Samsung dời dây chuyền sản xuất màn hình máy tính từ Trung Quốc sang Việt Nam

Samsung cho biết, hiện đã có hơn 40 sản phẩm màn hình máy tính đã và đang được các kỹ sư nghiên cứu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.


Samsung Vina vừa chính thức công bố việc di dời phần lớn dây chuyền sản phầm màn hình máy tính thương hiệu Samsung sẽ được chuyển từ Trung Quốc về nhà máy Samsung HCMC CE Complex (SEHC) tại Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM trong năm 2020.


Theo đó, Việt Nam sẽ trở thành nhà cung cấp màn hình máy tính Samsung với quy mô hàng đầu trên thế giới. Hiện tại, đã có hơn 40 sản phẩm màn hình máy tính được các kỹ sư nghiên cứu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.


Samsung dời dây chuyền sản xuất màn hình máy tính từ Trung Quốc sang Việt Nam - Ảnh 1.

Việc đưa dây chuyền nhà máy sản xuất màn hình máy tính về nhà máy SEHC tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công ty. Theo báo cáo của IDC, thị phần màn hình máy tính Samsung từ 24" trở lên tại Việt Nam vào quý 1/2020 là 34%, đứng đầu thị trường.


Với vị trí là của ngõ quan trọng đến với các nước Đông Nam Á, Việt Nam sẽ giúp Samsung củng cố được sự hiện diện của sản phẩm màn hình máy tính tại khu vực này.


Theo Samsung, việc di dời dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có được những sản phẩm màn hình máy tính mới và nhanh hơn so với những thị trường khác. Samsung cam kết đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam. Công ty này kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.


Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC) được khởi công từ giữa năm 2015 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016. Đây là nhà máy sản xuất màn hình TV và các thiệt bị điện tử gia dụng lớn thứ 2 thế giới của Samsung, sau nhà máy ở Mexico.


Tổng vốn đầu tư vào nhà máy là 2 tỷ USD, trong đó 989 triệu USD là chi phí xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị. Tổng diện tích khoảng 94 ha.


Theo chia sẻ từ SEHC, riêng các sản phẩm nghe nhìn đã xuất khẩu sang hơn 60 thị trường khác, trong đó có Mỹ và nhiều nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi và Trung Đông. Đối với các sản phẩm điện gia dụng thì được xuất khẩu qua hơn 75 nước.

Lấy linkSamsung doi day chuyen san xuat man hinh may tinh tu Trung Quoc sang Viet Nam


Samsung cho biet, hien da co hon 40 san pham man hinh may tinh da va dang duoc cac ky su nghien cuu de hoan thien day chuyen san xuat tai Viet Nam.


Samsung Vina vua chinh thuc cong bo viec di doi phan lon day chuyen san pham man hinh may tinh thuong hieu Samsung se duoc chuyen tu Trung Quoc ve nha may Samsung HCMC CE Complex (SEHC) tai Khu Cong nghe cao, Quan 9, TP.HCM trong nam 2020.


Theo do, Viet Nam se tro thanh nha cung cap man hinh may tinh Samsung voi quy mo hang dau tren the gioi. Hien tai, da co hon 40 san pham man hinh may tinh duoc cac ky su nghien cuu de hoan thien day chuyen san xuat tai Viet Nam.


Samsung doi day chuyen san xuat man hinh may tinh tu Trung Quoc sang Viet Nam - Anh 1.

Viec dua day chuyen nha may san xuat man hinh may tinh ve nha may SEHC tai Viet Nam co y nghia dac biet quan trong doi voi cong ty. Theo bao cao cua IDC, thi phan man hinh may tinh Samsung tu 24" tro len tai Viet Nam vao quy 1/2020 la 34%, dung dau thi truong.


Voi vi tri la cua ngo quan trong den voi cac nuoc Dong Nam A, Viet Nam se giup Samsung cung co duoc su hien dien cua san pham man hinh may tinh tai khu vuc nay.


Theo Samsung, viec di doi day chuyen san xuat tu Trung Quoc ve Viet Nam se giup cho nguoi tieu dung Viet Nam co duoc nhung san pham man hinh may tinh moi va nhanh hon so voi nhung thi truong khac. Samsung cam ket day manh san xuat tai Viet Nam. Cong ty nay ky vong Viet Nam se tiep tuc la mot trong nhung mat xich quan trong trong chuoi cung ung toan cau cua Samsung.


To hop nha may Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC) duoc khoi cong tu giua nam 2015 va chinh thuc di vao hoat dong tu nam 2016. Day la nha may san xuat man hinh TV va cac thiet bi dien tu gia dung lon thu 2 the gioi cua Samsung, sau nha may o Mexico.


Tong von dau tu vao nha may la 2 ty USD, trong do 989 trieu USD la chi phi xay dung co ban va mua sam trang thiet bi. Tong dien tich khoang 94 ha.


Theo chia se tu SEHC, rieng cac san pham nghe nhin da xuat khau sang hon 60 thi truong khac, trong do co My va nhieu nuoc thuoc chau Au, chau A, chau Phi va Trung Dong. Doi voi cac san pham dien gia dung thi duoc xuat khau qua hon 75 nuoc.

Lay link

Samsung dời dây chuyền sản xuất màn hình máy tính từ Trung Quốc sang Việt Nam

Samsung cho biết, hiện đã có hơn 40 sản phẩm màn hình máy tính đã và đang được các kỹ sư nghiên cứu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: