Tàu vũ trụ SpaceX sẽ trở về Trái Đất đầu tháng 8

Mỹ - Tàu vũ trụ Crew Dragon đầu tiên chở phi hành gia lên ISS đã vượt qua mọi kiểm tra và có thể bay về vào ngày 2/8, theo NASA.


SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ Crew Dragon hay còn gọi là Endeavour lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 30/5 với hai phi hành gia kỳ cựu Bob Behnken và Doug Hurley. Chuyến bay Demo-2 của tàu là chuyến bay thử nghiệm để NASA xác nhận tàu Crew Dragon của SpaceX đã sẵn sàng chở phi hành gia định kỳ lên ISS. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, NASA và SpaceX dự định cho con tàu quay trở lại Trái Đất sớm nhất vào ngày 2/8, Kenneth Todd, phó giám đốc chương trình ISS của NASA, chia sẻ trong họp báo hôm 24/6."Thật khó tin khi tàu Endeavour đã ghép nối với trạm ISS được 3,5 tuần", Steve Stich, giám đốc chương trình tàu thương mại chở người của NASA, nói. "Con tàu đang hoạt động cực tốt theo đúng tiến độ. Chúng tôi đã hiểu thêm nhiều về phương tiện và không có gì phải lo ngại. Phi hành đoàn đang tìm hiểu cách vận hành những hệ thống, máy sưởi và hiệu suất nhiệt khi trải qua các thay đổi trên quỹ đạo".Theo Stitch, điều gây bất ngờ là tàu Endeavour sản sinh nhiều năng lượng hơn dự kiến nhờ các tấm pin. Bộ pin mặt trời giúp con tàu có khả năng ở trên quỹ đạo hơn 114 ngày. Để kiểm tra hiệu suất bộ pin, con tàu được khởi động định kỳ để đo năng lượng đến từ pin mặt trời và kết quả hiện nay rất khả quan.Endeavor vẫn còn một vài kiểm tra quan trọng trước khi trở về Trái Đất. Hôm 4/7, phi hành đoàn trên trạm ISS sẽ tiến hành kiểm tra khả năng cư trú bên trong con tàu. 4 phi hành gia sẽ chui vào khoang tàu và thực hiện sinh hoạt hàng ngày như ngủ, vệ sinh cá nhân cũng như quy trình khẩn cấp để xem phương tiện có phù hợp với những nhiệm vụ có người lái trong tương lai hay không. Trong chuyến bay Demo-2, tàu chỉ chở 2 phi hành gia nhưng các chuyến bay định kỳ sắp tới sẽ chở ít nhất 4 người. Những kiểm tra quan trọng cuối cùng mà tàu Endeavour sắp phải đối mặt là tách rời, ra khỏi quỹ đạo, hồi quyển, hạ cánh đưa hai phi hành gia Hurley và Behnken trở lại Trái Đất.An Khang (Theo Space)Tau vu tru SpaceX se tro ve Trai Dat dau thang 8


My - Tau vu tru Crew Dragon dau tien cho phi hanh gia len ISS da vuot qua moi kiem tra va co the bay ve vao ngay 2/8, theo NASA.


SpaceX phong thanh cong tau vu tru Crew Dragon hay con goi la Endeavour len Tram Vu tru Quoc te (ISS) hom 30/5 voi hai phi hanh gia ky cuu Bob Behnken va Doug Hurley. Chuyen bay Demo-2 cua tau la chuyen bay thu nghiem de NASA xac nhan tau Crew Dragon cua SpaceX da san sang cho phi hanh gia dinh ky len ISS. Neu tat ca dien ra theo dung ke hoach, NASA va SpaceX du dinh cho con tau quay tro lai Trai Dat som nhat vao ngay 2/8, Kenneth Todd, pho giam doc chuong trinh ISS cua NASA, chia se trong hop bao hom 24/6."That kho tin khi tau Endeavour da ghep noi voi tram ISS duoc 3,5 tuan", Steve Stich, giam doc chuong trinh tau thuong mai cho nguoi cua NASA, noi. "Con tau dang hoat dong cuc tot theo dung tien do. Chung toi da hieu them nhieu ve phuong tien va khong co gi phai lo ngai. Phi hanh doan dang tim hieu cach van hanh nhung he thong, may suoi va hieu suat nhiet khi trai qua cac thay doi tren quy dao".Theo Stitch, dieu gay bat ngo la tau Endeavour san sinh nhieu nang luong hon du kien nho cac tam pin. Bo pin mat troi giup con tau co kha nang o tren quy dao hon 114 ngay. De kiem tra hieu suat bo pin, con tau duoc khoi dong dinh ky de do nang luong den tu pin mat troi va ket qua hien nay rat kha quan.Endeavor van con mot vai kiem tra quan trong truoc khi tro ve Trai Dat. Hom 4/7, phi hanh doan tren tram ISS se tien hanh kiem tra kha nang cu tru ben trong con tau. 4 phi hanh gia se chui vao khoang tau va thuc hien sinh hoat hang ngay nhu ngu, ve sinh ca nhan cung nhu quy trinh khan cap de xem phuong tien co phu hop voi nhung nhiem vu co nguoi lai trong tuong lai hay khong. Trong chuyen bay Demo-2, tau chi cho 2 phi hanh gia nhung cac chuyen bay dinh ky sap toi se cho it nhat 4 nguoi. Nhung kiem tra quan trong cuoi cung ma tau Endeavour sap phai doi mat la tach roi, ra khoi quy dao, hoi quyen, ha canh dua hai phi hanh gia Hurley va Behnken tro lai Trai Dat.An Khang (Theo Space)

Tàu vũ trụ SpaceX sẽ trở về Trái Đất đầu tháng 8

Mỹ - Tàu vũ trụ Crew Dragon đầu tiên chở phi hành gia lên ISS đã vượt qua mọi kiểm tra và có thể bay về vào ngày 2/8, theo NASA.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: