Làm loãng huyết tương để trẻ hóa mô, đẩy lùi lão hóa ở chuột

Nghiên cứu mới đây cho thấy các hiệu ứng đảo ngược tuổi tác tương tự có thể đạt được bằng cách đơn giản là làm loãng huyết tương của những con chuột già.


Năm 2005, các nhà nghiên cứu Trường Đại học California, Berkeley đã tạo ra một cặp ghép đôi dính liền chuột già và chuột non, cùng chia sẻ mạch máu và các cơ quan. Điều này có thể làm trẻ hóa mô và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa ở chuột già.Phát hiện này đã khơi mào một loạt các nghiên cứu về việc liệu máu của một con vật còn non rất có thể chứa protein hoặc phân tử đặc biệt nào đó có thể đóng vai trò là "suối nguồn của tuổi trẻ" cho chuột và người hay không. Nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy các hiệu ứng đảo ngược tuổi tác tương tự có thể đạt được bằng cách đơn giản là làm loãng huyết tương của những con chuột già. Công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Aging. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc thay thế một nửa huyết tương của chuột già bằng hỗn hợp nước muối (saline) và albumin - trong đó albumin chỉ đơn giản là thay thế protein bị mất đi khi huyết tương ban đầu bị loại bỏ - có tác dụng làm trẻ hóa não, gan và cơ bắp tượng tự hoặc mạnh hơn so với việc ghép cặp với chuột non hoặc trao đổi máu của chuột non. Thực hiện quy trình tương tự trên chuột non không cho thấy các ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của chúng. Phát hiện này làm thay đổi mô hình trẻ hóa từ máu của con vật non và hướng tới việc loại bỏ các yếu tố và các thành phần có khả năng gây hại trong máu người có tuổi. Irina Conboy, giáo sư nghiên cứu sinh học tại UC Berkeley, cho biết: Ở người, thành phần của huyết tương có thể được thay đổi trong một quy trình lâm sàng gọi là thay thế huyết tương trị liệu, hay plasmapheresis, đã được FDA chấp thuận để điều trị nhiều loại bệnh tự miễn ở Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu hiện đang hoàn thiện các thử nghiệm lâm sàng để xác định xem liệu phương pháp thay thế huyết tương này có thể sử dụng để cải thiện sức khỏe tổng thể của người già và điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác bao gồm tổn thất cơ bắp, thoái hóa thần kinh, tiểu đường tuýp 2 và điều hòa miễn dịch . Dobri Kiprov, giám đốc y tế của Apheresis Care Group, đồng tác giả của bài báo cho biết: “Tôi hy vọng kết quả của chúng tôi mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về việc sử dụng phương pháp thay thế huyết tương không chỉ cho lão hóa mà còn cho cả điều hòa miễn dịch”. P.T.T  Theo Medicalxpress Tag : huyết tươngLam loang huyet tuong de tre hoa mo, day lui lao hoa o chuot


Nghien cuu moi day cho thay cac hieu ung dao nguoc tuoi tac tuong tu co the dat duoc bang cach don gian la lam loang huyet tuong cua nhung con chuot gia.


Nam 2005, cac nha nghien cuu Truong Dai hoc California, Berkeley da tao ra mot cap ghep doi dinh lien chuot gia va chuot non, cung chia se mach mau va cac co quan. Dieu nay co the lam tre hoa mo va day lui cac dau hieu lao hoa o chuot gia.Phat hien nay da khoi mao mot loat cac nghien cuu ve viec lieu mau cua mot con vat con non rat co the chua protein hoac phan tu dac biet nao do co the dong vai tro la "suoi nguon cua tuoi tre" cho chuot va nguoi hay khong. Nghien cuu moi day cua nhom nghien cuu cung cho thay cac hieu ung dao nguoc tuoi tac tuong tu co the dat duoc bang cach don gian la lam loang huyet tuong cua nhung con chuot gia. Cong trinh nghien cuu da duoc cong bo tren tap chi Aging. Trong nghien cuu nay, nhom nghien cuu da phat hien ra rang viec thay the mot nua huyet tuong cua chuot gia bang hon hop nuoc muoi (saline) va albumin - trong do albumin chi don gian la thay the protein bi mat di khi huyet tuong ban dau bi loai bo - co tac dung lam tre hoa nao, gan va co bap tuong tu hoac manh hon so voi viec ghep cap voi chuot non hoac trao doi mau cua chuot non. Thuc hien quy trinh tuong tu tren chuot non khong cho thay cac anh huong bat loi den suc khoe cua chung. Phat hien nay lam thay doi mo hinh tre hoa tu mau cua con vat non va huong toi viec loai bo cac yeu to va cac thanh phan co kha nang gay hai trong mau nguoi co tuoi. Irina Conboy, giao su nghien cuu sinh hoc tai UC Berkeley, cho biet: O nguoi, thanh phan cua huyet tuong co the duoc thay doi trong mot quy trinh lam sang goi la thay the huyet tuong tri lieu, hay plasmapheresis, da duoc FDA chap thuan de dieu tri nhieu loai benh tu mien o Hoa Ky. Nhom nghien cuu hien dang hoan thien cac thu nghiem lam sang de xac dinh xem lieu phuong phap thay the huyet tuong nay co the su dung de cai thien suc khoe tong the cua nguoi gia va dieu tri cac benh lien quan den tuoi tac bao gom ton that co bap, thoai hoa than kinh, tieu duong tuyp 2 va dieu hoa mien dich . Dobri Kiprov, giam doc y te cua Apheresis Care Group, dong tac gia cua bai bao cho biet: “Toi hy vong ket qua cua chung toi mo ra co hoi nghien cuu sau hon ve viec su dung phuong phap thay the huyet tuong khong chi cho lao hoa ma con cho ca dieu hoa mien dich”. P.T.T  Theo Medicalxpress Tag : huyet tuong

Làm loãng huyết tương để trẻ hóa mô, đẩy lùi lão hóa ở chuột

Nghiên cứu mới đây cho thấy các hiệu ứng đảo ngược tuổi tác tương tự có thể đạt được bằng cách đơn giản là làm loãng huyết tương của những con chuột già.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: