Vingroup sản xuất đại trà máy thở Vsmart

Sau khi được Bộ Y tế cấp phép, Vingroup sản xuất đại trà máy thở Vsmart VFS-510, lô đầu tiên chuyển tới Đại sứ quán Nga và Ukraina vào ngày 26/6.


Ngày 20/6, Bộ Y tế chính thức cấp số đăng ký lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510, do Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart, thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. Quyết định này dựa trên các tiêu chí đánh giá về chất lượng, độ an toàn và chức năng vận hành của Bộ Y tế, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.Việc cấp phép cho phép Vingroup tiến hành sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu điều trị khi dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.Dự kiến, lô sản phẩm đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào ngày 26/6 và chuyển giao ngay cho Đại sứ quán Nga và Ukraina theo thỏa thuận trao tặng máy thở đã ký vào ngày 6/5. Vingroup cũng đã gửi mẫu máy thở cho nước bạn thực hiện các thủ tục kiểm định chất lượng theo quy định. "Việc làm chủ công nghệ sản xuất máy thở xâm nhập khoảng thời gian ngắn là nỗ lực và tâm huyết của Vingroup với cộng đồng, đồng thời là tiềm lực và khả năng phát triển mảng công nghệ trong tương lai của tập đoàn", đại diện Vingroup cho biết.Vsmart VFS-510 là mẫu máy thở "made in Vietnam" đầu tiên được công nhận chính thức bởi Bộ Y tế. Sản phẩm đã trải qua các bài đo kiểm chất lượng độc lập, được đánh giá lâm sàng thông qua việc sử dụng thực tế tại nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, Quân Y 103, Vinmec... Máy thở xâm nhập Vsmart VFS-510 do Vingroup phát triển dựa trên mẫu PB560 của hãng Medtronic, đã được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Trong đó, 70% các cụm linh kiện là do Vingroup chủ động nghiên cứu để tự sản xuất hoặc nội địa hóa, bao gồm cả các cụm linh kiện cốt lõi và phức tạp như quạt thổi khí (blower), các bo mạch (PCBA điều khiển, nguồn...), song song với tự chủ sản xuất bàn phím, màn hình hiển thị, vỏ máy, pin... Quá trình phát triển Vsmart VFS-510 có sự phối hợp của Medtronic, với đội ngũ kỹ sư tham gia hiệu chỉnh lại phần mềm của máy. Vingroup cũng phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật 1 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Trang thiết bị Y tế tiến hành nhiều bài đo kiểm khác nhau nhằm kiểm soát tốt các chỉ tiêu an toàn điện và thông số kỹ thuật của máy thở, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.VFS-510 phù hợp với nhiều yêu cầu điều trị khác nhau, không chỉ cấp thiết trong điều trị dịch Covid 19, mà còn có hiệu quả sử dụng dài hạn tại các cơ sở y tế.Phong VânVingroup san xuat dai tra may tho Vsmart


Sau khi duoc Bo Y te cap phep, Vingroup san xuat dai tra may tho Vsmart VFS-510, lo dau tien chuyen toi Dai su quan Nga va Ukraina vao ngay 26/6.


Ngay 20/6, Bo Y te chinh thuc cap so dang ky luu hanh cho may tho Vsmart VFS-510, do Cong ty Co phan nghien cuu va san xuat Vinsmart, thuoc Tap doan Vingroup phat trien. Quyet dinh nay dua tren cac tieu chi danh gia ve chat luong, do an toan va chuc nang van hanh cua Bo Y te, cung nhu dam bao tuan thu cac quy dinh cua phap luat.Viec cap phep cho phep Vingroup tien hanh san xuat dai tra, cung cap may tho cho thi truong trong nuoc va xuat khau, dap ung nhu cau dieu tri khi dich Covid 19 dang dien bien phuc tap tren the gioi.Du kien, lo san pham dau tien se duoc xuat xuong vao ngay 26/6 va chuyen giao ngay cho Dai su quan Nga va Ukraina theo thoa thuan trao tang may tho da ky vao ngay 6/5. Vingroup cung da gui mau may tho cho nuoc ban thuc hien cac thu tuc kiem dinh chat luong theo quy dinh. "Viec lam chu cong nghe san xuat may tho xam nhap khoang thoi gian ngan la no luc va tam huyet cua Vingroup voi cong dong, dong thoi la tiem luc va kha nang phat trien mang cong nghe trong tuong lai cua tap doan", dai dien Vingroup cho biet.Vsmart VFS-510 la mau may tho "made in Vietnam" dau tien duoc cong nhan chinh thuc boi Bo Y te. San pham da trai qua cac bai do kiem chat luong doc lap, duoc danh gia lam sang thong qua viec su dung thuc te tai nhieu benh vien tuyen dau nhu Bach Mai, Quan Y 103, Vinmec... May tho xam nhap Vsmart VFS-510 do Vingroup phat trien dua tren mau PB560 cua hang Medtronic, da duoc su dung pho bien tai Viet Nam. Trong do, 70% cac cum linh kien la do Vingroup chu dong nghien cuu de tu san xuat hoac noi dia hoa, bao gom ca cac cum linh kien cot loi va phuc tap nhu quat thoi khi (blower), cac bo mach (PCBA dieu khien, nguon...), song song voi tu chu san xuat ban phim, man hinh hien thi, vo may, pin... Qua trinh phat trien Vsmart VFS-510 co su phoi hop cua Medtronic, voi doi ngu ky su tham gia hieu chinh lai phan mem cua may. Vingroup cung phoi hop voi Vien Do luong Viet Nam, Trung tam ky thuat 1 Tong cuc Tieu chuan Do luong Chat luong va Vien Trang thiet bi Y te tien hanh nhieu bai do kiem khac nhau nham kiem soat tot cac chi tieu an toan dien va thong so ky thuat cua may tho, dap ung cac tieu chuan quoc te.VFS-510 phu hop voi nhieu yeu cau dieu tri khac nhau, khong chi cap thiet trong dieu tri dich Covid 19, ma con co hieu qua su dung dai han tai cac co so y te.Phong Van

Vingroup sản xuất đại trà máy thở Vsmart

Sau khi được Bộ Y tế cấp phép, Vingroup sản xuất đại trà máy thở Vsmart VFS-510, lô đầu tiên chuyển tới Đại sứ quán Nga và Ukraina vào ngày 26/6.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: