Tìm ra cách phục hồi nội tạng an toàn hơn

Các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Tomsk (TPU) vừa tìm ra một phương pháp mới có thể cải thiện phương pháp cấy ghép được sử dụng để “sửa chữa” các cơ quan nội tạng của con người bị hư hỏng.


Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Surface & Coatings Technology. Ngày nay, cải tiến vật liệu để sản xuất các loại giá đỡ polymer được sử dụng để sửa chữa mô hoặc phân phối thuốc là một lĩnh vực của y sinh. Sau khi được cư trú với các tế bào hoặc thuốc cần thiết, giá đỡ đặc biệt được cấy vào vùng bị tổn thương của cơ quan cần được hỗ trợ, sau đó tan dần, được thay thế bằng các mô của cơ thể. Mặc dù vậy, theo các nhà khoa học, loại giá đỡ hiện đại dù hoàn toàn tương thích về mặt sinh học và có tính chất cơ học tốt, việc sử dụng chúng vẫn bị hạn chế bởi một vấn đề nghiêm trọng đó là vật liệu polyester kị nước, chúng không bị ướt khi tương tác với các phân tử nước . "Tính kị nước của giá đỡ vấp phải hạn chế sử dụng cả trong y học tái tạo và phân phối thuốc nhắm mục tiêu. Tính kị nước làm suy yếu sự gắn kết và phân chia tế bào, cũng như tăng thời gian phân hủy của giá đỡ trong cơ thể", Anna Lipovka, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết. Có các phương pháp để tăng độ bền cho giá đỡ, một trong những hiệu quả nhất là điều trị plasma. Nhưng các nhà khoa học giải thích rằng trong vài ngày, hiệu quả của việc điều trị như vậy sẽ yếu đi và biến mất sau một vài tuần, làm xấu đi tỷ lệ sống sót của giá đỡ. Để cải thiện, các nhà khoa học TPU đã quyết định bổ sung xử lý plasma bằng cách bôi một lớp mỏng graphene oxit lên bề mặt giá đỡ. Theo các nhà khoa học, vật liệu nano này có tính kị nước cao, không bị suy giảm theo thời gian. Các thử nghiệm so sánh đã chỉ ra rằng vật liệu này giữ được độ ưa nước cần thiết trong một thời gian đủ dài. Theo các nhà khoa học, đây là một thành tựu lớn trong việc phát triển các vật liệu cấy ghép an toàn, cần thiết khẩn cấp bằng phẫu thuật tái tạo hiện đại trong điều trị tim mạch, ung thư và các bệnh khác. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu của TPU kỳ vọng muốn nghiên cứu sự tương tác mới của giá đỡ với các tế bào và mô sống trong quá trình cấy ghép. Cùng với các chuyên gia từ Cao đẳng Hoàng gia London, các nhà nghiên cứu muốn sử dụng quy trình xử lý bằng laser để tạo ra một lớp điện dẫn cho phép theo dõi trạng thái của giá đỡ trong cơ thể. Trang Phạm Theo Sputnik Tag : Nội tạngTim ra cach phuc hoi noi tang an toan hon


Cac nha khoa hoc tai Dai hoc Bach khoa Tomsk (TPU) vua tim ra mot phuong phap moi co the cai thien phuong phap cay ghep duoc su dung de “sua chua” cac co quan noi tang cua con nguoi bi hu hong.


Ket qua nghien cuu duoc cong bo tren tap chi Surface & Coatings Technology. Ngay nay, cai tien vat lieu de san xuat cac loai gia do polymer duoc su dung de sua chua mo hoac phan phoi thuoc la mot linh vuc cua y sinh. Sau khi duoc cu tru voi cac te bao hoac thuoc can thiet, gia do dac biet duoc cay vao vung bi ton thuong cua co quan can duoc ho tro, sau do tan dan, duoc thay the bang cac mo cua co the. Mac du vay, theo cac nha khoa hoc, loai gia do hien dai du hoan toan tuong thich ve mat sinh hoc va co tinh chat co hoc tot, viec su dung chung van bi han che boi mot van de nghiem trong do la vat lieu polyester ki nuoc, chung khong bi uot khi tuong tac voi cac phan tu nuoc . "Tinh ki nuoc cua gia do vap phai han che su dung ca trong y hoc tai tao va phan phoi thuoc nham muc tieu. Tinh ki nuoc lam suy yeu su gan ket va phan chia te bao, cung nhu tang thoi gian phan huy cua gia do trong co the", Anna Lipovka, thanh vien nhom nghien cuu cho biet. Co cac phuong phap de tang do ben cho gia do, mot trong nhung hieu qua nhat la dieu tri plasma. Nhung cac nha khoa hoc giai thich rang trong vai ngay, hieu qua cua viec dieu tri nhu vay se yeu di va bien mat sau mot vai tuan, lam xau di ty le song sot cua gia do. De cai thien, cac nha khoa hoc TPU da quyet dinh bo sung xu ly plasma bang cach boi mot lop mong graphene oxit len be mat gia do. Theo cac nha khoa hoc, vat lieu nano nay co tinh ki nuoc cao, khong bi suy giam theo thoi gian. Cac thu nghiem so sanh da chi ra rang vat lieu nay giu duoc do ua nuoc can thiet trong mot thoi gian du dai. Theo cac nha khoa hoc, day la mot thanh tuu lon trong viec phat trien cac vat lieu cay ghep an toan, can thiet khan cap bang phau thuat tai tao hien dai trong dieu tri tim mach, ung thu va cac benh khac. Trong tuong lai, cac nha nghien cuu cua TPU ky vong muon nghien cuu su tuong tac moi cua gia do voi cac te bao va mo song trong qua trinh cay ghep. Cung voi cac chuyen gia tu Cao dang Hoang gia London, cac nha nghien cuu muon su dung quy trinh xu ly bang laser de tao ra mot lop dien dan cho phep theo doi trang thai cua gia do trong co the. Trang Pham Theo Sputnik Tag : Noi tang

Tìm ra cách phục hồi nội tạng an toàn hơn

Các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Tomsk (TPU) vừa tìm ra một phương pháp mới có thể cải thiện phương pháp cấy ghép được sử dụng để “sửa chữa” các cơ quan nội tạng của con người bị hư hỏng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: