Hai công trình khoa học nhận thưởng gần ba tỷ đồng

Công trình chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân Y và Công nghệ sấy thăng hoa của PGS Nguyễn Tấn Dũng nhận Giải thưởng Bảo Sơn.


Giải thưởng được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập Đoàn Bảo Sơn trao chiều 25/6 dành cho tác giả có công trình khoa học, sáng chế xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Để được nhận giải, công trình phải có tính mới, sáng tạo; có công bố, ấn phẩm quốc tế và được triển khai ứng dụng vào cuộc sống.Trong số này công trình "Chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới (2019-nCoV)" do Học viện Quân y nghiên cứu, Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á triển khai, nhận giải thưởng Bảo Sơn đặc biệt 2020, trị giá 60.000 USD. Bộ sinh phẩm của nhóm nghiên cứu Học viện Quân Y nghiên cứu từ đầu tháng 2 khi Việt Nam ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Bộ sinh phẩm được bào chế dưới dạng dung dịch, có tác dụng kiểm tra nCoV trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên (dịch mũi họng, dịch súc họng), đường hô hấp dưới (đờm, dịch phế nang, dịch nội khí quản, dịch màng phổi) và mẫu máu, độ đặc hiệu và kết quả chính xác cao.Với ưu thế giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam, bộ sinh phẩm đã được sản xuất trên 200.000 test, phục vụ xét nghiệm sàng lọc phát hiện nCoV tại 63 trung tâm, bệnh viện lớn trong nước. Đã có 19.700 test được xuất khẩu và hơn 20 quốc gia đàm phán mua.Công trình thứ hai được nhận giải là "Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa tại Việt Nam" của PGS Nguyễn Tấn Dũng và cộng sự tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM nhận giải thưởng Bảo Sơn 2019, trị giá 50.000 USD. Qua 20 năm nghiên cứu, thiết kế, PGS Dũng đã chế tạo thành công hệ thống sấy thăng hoa năng suất nhỏ phục vụ chế biến thực phẩm cao cấp, làm cơ sở khoa học cho việc xác định chế độ công nghệ lạnh đông dùng để sấy thăng hoa và ứng dụng trong bảo quản các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.Công nghệ sấy được ứng dụng trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học, cụ thể trong bảo quản thủy sản nhóm giáp xác (tôm sú, tôm bạc và tôm thẻ) được nuôi thương phẩm ở ĐBSCL.Trải qua 9 năm phát động, giải thưởng Bảo Sơn xét tặng các công trình khoa học và sáng chế trong 5 lĩnh vực: cải cách giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, y- dược học, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn học. Giai đoạn tiếp theo giải thưởng tìm kiếm những nghiên cứu khoa học trên 5 lĩnh vực với trị giá giải thưởng lên tới 300.000 USD.Nguyễn XuânHai cong trinh khoa hoc nhan thuong gan ba ty dong


Cong trinh che tao bo sinh pham xet nghiem Covid-19 cua Hoc vien Quan Y va Cong nghe say thang hoa cua PGS Nguyen Tan Dung nhan Giai thuong Bao Son.


Giai thuong duoc Bo Giao duc va Dao tao, Tap Doan Bao Son trao chieu 25/6 danh cho tac gia co cong trinh khoa hoc, sang che xuat sac trong nhieu linh vuc. De duoc nhan giai, cong trinh phai co tinh moi, sang tao; co cong bo, an pham quoc te va duoc trien khai ung dung vao cuoc song.Trong so nay cong trinh "Che tao bo sinh pham RT-PCR va Real-time RT-PCR phat hien chung virus corona moi (2019-nCoV)" do Hoc vien Quan y nghien cuu, Cong ty co phan Cong nghe Viet A trien khai, nhan giai thuong Bao Son dac biet 2020, tri gia 60.000 USD. Bo sinh pham cua nhom nghien cuu Hoc vien Quan Y nghien cuu tu dau thang 2 khi Viet Nam ghi nhan nhung ca nhiem Covid-19 dau tien. Bo sinh pham duoc bao che duoi dang dung dich, co tac dung kiem tra nCoV trong mau benh pham duong ho hap tren (dich mui hong, dich suc hong), duong ho hap duoi (dom, dich phe nang, dich noi khi quan, dich mang phoi) va mau mau, do dac hieu va ket qua chinh xac cao.Voi uu the gia thanh hop ly, phu hop voi dieu kien kinh te Viet Nam, bo sinh pham da duoc san xuat tren 200.000 test, phuc vu xet nghiem sang loc phat hien nCoV tai 63 trung tam, benh vien lon trong nuoc. Da co 19.700 test duoc xuat khau va hon 20 quoc gia dam phan mua.Cong trinh thu hai duoc nhan giai la "Nghien cuu va ung dung cong nghe say thang hoa tai Viet Nam" cua PGS Nguyen Tan Dung va cong su tai Dai hoc Su pham Ky thuat HCM nhan giai thuong Bao Son 2019, tri gia 50.000 USD. Qua 20 nam nghien cuu, thiet ke, PGS Dung da che tao thanh cong he thong say thang hoa nang suat nho phuc vu che bien thuc pham cao cap, lam co so khoa hoc cho viec xac dinh che do cong nghe lanh dong dung de say thang hoa va ung dung trong bao quan cac san pham co gia tri kinh te cao.Cong nghe say duoc ung dung trong nganh duoc pham, cong nghe sinh hoc, cu the trong bao quan thuy san nhom giap xac (tom su, tom bac va tom the) duoc nuoi thuong pham o DBSCL.Trai qua 9 nam phat dong, giai thuong Bao Son xet tang cac cong trinh khoa hoc va sang che trong 5 linh vuc: cai cach giao duc dao tao, xoa doi giam ngheo, phat trien kinh te ben vung, y- duoc hoc, cham soc suc khoe cong dong, van hoc. Giai doan tiep theo giai thuong tim kiem nhung nghien cuu khoa hoc tren 5 linh vuc voi tri gia giai thuong len toi 300.000 USD.Nguyen Xuan

Hai công trình khoa học nhận thưởng gần ba tỷ đồng

Công trình chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân Y và Công nghệ sấy thăng hoa của PGS Nguyễn Tấn Dũng nhận Giải thưởng Bảo Sơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: