48 nghiên cứu của học viên Học viện Quân Y được vinh danh

Các công trình đi tìm câu trả lời về các giải pháp điều trị hiệu quả đối với các bệnh phổ biến trong cộng đồng như suy tim mạn tính, Parkinson...


Ngày 20/6 tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020 do Học viện Quân Y tổ chức, hơn 70 đề tài nghiên cứu đã được báo cáo trước các hội đồng chuyên môn. Các công trình nghiên cứu được thực hiện chủ yếu bởi các học viên, sinh viên năm hai, năm bốn và số ít là năm thứ năm, sáu thuộc Hệ đại học của Học viện. Trong số hơn 70 đề tài tham gia, các nhóm tác giả đã đi sâu tìm hiểu về các giải pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh nhân đột quỵ não, suy tim mạn tính, Parkinson, ung thư biểu mô tế bào gan... Từng nhóm tác giả trình bày nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng chuyên môn cũng như các góp ý để nghiên cứu hoàn thiện.Trong số các đề tài tham gia tại hội đồng chuyên môn (nội, cận lâm sàng, chẩn đoán chức năng, dược lý, dược...) đã có 48 công trình được lựa chọn trao giải với 8 giải nhất, 8 giải nhì, 16 giải ba và 16 giải khuyến khích.Trung tướng, GS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viên Quân Y, cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học được Học viện tổ chức thường xuyên giúp tuổi trẻ phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo và từng bước làm chủ khoa học công nghệ. Hoạt động này cũng giúp cho học viên, sinh viên có phương pháp tư duy và tác phong khoa học, làm cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn.Hải Minh48 nghien cuu cua hoc vien Hoc vien Quan Y duoc vinh danh


Cac cong trinh di tim cau tra loi ve cac giai phap dieu tri hieu qua doi voi cac benh pho bien trong cong dong nhu suy tim man tinh, Parkinson...


Ngay 20/6 tai Hoi nghi sinh vien nghien cuu khoa hoc nam 2020 do Hoc vien Quan Y to chuc, hon 70 de tai nghien cuu da duoc bao cao truoc cac hoi dong chuyen mon. Cac cong trinh nghien cuu duoc thuc hien chu yeu boi cac hoc vien, sinh vien nam hai, nam bon va so it la nam thu nam, sau thuoc He dai hoc cua Hoc vien. Trong so hon 70 de tai tham gia, cac nhom tac gia da di sau tim hieu ve cac giai phap dieu tri hieu qua doi voi benh nhan dot quy nao, suy tim man tinh, Parkinson, ung thu bieu mo te bao gan... Tung nhom tac gia trinh bay nghien cuu va tra loi cac cau hoi phan bien tu hoi dong chuyen mon cung nhu cac gop y de nghien cuu hoan thien.Trong so cac de tai tham gia tai hoi dong chuyen mon (noi, can lam sang, chan doan chuc nang, duoc ly, duoc...) da co 48 cong trinh duoc lua chon trao giai voi 8 giai nhat, 8 giai nhi, 16 giai ba va 16 giai khuyen khich.Trung tuong, GS Do Quyet, Giam doc Hoc vien Quan Y, cho biet, hoat dong nghien cuu khoa hoc duoc Hoc vien to chuc thuong xuyen giup tuoi tre phat huy duoc tri tue, nang luc sang tao va tung buoc lam chu khoa hoc cong nghe. Hoat dong nay cung giup cho hoc vien, sinh vien co phuong phap tu duy va tac phong khoa hoc, lam co so nang cao nang luc chuyen mon.Hai Minh

48 nghiên cứu của học viên Học viện Quân Y được vinh danh

Các công trình đi tìm câu trả lời về các giải pháp điều trị hiệu quả đối với các bệnh phổ biến trong cộng đồng như suy tim mạn tính, Parkinson...
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: