Australia hợp nhất hai tòa nhà chọc trời

Các kiến trúc sư tìm cách cải tạo và tái sử dụng hai công trình tồn tại từ những năm 1970 thay vì phá sập rồi xây mới.


Hai tòa nhà cao tầng có địa chỉ 155 phố Charlotte và 150 phố Mary ở Brisbane sẽ được sáp nhập, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, BBC hôm 17/6 đưa tin. Đây được coi là dự án đầu tiên nhằm ghép hai tòa nhà văn phòng tách rời nhau tại Australia.Theo cách truyền thống, hai tòa nhà tồn tại từ những năm 1970 này sẽ bị phá sập rồi xây mới. Tuy nhiên, việc sáp nhập chúng giúp tiết kiệm chi phí và giảm đến 11.000 tấn khí thải carbon. Một lý do khác là chính phủ Australia cũng đang khuyến khích thực hiện các "dự án xanh"."Đây là một dự án khả thi, hoàn toàn có thể thực hiện về mặt kiến trúc. Nó cũng đem lại nhiều lợi ích để phát triển bền vững. Chúng tôi không vứt bỏ toàn bộ các cấu trúc và lượng bê tông cũ. Thực chất chúng tôi tái sử dụng đến 90%", Mark Curzon, giám đốc công ty kiến trúc Fender Katsalidis, cho biết.Để thực hiện dự án, các chuyên gia dỡ bỏ mặt ngoài của hai tòa nhà, sau đó bắt đầu xây sàn nối giữa các tầng. "Về cơ bản, chúng tôi khâu hai tòa nhà lại. Đó không phải những cây cầu bình thường. Chúng tôi nối sàn của hai tòa nhà với nhau", Curzon giải thích.Công trình hợp nhất sẽ mang tên trung tâm Midtown, diện tích 44.000 m2. Trung tâm Midtown gồm 26 tầng, cao hơn 6 tầng so với hai tòa nhà cũ. Quá trình xây dựng dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2021."Thế giới đã có sẵn rất nhiều tòa nhà. Việc tái sử dụng và chuyển đổi mục đích của chúng theo cách tích cực mang đến lợi ích môi trường to lớn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều dự án như vậy", Curzon nhận định.Thu Thảo (Theo BBC)Australia hop nhat hai toa nha choc troi


Cac kien truc su tim cach cai tao va tai su dung hai cong trinh ton tai tu nhung nam 1970 thay vi pha sap roi xay moi.


Hai toa nha cao tang co dia chi 155 pho Charlotte va 150 pho Mary o Brisbane se duoc sap nhap, giup tiet kiem chi phi va bao ve moi truong, BBC hom 17/6 dua tin. Day duoc coi la du an dau tien nham ghep hai toa nha van phong tach roi nhau tai Australia.Theo cach truyen thong, hai toa nha ton tai tu nhung nam 1970 nay se bi pha sap roi xay moi. Tuy nhien, viec sap nhap chung giup tiet kiem chi phi va giam den 11.000 tan khi thai carbon. Mot ly do khac la chinh phu Australia cung dang khuyen khich thuc hien cac "du an xanh"."Day la mot du an kha thi, hoan toan co the thuc hien ve mat kien truc. No cung dem lai nhieu loi ich de phat trien ben vung. Chung toi khong vut bo toan bo cac cau truc va luong be tong cu. Thuc chat chung toi tai su dung den 90%", Mark Curzon, giam doc cong ty kien truc Fender Katsalidis, cho biet.De thuc hien du an, cac chuyen gia do bo mat ngoai cua hai toa nha, sau do bat dau xay san noi giua cac tang. "Ve co ban, chung toi khau hai toa nha lai. Do khong phai nhung cay cau binh thuong. Chung toi noi san cua hai toa nha voi nhau", Curzon giai thich.Cong trinh hop nhat se mang ten trung tam Midtown, dien tich 44.000 m2. Trung tam Midtown gom 26 tang, cao hon 6 tang so voi hai toa nha cu. Qua trinh xay dung du kien hoan thanh vao giua nam 2021."The gioi da co san rat nhieu toa nha. Viec tai su dung va chuyen doi muc dich cua chung theo cach tich cuc mang den loi ich moi truong to lon. Toi nghi chung ta se thay ngay cang nhieu du an nhu vay", Curzon nhan dinh.Thu Thao (Theo BBC)

Australia hợp nhất hai tòa nhà chọc trời

Các kiến trúc sư tìm cách cải tạo và tái sử dụng hai công trình tồn tại từ những năm 1970 thay vì phá sập rồi xây mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: