Chuyên gia trường Đại học tìm giải pháp "cứu" tình trạng hạn mặn cho ĐBSCL

Phân hiệu Trường ĐH Thủy Lợi vừa tổ chức hội thảo khoa học Đề tài nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán Đảo Cà Mau.


Hội thảo này thu hút các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực thuỷ lợi tham dự. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu này là PGS.TS Nguyễn Đăng Tính, Phó giám đốc Phân hiệu trường ĐH Thuỷ Lợi.Phát biểu khai mạc hội thảo này, TS Lê Xuân Bảo, Phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Thuỷ Lợi nêu: “Bán đảo Cà Mau (BĐCM) là vùng đất cực nam Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), gồm thành phố Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một phần tỉnh Kiên Giang. Mùa khô năm 2015-2016, 2019 - 2020 tình hình hạn hán và xâm nhập mặn được xem là rất cực đoan, gây thiệt hại nghiệm trọng đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sông của người dân khu vực này. Theo báo cáo chính thức của các sở NN&PTNT thì tổng thiệt hại trên 5 tỉnh gồm Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau được ước tính lên đến trên 4.600 tỷ đồng, trong đó hai tỉnh thiệt hại lớn nhất là Kiên Giang và Cà Mau. Mặc dù số liệu thiệt hại của Kiên Giang được báo cáo được báo cáo là cho toàn tỉnh nhưng thiệt hại chủ yếu vẫn ở các huyện thuộc BĐCM”. Cũng theo TS Bảo, tình trạng hạn và mặn thường đi song hành và còn sẽ tiếp tục diễn ra vì vậy BĐCM cần chủ động “sống chung” với hạn-mặn để giảm thiểu thiệt hại. Việc nghiên cứu đi sâu phân tích mối quan hệ giữa nhu cầu sử dụng nước và nguồn tài nguyên nước có thể khai thác với mong muốn cung cấp những công cụ hỗ trợ để BĐCM xây dựng kế hoạch phát triển bền vững hơn “dựa vào tự nhiên” như tinh thần của nghị quyết 120/NQ-CP năm 2017.Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Tính, mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm đánh giá nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sản xuất, xu hướng thế diễn biến của xâm nhập mặn và hạn hán vùng BĐCM. Đặc biệt, đề xuất được giải pháp khai thác, sử dụng nước hiệu quả chuyển đổi cơ cấu sản xuát phù hợp với điều kiện hạn mặn ở khu vực này. Các nghiên cứu từ đề tài này cũng đưa ra các đánh giá khả năng tạo nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh và sản xuất. Tại hội thảo này, PGS.TS Trịnh Công Vấn chia sẻ nghiên cứu về hạn –mặn ở BĐCM và các giải pháp quản lý. Ông Vấn cho rằng mặn và hạn là hai đặc tính tự nhiên vốn có của BĐCM và giải pháp xử lý với tình trạng này là cần ưu tiên việc xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản theo hướng thích nghi. Đồng thời, giải pháp công trình cần được cân nhắc, ưu tiên các giải pháp cung cấp nguồn nước ngọ cho người dân để hạn chế và tiến tới cấm khai thác nước ngầm để giải quyết vấn đề lụn sụt đất. Bên cạnh đó, giải pháp thu gom nước mưa nên được tích hợp vào chương trình nước sạch nông thôn… Còn TS Hoàng Tuấn thì chia sẻ về hệ thống cây trồng canh tác thích nghi vùng BĐCM. Trong đó bao gồm hệ thống canh tác tổng hợp, đa canh cây trồng và thuỷ sản…; chuyên nuôi tôm nước lợ; hệ thống canh tác cây lâu năm như dừa; luân canh lúa và cây trồng cạn như dưa hấu, đậu xanh… Được biết hiện nay các tổ chức quốc tế cũng đã tiến hành một số nghiên cứu trên BĐCM, một số viện và ĐH Cần Thơ cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn – mặn. Đề tài nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển ĐBSCL thuộc chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Lê Phương Tag : Phân hiệu trường ĐH Thuỷ Lợi giải pháp tình trạng hạn mặn vùng bán đảo Cà Mau Đông bằng sông Cửu LongChuyen gia truong Dai hoc tim giai phap "cuu" tinh trang han man cho DBSCL


Phan hieu Truong DH Thuy Loi vua to chuc hoi thao khoa hoc De tai nghien cuu cac giai phap giam thieu tac dong, thich ung voi thien tai han han va xam nhap man vung Ban Dao Ca Mau.


Hoi thao nay thu hut cac nha khoa hoc va chuyen gia dau nganh cua linh vuc thuy loi tham du. Chu nhiem de tai nghien cuu nay la PGS.TS Nguyen Dang Tinh, Pho giam doc Phan hieu truong DH Thuy Loi.Phat bieu khai mac hoi thao nay, TS Le Xuan Bao, Pho giam doc Phan hieu Truong DH Thuy Loi neu: “Ban dao Ca Mau (BDCM) la vung dat cuc nam Dong bang song Cuu Long (DBSCL), gom thanh pho Can Tho, cac tinh Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau va mot phan tinh Kien Giang. Mua kho nam 2015-2016, 2019 - 2020 tinh hinh han han va xam nhap man duoc xem la rat cuc doan, gay thiet hai nghiem trong den san xuat nong nghiep va anh huong truc tiep den doi song cua nguoi dan khu vuc nay. Theo bao cao chinh thuc cua cac so NN&PTNT thi tong thiet hai tren 5 tinh gom Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu va Ca Mau duoc uoc tinh len den tren 4.600 ty dong, trong do hai tinh thiet hai lon nhat la Kien Giang va Ca Mau. Mac du so lieu thiet hai cua Kien Giang duoc bao cao duoc bao cao la cho toan tinh nhung thiet hai chu yeu van o cac huyen thuoc BDCM”. Cung theo TS Bao, tinh trang han va man thuong di song hanh va con se tiep tuc dien ra vi vay BDCM can chu dong “song chung” voi han-man de giam thieu thiet hai. Viec nghien cuu di sau phan tich moi quan he giua nhu cau su dung nuoc va nguon tai nguyen nuoc co the khai thac voi mong muon cung cap nhung cong cu ho tro de BDCM xay dung ke hoach phat trien ben vung hon “dua vao tu nhien” nhu tinh than cua nghi quyet 120/NQ-CP nam 2017.Theo PGS.TS Nguyen Dang Tinh, muc tieu nghien cuu cua de tai nay nham danh gia nhu cau dung nuoc cho sinh hoat va san xuat, xu huong the dien bien cua xam nhap man va han han vung BDCM. Dac biet, de xuat duoc giai phap khai thac, su dung nuoc hieu qua chuyen doi co cau san xuat phu hop voi dieu kien han man o khu vuc nay. Cac nghien cuu tu de tai nay cung dua ra cac danh gia kha nang tao nguon nuoc ngot phuc vu dan sinh va san xuat. Tai hoi thao nay, PGS.TS Trinh Cong Van chia se nghien cuu ve han –man o BDCM va cac giai phap quan ly. Ong Van cho rang man va han la hai dac tinh tu nhien von co cua BDCM va giai phap xu ly voi tinh trang nay la can uu tien viec xay dung mot nen san xuat nong nghiep, thuy san theo huong thich nghi. Dong thoi, giai phap cong trinh can duoc can nhac, uu tien cac giai phap cung cap nguon nuoc ngo cho nguoi dan de han che va tien toi cam khai thac nuoc ngam de giai quyet van de lun sut dat. Ben canh do, giai phap thu gom nuoc mua nen duoc tich hop vao chuong trinh nuoc sach nong thon… Con TS Hoang Tuan thi chia se ve he thong cay trong canh tac thich nghi vung BDCM. Trong do bao gom he thong canh tac tong hop, da canh cay trong va thuy san…; chuyen nuoi tom nuoc lo; he thong canh tac cay lau nam nhu dua; luan canh lua va cay trong can nhu dua hau, dau xanh… Duoc biet hien nay cac to chuc quoc te cung da tien hanh mot so nghien cuu tren BDCM, mot so vien va DH Can Tho cung da co nhieu de tai nghien cuu giai phap giam thieu tac dong, thich ung voi thien tai han – man. De tai nghien cuu xam nhap man phuc vu phat trien kinh te - xa hoi vung ven bien DBSCL thuoc chuong trinh khoa hoc cong nghe trong diem cap quoc gia giai doan 2016-2020 phuc vu bao ve moi truong va phong tranh thien tai. Le Phuong Tag : Phan hieu truong DH Thuy Loi giai phap tinh trang han man vung ban dao Ca Mau Dong bang song Cuu Long

Chuyên gia trường Đại học tìm giải pháp "cứu" tình trạng hạn mặn cho ĐBSCL

Phân hiệu Trường ĐH Thủy Lợi vừa tổ chức hội thảo khoa học Đề tài nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán Đảo Cà Mau.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: