Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc dành cho Apple Watch

Bạn đang có ý định bán Apple Watch? Hay muốn đổi Apple Watch cũ lấy sản phẩm mới hơn? Hay đơn giản là chỉ muốn khắc..


Bạn đang có ý định bán Apple Watch? Hay muốn đổi Apple Watch cũ lấy sản phẩm mới hơn? Hay đơn giản là chỉ muốn khắc phục một số vấn đề? Hướng dẫn dưới đây giúp bạn khôi phục cài đặt gốc cho Apple Watch.


Lưu ý khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc

Phương pháp này được áp dụng cho tất cả trường hợp, kể cả khi bạn không có quyền truy cập vào iPhone mà chiếc Apple Watch đang ghép đôi.


Cần lưu ý rằng, phương pháp này không xóa khóa kích hoạt Activation Lock. Khóa này giúp ngăn chặn người khác sử dụng Apple Watch bị mất hay lấy trộm. Để tắt khóa kích hoạt, bạn cần hủy ghép nối Apple Watch.


Chú ý: bạn cần giữ pin Apple Watch trên 50%. Đồng hồ cũng cần được đặt trên bộ sạc trong quá trình khôi phục cài đặt gốc.


Dưới đây là cách khôi phục cài đặt gốc cho Apple Watch

 • Nhấn Settingstrên Apple Watch
 • Nhấn General
 • Nhấn Reset
 • Nhấn Erase All Content and Settings
 • Nhấn Erase All

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản GPS + Cellular, bạn phải chọn giữ hoặc xóa gói di động của mình. Nếu bạn muốn ghép Apple Watch với một iPhone mới thì nên giữ lại. Còn nếu bạn không có ý định ghép Apple Wactch với iPhone của mình, bạn có thể xóa. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để hủy đăng ký.


Nếu bạn muốn hủy ghép nối với Apple Watch của mình, hoặc muốn nối nó với một iPhone khác, hoặc là chuẩn bị bán hay trao đổi nó, thì bạn có thể tiến hành theo hướng dẫn dưới đây.


Việc hủy ghép nối sẽ vô hiệu khóa kích hoạt, cho phép người khác ghép iPhone của họ với Apple Watch của bạn.


Cần chú ý là bạn nên sạc Apple và iPhone, đặt chúng gần nhau khi tiến hành hủy ghép nối. Quá trình này có thể mất một ít thời gian, do đó cần sạc thiết bị trong cả quy trình.


Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc dành cho Apple Watch

Nên sạc Apple và iPhone trong cả quá trình hủy ghép nối


Cách hy ghép nối Apple Watch và iPhone

 • Mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone
 • Vào tabvMy Watch và nhấn vào đồng hồ của ở đầu màn hình
 • Nhấn vào biểu tượng thông tin bên cạnh đồng hồ mà bạn muốn hủy ghép nối
 • Nhấn Unpair Apple Watch
 • Nhấn để xác nhận hủy ghép nối. Bạn có thể phải nhập mật khẩu Apple ID để tắt khóa kích hoạt.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản GPS + Cellular, bạn phải chọn giữ hoặc xóa gói di động của mình. Nếu bạn muốn ghép Apple Watch với một iPhone mới, bạn nên giữ lại. Còn nếu bạn không có ý định ghép Apple Wacht với iPhone của mình, bạn có thể xóa. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để hủy đăng ký.


Khi đã hủy ghép nối Apple Watch, bạn có thể ghép nó với iPhone mới hoặc làm theo các bước ở trên để khôi phục đồng hồ về trạng thái cài đặt gốc.


Khi đã hủy ghép nối Apple Watch, bạn có thể ghép nó với iPhone


Hi vọng bài viết hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc cho Apple đã phần nào giúp bạn giải đáp được các thắc mắc của mình. Tiếp tục ghé TinCongNghe để biết thêm nhiều mẹo hay và thú vị nữa.


Nguồn: Appleinsider.com

Huong dan cach khoi phuc cai dat goc danh cho Apple Watch


Ban dang co y dinh ban Apple Watch? Hay muon doi Apple Watch cu lay san pham moi hon? Hay don gian la chi muon khac..


Ban dang co y dinh ban Apple Watch? Hay muon doi Apple Watch cu lay san pham moi hon? Hay don gian la chi muon khac phuc mot so van de? Huong dan duoi day giup ban khoi phuc cai dat goc cho Apple Watch.


Luu y khi tien hanh khoi phuc cai dat goc

Phuong phap nay duoc ap dung cho tat ca truong hop, ke ca khi ban khong co quyen truy cap vao iPhone ma chiec Apple Watch dang ghep doi.


Can luu y rang, phuong phap nay khong xoa khoa kich hoat Activation Lock. Khoa nay giup ngan chan nguoi khac su dung Apple Watch bi mat hay lay trom. De tat khoa kich hoat, ban can huy ghep noi Apple Watch.


Chu y: ban can giu pin Apple Watch tren 50%. Dong ho cung can duoc dat tren bo sac trong qua trinh khoi phuc cai dat goc.


Duoi day la cach khoi phuc cai dat goc cho Apple Watch

 • Nhan Settingstren Apple Watch
 • Nhan General
 • Nhan Reset
 • Nhan Erase All Content and Settings
 • Nhan Erase All

Neu ban dang su dung phien ban GPS + Cellular, ban phai chon giu hoac xoa goi di dong cua minh. Neu ban muon ghep Apple Watch voi mot iPhone moi thi nen giu lai. Con neu ban khong co y dinh ghep Apple Wactch voi iPhone cua minh, ban co the xoa. Ban nen lien he voi nha cung cap dich vu de huy dang ky.


Neu ban muon huy ghep noi voi Apple Watch cua minh, hoac muon noi no voi mot iPhone khac, hoac la chuan bi ban hay trao doi no, thi ban co the tien hanh theo huong dan duoi day.


Viec huy ghep noi se vo hieu khoa kich hoat, cho phep nguoi khac ghep iPhone cua ho voi Apple Watch cua ban.


Can chu y la ban nen sac Apple va iPhone, dat chung gan nhau khi tien hanh huy ghep noi. Qua trinh nay co the mat mot it thoi gian, do do can sac thiet bi trong ca quy trinh.


Huong dan cach khoi phuc cai dat goc danh cho Apple Watch

Nen sac Apple va iPhone trong ca qua trinh huy ghep noi


Cach huy ghep noi Apple Watch va iPhone

 • Mo ung dung Apple Watch tren iPhone
 • Vao tabvMy Watch va nhan vao dong ho cua o dau man hinh
 • Nhan vao bieu tuong thong tin ben canh dong ho ma ban muon huy ghep noi
 • Nhan Unpair Apple Watch
 • Nhan de xac nhan huy ghep noi. Ban co the phai nhap mat khau Apple ID de tat khoa kich hoat.

Neu ban dang su dung phien ban GPS + Cellular, ban phai chon giu hoac xoa goi di dong cua minh. Neu ban muon ghep Apple Watch voi mot iPhone moi, ban nen giu lai. Con neu ban khong co y dinh ghep Apple Wacht voi iPhone cua minh, ban co the xoa. Ban nen lien he voi nha cung cap dich vu de huy dang ky.


Khi da huy ghep noi Apple Watch, ban co the ghep no voi iPhone moi hoac lam theo cac buoc o tren de khoi phuc dong ho ve trang thai cai dat goc.


Khi da huy ghep noi Apple Watch, ban co the ghep no voi iPhone


Hi vong bai viet huong dan cach khoi phuc cai dat goc cho Apple da phan nao giup ban giai dap duoc cac thac mac cua minh. Tiep tuc ghe TinCongNghe de biet them nhieu meo hay va thu vi nua.


Nguon: Appleinsider.com


Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc dành cho Apple Watch

Bạn đang có ý định bán Apple Watch? Hay muốn đổi Apple Watch cũ lấy sản phẩm mới hơn? Hay đơn giản là chỉ muốn khắc..
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: