Sao neutron có từ trường mạnh gấp 1.000 lần thông thường

Các nhà thiên văn học NASA phát hiện một ngôi sao neutron rất trẻ và mạnh mẽ, cách Trái Đất khoảng 16.000 năm ánh sáng.


Sao neutron là phần lõi còn sót lại sau khi một ngôi sao khổng lồ phát nổ. Với bán kính chỉ vài chục kilomet nhưng nặng gấp 1,35 - 2,1 lần Mặt Trời, chúng được biết đến là một trong những vật thể dày đặc nhất trong vũ trụ, nơi có lực hấp dẫn mạnh đến mức khiến các nguyên tử hoạt động theo một cách kỳ lạ.Ngôi sao mới được phát hiện bởi Đài thiên văn Neil Gehrels Swift đặc biệt khác thường. Nó rất trẻ và mạnh mẽ, ước tính chỉ mới 240 năm tuổi và có từ trường mạnh gấp 1.000 lần so với các ngôi sao neutron điển hình. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho vật thể là Swift J1818.0-1607 và phân loại nó vào nhóm sao từ. Trong số 3.000 sao neutron được khám phá cho tới nay, các nhà thiên văn học chỉ xác định được 21 sao từ. Chúng là dạng sao neutron hiếm có thể nắm giữ câu trả lời cho vô số bí ẩn của thể giới vật chất."Nghiên cứu về sự hình thành của những vật thể này có thể giúp chúng ta hiểu tại sao có sự chênh lệch lớn giữa số lượng sao từ trên tổng số sao neutron được biết tới", nhà thiên văn học Nanda Rea tại Viện Khoa học Vũ trụ ở Barcelona, một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết.Các sao từ đều thay đổi khi "già đi" nên việc phát hiện một trong những vật thể trẻ nhất của loại sao này sẽ giúp các nhà khoa học hoàn thiện mô hình của chúng.Giống như hầu hết các sao từ, Swift J1818.0-1607 là một nguồn phun trào tia X cực kỳ mạnh mẽ, khiến nó sáng hơn ít nhất 10 lần bình thường. Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch điều chỉnh kính viễn vọng của họ để theo dõi các đợt phun trào tia X trong thời gian tới.Đoàn Dương (Theo UPI)Sao neutron co tu truong manh gap 1.000 lan thong thuong


Cac nha thien van hoc NASA phat hien mot ngoi sao neutron rat tre va manh me, cach Trai Dat khoang 16.000 nam anh sang.


Sao neutron la phan loi con sot lai sau khi mot ngoi sao khong lo phat no. Voi ban kinh chi vai chuc kilomet nhung nang gap 1,35 - 2,1 lan Mat Troi, chung duoc biet den la mot trong nhung vat the day dac nhat trong vu tru, noi co luc hap dan manh den muc khien cac nguyen tu hoat dong theo mot cach ky la.Ngoi sao moi duoc phat hien boi Dai thien van Neil Gehrels Swift dac biet khac thuong. No rat tre va manh me, uoc tinh chi moi 240 nam tuoi va co tu truong manh gap 1.000 lan so voi cac ngoi sao neutron dien hinh. Nhom nghien cuu dat ten cho vat the la Swift J1818.0-1607 va phan loai no vao nhom sao tu. Trong so 3.000 sao neutron duoc kham pha cho toi nay, cac nha thien van hoc chi xac dinh duoc 21 sao tu. Chung la dang sao neutron hiem co the nam giu cau tra loi cho vo so bi an cua the gioi vat chat."Nghien cuu ve su hinh thanh cua nhung vat the nay co the giup chung ta hieu tai sao co su chenh lech lon giua so luong sao tu tren tong so sao neutron duoc biet toi", nha thien van hoc Nanda Rea tai Vien Khoa hoc Vu tru o Barcelona, mot thanh vien trong nhom nghien cuu cho biet.Cac sao tu deu thay doi khi "gia di" nen viec phat hien mot trong nhung vat the tre nhat cua loai sao nay se giup cac nha khoa hoc hoan thien mo hinh cua chung.Giong nhu hau het cac sao tu, Swift J1818.0-1607 la mot nguon phun trao tia X cuc ky manh me, khien no sang hon it nhat 10 lan binh thuong. Nhom nghien cuu dang len ke hoach dieu chinh kinh vien vong cua ho de theo doi cac dot phun trao tia X trong thoi gian toi.Doan Duong (Theo UPI)

Sao neutron có từ trường mạnh gấp 1.000 lần thông thường

Các nhà thiên văn học NASA phát hiện một ngôi sao neutron rất trẻ và mạnh mẽ, cách Trái Đất khoảng 16.000 năm ánh sáng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: