien quy trinh xac thuc thong tin nguoi dung. Viec nay phai thuc hien xong truoc ngay 7/7/2020.


Vi dien tu rao riet khuyen nghi nguoi dung xac thuc tai khoan

Tat ca vi dien tu buoc phai dinh danh nguoi dung truoc ngay 7/7. Anh: Hai Dang


Thuc hien chi dao, cac vi dien tu hien dang tich cuc truyen thong, cap nhat thuong xuyen quy dinh ve xac thuc tai khoan nham giup nguoi dung khong bi gian doan dich vu. Ben canh do, cac vi deu ung ho quan diem cua Ngan hang Nha nuoc trong viec dinh danh nguoi dung.


“Chung toi danh gia quy dinh nay phu hop voi thong le chung cua the gioi. Viec xac thuc thong tin giup bao ve quyen loi cua nguoi dung cung nhu phuc vu cong tac phong chong toi pham, phong chong rua tien cua Nha nuoc”, ong Nguyen Ba Diep – Pho Chu tich, dong sang lap vi MoMo nhan dinh.


MoMo khang dinh chi su dung thong tin nguoi dung cung cap de xac minh tinh chinh danh cua tai khoan, ho tro khi nguoi dung yeu cau vao cac muc dich lien quan den phap ly, va khong cung cap thong tin ca nhan cua nguoi dung cho bat ky ben thu 3 nao.


Dai dien vi dien tu Moca cho rang viec xac thuc thong tin nguoi dung se giup tat ca vi dien tu co the tao ra mot nen tang thanh toan an toan, giam thieu rui ro gian lan, trom danh tinh, rua tien va cac hoat dong vi pham phap luat khac. Dai dien vi nay cung cho biet se tiếp tục dẩy nhanh qua trinh xác thực hồ sơ người dùng trước thời hạn quy dịnh.  


Vi dien tu rao riet khuyen nghi nguoi dung xac thuc tai khoan
Cac vi deu co chuong trinh khuyen khich nguoi dung xac thuc tai khoan. Anh: Hai Dang

“So luong nguoi dung tham gia xac thuc ho so mo vi Moca rat tich cuc, gap 3 lan so voi du doan cua chung toi. Dieu nay cho thấy người dùng ngày càng quan tâm và chủ dộng hơn trong vấn dề an toàn, bảo mật tài khoản vi dien tu cua minh”, phia Moca thong tin.


Doi voi khach hang chua dinh danh vi, Payoo cho biet khi truy cap tren ung dung hoac website se hien ra bang thong bao nhac nho khach hang bo sung thong tin truoc ngay 7/7/2020. Thong bao nay duoc xuat hien voi tuan suat lap lai nham keu goi khach hang. Ngoai ra, Payoo cung goi thong bao den khach hang o cac kenh email va tin nhan SMS.


Gan nua nguoi dung da xac thuc tai khoan


Theo quy dinh, de tiep tuc su dung vi dien tu, truoc ngay 7/7/2020, tat ca chu tai khoan vi can cung cap cac giay to nhu can cuoc cong dan, chung minh nhan dan hoac ho chieu con thoi han, giay khai sinh (voi ca nhan la cong dan Viet Nam chua du 14 tuoi); thi thuc nhap canh hoac giay to chung minh duoc mien thi thuc nhap canh (voi ca nhan la nguoi nuoc ngoai) va lien ket tai khoan ngan hang cua minh voi tai khoan vi dien tu. 


Sau ngay 7/7, nhung tai khoan vi dien tu chua xac thuc se bi tam khoa dich vu. Chu so huu vi dien tu co the giao dich tro lai sau khi hoan tat viec xac thuc. Tien trong vi dien tu cua nguoi dung duoc bao toan, hoac rut ve tai khoan ngan hang lien ket bat ky luc nao.


Trong phien hop chinh phu gan day, ong Dao Minh Tu - Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc - cho hay co mot so truong hop nguoi su dung vi dien tu bi lo thong tin va anh huong an toan. Do do, can phai ke khai xac minh danh tinh voi nhung tai khoan thanh toan tai ngan hang hoac the ghi no.


Viec xac thuc nguoi dung nham giup thanh toan dien tu duoc an toan, khong bi loi dung vao cac hoat dong bat hop phap. 


Tinh den thang 5, co 34 to chuc khong phai la ngan hang da duoc NHNN cap Giay phep cung ung dich vu trung gian thanh toan. Cac to chuc trung gian thanh toan da cung ung 4,24 trieu vi da duoc xac thuc, co su lien ket voi tai khoan ngan hang, trong tong so gan 9 trieu vi dang ky (tuc ty le gan 50%).


Hai Dang


Ví điện tử ráo riết khuyến nghị người dùng xác thực tài khoản

Các ví đang ráo riết khuyến khích và hỗ trợ người dùng hoàn thành xác thực thông tin người dùng trước 7/7.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: