Thử nghiệm phân tích ảnh y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Giải pháp VinDr do Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn phát triển, thử nghiệm tại các Bệnh viện 108, Đại học Y và Vinmec Times City hỗ trợ bác sỹ trong sàng lọc ung thư


Ngày 19/6, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Tập đoàn Vingroup) cho biết bắt đầu thử nghiệm giải pháp phân tích hình ảnh y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo - VinDr nhằm hỗ trợ cho bác sỹ trong sàng lọc ung thư và phát hiện các bệnh nan y. Giải pháp phân tích hình ảnh y tế ứng dụng AI (VinDr) được nghiên cứu và phát triển từ cuối năm 2018, nhằm hỗ trợ các bác sỹ đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng trong chẩn đoán hình ảnh. Theo kế hoạch, giải pháp VinDr sẽ có 6 chức năng chẩn đoán, trước mắt đưa vào triển khai 2 chức năng là chẩn đoán các bệnh lý phổi trên ảnh X-quang lồng ngực và Chẩn đoán ung thư vú trên ảnh X-quang tuyến vú. Bốn chức năng gồm: Chẩn đoán ung thư phổi trên ảnh cắt lớp (CT), Chẩn đoán ung thư gan trên ảnh CT, Chẩn đoán đột quỵ não trên ảnh CT, Chẩn đoán u não trên ảnh cộng hưởng từ - sẽ được triển khai trong năm 2021.Bên cạnh việc chẩn đoán, VinDr cũng có thể tự động khoanh vùng nghi ngờ tổn thương và chỉ ra điểm bất thường với độ chính xác đạt trung bình trên 90%. Với khả năng tự tối ưu hoá theo thời gian, thuật toán AI sẽ được đào tạo không ngừng từ chính các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giàu kinh nghiệm.Trong thời gian thử nghiệm, VinBDI sẽ cài đặt, hỗ trợ sử dụng phần mềm, đồng thời thu thập ý kiến đánh giá của các bác sỹ trước khi tiến tới triển khai trên diện rộng. Thời gian thử nghiệm từ tháng 6, kéo dài đến 15 tháng 8 năm 2020. Trong thời gian thử nghiệm, VinBDI sẽ cài đặt, hỗ trợ sử dụng phần mềm, đồng thời thu thập ý kiến đánh giá của các bác sỹ trước khi tiến tới triển khai trên diện rộng.Giải pháp này từng xếp thứ nhất cuộc thi CheXpert - chẩn đoán 13 mặt bệnh và dấu hiệu trên X-quang phổi do Đại học Stanford tổ chức; Giải Nhất cuộc thi phát hiện bất thường trên ảnh nội soi thuộc hội thảo ISBI 2020; Top 10 trên tổng số 1.345 đơn vị dự thi tại cuộc thi chẩn đoán chảy máu não trên ảnh CT do RSNA (Hiệp hội điện quang Bắc Mỹ) tổ chức.Hải MinhThu nghiem phan tich anh y te ung dung tri tue nhan tao


Giai phap VinDr do Vien Nghien cuu Du lieu lon phat trien, thu nghiem tai cac Benh vien 108, Dai hoc Y va Vinmec Times City ho tro bac sy trong sang loc ung thu


Ngay 19/6, Vien Nghien cuu Du lieu lon (Tap doan Vingroup) cho biet bat dau thu nghiem giai phap phan tich hinh anh y te ung dung tri tue nhan tao - VinDr nham ho tro cho bac sy trong sang loc ung thu va phat hien cac benh nan y. Giai phap phan tich hinh anh y te ung dung AI (VinDr) duoc nghien cuu va phat trien tu cuoi nam 2018, nham ho tro cac bac sy dua ra quyet dinh chinh xac va nhanh chong trong chan doan hinh anh. Theo ke hoach, giai phap VinDr se co 6 chuc nang chan doan, truoc mat dua vao trien khai 2 chuc nang la chan doan cac benh ly phoi tren anh X-quang long nguc va Chan doan ung thu vu tren anh X-quang tuyen vu. Bon chuc nang gom: Chan doan ung thu phoi tren anh cat lop (CT), Chan doan ung thu gan tren anh CT, Chan doan dot quy nao tren anh CT, Chan doan u nao tren anh cong huong tu - se duoc trien khai trong nam 2021.Ben canh viec chan doan, VinDr cung co the tu dong khoanh vung nghi ngo ton thuong va chi ra diem bat thuong voi do chinh xac dat trung binh tren 90%. Voi kha nang tu toi uu hoa theo thoi gian, thuat toan AI se duoc dao tao khong ngung tu chinh cac bac si chan doan hinh anh giau kinh nghiem.Trong thoi gian thu nghiem, VinBDI se cai dat, ho tro su dung phan mem, dong thoi thu thap y kien danh gia cua cac bac sy truoc khi tien toi trien khai tren dien rong. Thoi gian thu nghiem tu thang 6, keo dai den 15 thang 8 nam 2020. Trong thoi gian thu nghiem, VinBDI se cai dat, ho tro su dung phan mem, dong thoi thu thap y kien danh gia cua cac bac sy truoc khi tien toi trien khai tren dien rong.Giai phap nay tung xep thu nhat cuoc thi CheXpert - chan doan 13 mat benh va dau hieu tren X-quang phoi do Dai hoc Stanford to chuc; Giai Nhat cuoc thi phat hien bat thuong tren anh noi soi thuoc hoi thao ISBI 2020; Top 10 tren tong so 1.345 don vi du thi tai cuoc thi chan doan chay mau nao tren anh CT do RSNA (Hiep hoi dien quang Bac My) to chuc.Hai Minh

Thử nghiệm phân tích ảnh y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Giải pháp VinDr do Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn phát triển, thử nghiệm tại các Bệnh viện 108, Đại học Y và Vinmec Times City hỗ trợ bác sỹ trong sàng lọc ung thư
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: