iOS 14 là minh chứng rõ rệt nhất cho điểm mạnh áp đảo và điểm yếu hiển nhiên của Apple khi đối đầu với Android

Cuối cùng, các iFan sẽ được tận hưởng những tính năng mà người dùng Android đã có từ... cả chục năm trước. Nhưng họ có quyền cười chê Android trên một khía cạnh đặc biệt quan trọng.


Có thể nói rằng, năm nay là năm ra mắt mờ nhạt nhất của cả Android (phiên bản 11) lẫn iOS (14). Trong khi Google hủy bỏ toàn bộ sự kiện Build vì Covid-19 và chỉ ra mắt Android theo cách "không kèn không trống", Apple lại chọn cách tổ chức sự kiện WWDC trực tuyến trong một đoạn video dài 2 giờ đồng hồ. Không chỉ thiếu đi lớp khán giả đầy phấn khích của mọi năm, iOS 14 cũng tỏ ra hoàn toàn mờ nhạt trước những chiếc Mac chạy ARM, "cú sốc" có lẽ là lớn nhất tại WWDC trực tuyến năm nay.


Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng Android và iOS trở nên kém quan trọng. Trái lại, đây vẫn là 2 hệ điều hành thống trị thị trường phần cứng quan trọng nhất hiện nay - smartphone. Và, nhìn vào những gì Apple vừa công bố trên iOS 14, bạn có thể dễ dàng nhận ra được ưu thế và điểm yếu rõ rệt nhất của 2 ông lớn thị trường di động.


Apple thua xa về tính sáng tạo


iOS 14 là minh chứng rõ rệt nhất cho điểm mạnh áp đảo và điểm yếu hiển nhiên của Apple khi đối đầu với Android - Ảnh 1.

Chưa bao giờ lại có một bản iOS mang nhiều tính năng được... Google tiên phong đến vậy.


Ngay cả các iFan 'cứng' nhất cũng khó có thể phủ nhận rằng Apple vừa copy khá nhiều tính năng của Android lên iOS 14. Đầu tiên và dễ thấy nhất, màn hình Home của iOS nay đã có thể hỗ trợ các widget (các "ô" đồ họa nhỏ dùng để hiển thị thông tin). Tính năng này đã được Google vén màn từ… 2009, tức là hơn một thập kỷ.


Tiếp đến, Apple có thêm một tính năng mới được gọi là "App Library", hay "Thư viện Ứng dụng". Bên trong màn hình này, Apple sẽ tập hợp tất cả các ứng dụng được người dùng cài lên máy. Mặc dù cách làm của Apple có chút khác biệt so với Android, bất kỳ fan nào của chú robot xanh cũng sẽ đều nhận ra đây chính chỉ là ý tưởng app drawer của Android được Apple cải tiến mà thôi.


Hiển nhiên, Apple cũng vẫn là một thế lực sáng tạo. Không ít lần Google cũng đã copy Apple, mà điển hình là màn copy trắng trợn toàn bộ các cử chỉ cảm ứng từ iPhone X lên Android 10. Tuy vậy, sự xuất hiện của iOS 14 vẫn có thể khiến các iFan thực sự lo lắng về khả năng sáng tạo phần mềm của Apple: chưa có một phiên bản nào lại mang nhiều tính năng "học hỏi" từ Android đến vậy. Bên cạnh widget và App Library, chúng ta còn có thể kể đến Wind Down (chế độ giúp người dùng nghỉ ngơi), App Clips (ứng dụng siêu nhỏ, kích hoạt bằng một lần quẹt), tìm kiếm emoji bằng bàn phím, Picture-in-Picture (bật trình phát video thu nhỏ trên màn hình)…


Google thua xa về độ hoàn thiện và thời gian cập nhật


iOS 14 là minh chứng rõ rệt nhất cho điểm mạnh áp đảo và điểm yếu hiển nhiên của Apple khi đối đầu với Android - Ảnh 2.

Apple không đơn thuần là copy, mà là copy VÀ cải thiện ý tưởng của Google.


Ở phía ngược lại, tuy "copy" nhưng cách làm của Apple có thể coi là copy VÀ cải thiện. Ví dụ, App Library của iOS không đơn thuần là liệt kê ứng dụng như Android mà còn nhóm các ứng dụng này lại theo tính năng (mạng xã hội, game…) và theo thời gian cài đặt hoặc theo gợi ý. App Clips trên iOS được tích hợp sâu với nhiều ứng dụng trong hệ sinh thái của iOS như iMessage, Apple Pay và Apple Maps. Hoặc, PiP trên iOS cho phép người dùng có thể thay đổi kích cỡ hiển thị, điều mà cho đến nay Google vẫn chưa thể thực hiện trên Android.


Nhờ vậy mà khi xét ở mức độ tổng thể, iOS vẫn được coi là hệ điều hành "ưu ái" người dùng hơn. Quan trọng nhất, iOS vẫn đè bẹp Android trên khía cạnh cập nhật: ngay cả những chiếc iPhone 6s và iPhone SE 4 inch cũng vẫn được cập nhật lên iOS 14. Với iPadOS, ngay cả iPad Air 2 ra mắt cách đây 6 năm cũng vẫn được nâng cấp hệ điều hành.


Con số này là hoàn toàn không tưởng đối với nhà Android. Vòng đời cập nhật của Android cao cấp thường chỉ ở mức 2 năm mà thôi. Để bạn tiện so sánh, mẫu Android bán chạy nhất trong cùng năm với iPhone 6s là Galaxy Note 5 chỉ được cập nhật tới Android 7.0 Nougat vào quý 2/2017 mà thôi. Ngay cả Google, ông chủ của Android và cũng là người "chăm" cập nhật nhất, cũng đã dừng nâng cấp cho chiếc Pixel 1 (2016) vào năm ngoái.


iOS 14 là minh chứng rõ rệt nhất cho điểm mạnh áp đảo và điểm yếu hiển nhiên của Apple khi đối đầu với Android - Ảnh 3.

Ra mắt cùng năm nhưng iPhone vẫn được cập nhật, smartphone Android thì chìm vào dĩ vãng từ lâu.


Tư duy cạnh tranh này có lẽ sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Là hệ điều hành từ gã khổng lồ trên lĩnh vực phần mềm/dịch vụ Internet, Google chắc chắn sẽ còn duy trì khoảng cách đáng kể với Apple trên khía cạnh sáng tạo: số lượng tính năng Apple phải "copy" từ Google có lẽ sẽ còn gia tăng trong tương lai. Tuy vậy, là kẻ làm chủ phân khúc cao cấp, Apple vẫn sẽ mang đến một trải nghiệm trau chuốt và hoàn thiện hơn, sẽ ưu ái cập nhật cho người dùng lâu hơn. 2 gã khổng lồ di động, mỗi kẻ đều hơn/thua theo cách của riêng mình, hứa hẹn một cuộc chiến sẽ còn rất gay gắt trong tương lai.


Lấy linkiOS 14 la minh chung ro ret nhat cho diem manh ap dao va diem yeu hien nhien cua Apple khi doi dau voi Android


Cuoi cung, cac iFan se duoc tan huong nhung tinh nang ma nguoi dung Android da co tu... ca chuc nam truoc. Nhung ho co quyen cuoi che Android tren mot khia canh dac biet quan trong.


Có thẻ nói ràng, nam nay là nam ra mát mò nhạt nhát của cả Android (phien bản 11) lãn iOS (14). Trong khi Google hủy bỏ toàn bọ sụ kiẹn Build vì Covid-19 và chỉ ra mát Android theo cách "khong kèn khong tróng", Apple lại chọn cách tỏ chúc sụ kiẹn WWDC trục tuyén trong mọt doạn video dài 2 giò dòng hò. Khong chỉ thiéu di lóp khán giả dày phán khích của mọi nam, iOS 14 cũng tỏ ra hoàn toàn mò nhạt truóc nhũng chiéc Mac chạy ARM, "cú sóc" có lẽ là lón nhát tại WWDC trục tuyén nam nay.


Nhung nói nhu vạy khong có nghĩa ràng Android và iOS trỏ nen kém quan trọng. Trái lại, day vãn là 2 hẹ dièu hành thóng trị thị truòng phàn cúng quan trọng nhát hiẹn nay - smartphone. Và, nhìn vào nhũng gì Apple vùa cong bó tren iOS 14, bạn có thẻ dẽ dàng nhạn ra duọc uu thé và diẻm yéu rõ rẹt nhát của 2 ong lón thị truòng di dọng.


Apple thua xa vè tính sáng tạo


iOS 14 la minh chung ro ret nhat cho diem manh ap dao va diem yeu hien nhien cua Apple khi doi dau voi Android - Anh 1.

Chua bao gio lai co mot ban iOS mang nhieu tinh nang duoc... Google tien phong den vay.


Ngay cả các iFan 'cúng' nhát cũng khó có thẻ phủ nhạn ràng Apple vùa copy khá nhièu tính nang của Android len iOS 14. Dàu tien và dẽ tháy nhát, màn hình Home của iOS nay dã có thẻ hõ trọ các widget (các "o" dò họa nhỏ dùng dẻ hiẻn thị thong tin). Tính nang này dã duọc Google vén màn tù… 2009, túc là hon mọt thạp kỷ.


Tiép dén, Apple có them mọt tính nang mói duọc gọi là "App Library", hay "Thu viẹn Úng dụng". Ben trong màn hình này, Apple sẽ tạp họp tát cả các úng dụng duọc nguòi dùng cài len máy. Mạc dù cách làm của Apple có chút khác biẹt so vói Android, bát kỳ fan nào của chú robot xanh cũng sẽ dèu nhạn ra day chính chỉ là ý tuỏng app drawer của Android duọc Apple cải tién mà thoi.


Hiẻn nhien, Apple cũng vãn là mọt thé lục sáng tạo. Khong ít làn Google cũng dã copy Apple, mà diẻn hình là màn copy tráng trọn toàn bọ các củ chỉ cảm úng tù iPhone X len Android 10. Tuy vạy, sụ xuát hiẹn của iOS 14 vãn có thẻ khién các iFan thục sụ lo láng vè khả nang sáng tạo phàn mèm của Apple: chua có mọt phien bản nào lại mang nhièu tính nang "học hỏi" tù Android dén vạy. Ben cạnh widget và App Library, chúng ta còn có thẻ kẻ dén Wind Down (ché dọ giúp nguòi dùng nghỉ ngoi), App Clips (úng dụng sieu nhỏ, kích hoạt bàng mọt làn quẹt), tìm kiém emoji bàng bàn phím, Picture-in-Picture (bạt trình phát video thu nhỏ tren màn hình)…


Google thua xa vè dọ hoàn thiẹn và thòi gian cạp nhạt


iOS 14 la minh chung ro ret nhat cho diem manh ap dao va diem yeu hien nhien cua Apple khi doi dau voi Android - Anh 2.

Apple khong don thuan la copy, ma la copy VA cai thien y tuong cua Google.


Ỏ phía nguọc lại, tuy "copy" nhung cách làm của Apple có thẻ coi là copy VÀ cải thiẹn. Ví dụ, App Library của iOS khong don thuàn là liẹt ke úng dụng nhu Android mà còn nhóm các úng dụng này lại theo tính nang (mạng xã họi, game…) và theo thòi gian cài dạt hoạc theo gọi ý. App Clips tren iOS duọc tích họp sau vói nhièu úng dụng trong hẹ sinh thái của iOS nhu iMessage, Apple Pay và Apple Maps. Hoạc, PiP tren iOS cho phép nguòi dùng có thẻ thay dỏi kích cõ hiẻn thị, dièu mà cho dén nay Google vãn chua thẻ thục hiẹn tren Android.


Nhò vạy mà khi xét ỏ múc dọ tỏng thẻ, iOS vãn duọc coi là hẹ dièu hành "uu ái" nguòi dùng hon. Quan trọng nhát, iOS vãn dè bẹp Android tren khía cạnh cạp nhạt: ngay cả nhũng chiéc iPhone 6s và iPhone SE 4 inch cũng vãn duọc cạp nhạt len iOS 14. Voi iPadOS, ngay ca iPad Air 2 ra mat cach day 6 nam cung van duoc nang cap he dieu hanh.


Con so nay la hoan toan khong tuong doi voi nha Android. Vong doi cap nhat cua Android cao cap thuong chi o muc 2 nam ma thoi. Dẻ bạn tiẹn so sánh, mãu Android bán chạy nhát trong cùng nam voi iPhone 6s là Galaxy Note 5 chỉ duọc cạp nhạt tói Android 7.0 Nougat vào quý 2/2017 ma thoi. Ngay ca Google, ong chu cua Android va cung la nguoi "cham" cap nhat nhat, cung da dung nang cap cho chiec Pixel 1 (2016) vao nam ngoai.


iOS 14 la minh chung ro ret nhat cho diem manh ap dao va diem yeu hien nhien cua Apple khi doi dau voi Android - Anh 3.

Ra mat cung nam nhung iPhone van duoc cap nhat, smartphone Android thi chim vao di vang tu lau.


Tu duy cạnh tranh này có lẽ sẽ còn tiép tục trong tuong lai. Là hẹ dièu hành tù gã khỏng lò tren lĩnh vục phàn mèm/dịch vụ Internet, Google chác chán sẽ còn duy trì khoảng cách dáng kẻ vói Apple tren khía cạnh sáng tạo: só luọng tính nang Apple phải "copy" tù Google có lẽ sẽ còn gia tang trong tuong lai. Tuy vạy, là kẻ làm chủ phan khúc cao cáp, Apple vãn sẽ mang dén mọt trải nghiẹm trau chuót và hoàn thiẹn hon, sẽ uu ái cạp nhạt cho nguòi dùng lau hon. 2 gã khỏng lò di dọng, mõi kẻ dèu hon/thua theo cách của rieng mình, húa hẹn mọt cuọc chién sẽ còn rát gay gát trong tuong lai.


Lay link

iOS 14 là minh chứng rõ rệt nhất cho điểm mạnh áp đảo và điểm yếu hiển nhiên của Apple khi đối đầu với Android

Cuối cùng, các iFan sẽ được tận hưởng những tính năng mà người dùng Android đã có từ... cả chục năm trước. Nhưng họ có quyền cười chê Android trên một khía cạnh đặc biệt quan trọng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: