Hóa thạch 300 triệu năm của loài cá giống cá tầm

Mỹ - Loài cá Tanyrhinichthys mcallisteri có hình dáng giống cá tầm với phần mõm nhô dài tập trung giác quan giúp chúng bắt mồi.


Các nhà nghiên cứu đứng đầu là Jack Stack, thạc sĩ ở Đại học Pennsylvania (Penn) và nhà cổ sinh vật học Lauren Sallan ở Trường Nghệ thuật và Khoa học Pennsylvania kiểm tra loài cá cổ đại tên Tanyrhinichthys mcallisteri sống cách đây 300 triệu năm ở vùng cửa sông nay là bang New Mexico. Dù nhận thấy loài cá này rất giống cá tầm, đặc biệt là chiếc mũi nhô dài, nhóm nghiên cứu xác định Tanyrhinichthys tiến hóa theo hướng khác hẳn tổ tiên của cá tầm ngày nay. Họ công bố kết quả nghiên cứu hôm 22/6 trên trang Eurek Alert.Hóa thạch đầu tiên của Tanyrhinichthys được tìm thấy năm 1984 ở mỏ đá Kinney Brick cách Albuquerque khoảng nửa giờ lái xe về phía đông. Nhà cổ sinh vật học đầu tiên mô tả loài này là nhà nghiên cứu Michael Gottfried ở Đại học Michigan. Theo Stack, mẫu vật trông như một con cá bị kéo dài mõm. Nhiều loài cá hiện đại từ cá kiếm tới cá buồm có phần mõm nhô ra nhưng đặc điểm này hiếm hặp hơn ở cá cổ đại. Trong thập kỷ qua, giới nghiên cứu tìm thấy thêm vài mẫu vật của Tanyrhinichthys ở mỏ đá.Vào thời điểm Tanyrhinichthys sinh sống, các lục địa trên Trái Đất dính liền với nhau tạo thành siêu lục địa Pangea, bao quanh bởi một đại dương. Nhằm hiểu rõ hơn cấu tạo của Tanyrhinichthys, Stack, Sallan, và cộng sự kiểm tra chi tiết mẫu vật loài này và nghiên cứu thêm các loài khác sống cùng thời kỳ. Họ phát hiện Tanyrhinichthys có phần mõm nhô dài với hàm răng ở bên dưới. Hình dạng của nó giống những loài sống ở tầng đáy. Sallan cũng để ý tới cấu trúc hình ống ở trên mõm con cá có thể gắn giác quan cho phép nó phát hiện rung động để bắt mồi.An Khang (Theo Penn Today)Hoa thach 300 trieu nam cua loai ca giong ca tam


My - Loai ca Tanyrhinichthys mcallisteri co hinh dang giong ca tam voi phan mom nho dai tap trung giac quan giup chung bat moi.


Cac nha nghien cuu dung dau la Jack Stack, thac si o Dai hoc Pennsylvania (Penn) va nha co sinh vat hoc Lauren Sallan o Truong Nghe thuat va Khoa hoc Pennsylvania kiem tra loai ca co dai ten Tanyrhinichthys mcallisteri song cach day 300 trieu nam o vung cua song nay la bang New Mexico. Du nhan thay loai ca nay rat giong ca tam, dac biet la chiec mui nho dai, nhom nghien cuu xac dinh Tanyrhinichthys tien hoa theo huong khac han to tien cua ca tam ngay nay. Ho cong bo ket qua nghien cuu hom 22/6 tren trang Eurek Alert.Hoa thach dau tien cua Tanyrhinichthys duoc tim thay nam 1984 o mo da Kinney Brick cach Albuquerque khoang nua gio lai xe ve phia dong. Nha co sinh vat hoc dau tien mo ta loai nay la nha nghien cuu Michael Gottfried o Dai hoc Michigan. Theo Stack, mau vat trong nhu mot con ca bi keo dai mom. Nhieu loai ca hien dai tu ca kiem toi ca buom co phan mom nho ra nhung dac diem nay hiem hap hon o ca co dai. Trong thap ky qua, gioi nghien cuu tim thay them vai mau vat cua Tanyrhinichthys o mo da.Vao thoi diem Tanyrhinichthys sinh song, cac luc dia tren Trai Dat dinh lien voi nhau tao thanh sieu luc dia Pangea, bao quanh boi mot dai duong. Nham hieu ro hon cau tao cua Tanyrhinichthys, Stack, Sallan, va cong su kiem tra chi tiet mau vat loai nay va nghien cuu them cac loai khac song cung thoi ky. Ho phat hien Tanyrhinichthys co phan mom nho dai voi ham rang o ben duoi. Hinh dang cua no giong nhung loai song o tang day. Sallan cung de y toi cau truc hinh ong o tren mom con ca co the gan giac quan cho phep no phat hien rung dong de bat moi.An Khang (Theo Penn Today)

Hóa thạch 300 triệu năm của loài cá giống cá tầm

Mỹ - Loài cá Tanyrhinichthys mcallisteri có hình dáng giống cá tầm với phần mõm nhô dài tập trung giác quan giúp chúng bắt mồi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: