Hướng dẫn sử dụng Facebook Room

Nền tảng họp trực tuyến Facebook Room cho phép lên đến 50 người tham gia cuộc họp cùng một lúc và những người tham gia có thể không cần tài khoản trên Facebook.


Mới đây Facebook đã mở thêm công cụ họp trực tuyến mới gọi là Facebook Room trên nền tảng ứng dụng Facebook Messenger. Hiện tại chưa có nhiều tài khoản được cập nhật công cụ Room, nhưng cũng có không ít người dùng ứng dụng Messenger được cập nhật.


Không giống như các công cụ video call theo nhóm trên WhatsApp, Messenger và Instagram với giới hạn khá hạn chế về số lượng người có thể tham gia cùng một lúc, Facebook Room cho phép tới 50 người tham gia cuộc họp cùng một lúc.


Ngoài ra, để sử dụng Facebook Room, chỉ người tạo phòng mới cần có tài khoản Facebook, những người khác có thể tham gia cuộc họp bằng liên kết được chia sẻ ngay cả khi họ không có tài khoản trên Facebook.


Thêm vào đó không giống như các cuộc gọi video thông thường, Facebook Room sẽ cung cấp nhiều hơn quyền kiểm soát cho người tạo phòng, như chọn ai có thể tham gia, mời ai ra khỏi phòng, hoặc khóa phòng để không ai khác có thể tham gia.


Tất nhiên chưa có gì chắc chắn rằng Facebook Room là một nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật nên người dùng cũng chỉ nên ở mức thử nghiệm.


Hướng dẫn họp trực tuyến qua Facebook Room

Với tài khoản đã được cập nhật Room trên ứng dụng Messenger, trong mục People sẽ có nút "Create a Room" để khởi tạo phòng họp.


Hướng dẫn sử dụng Facebook Room
Với tài khoản đã được cập nhật Room trên ứng dụng Messenger, trong mục People sẽ có nút "Create a Room" để khởi tạo phòng họp.

Người tạo phòng họp có thể bấm nút Edit ở phần Who Can Join để chỉnh giới hạn những người có thể tham gia; nếu lựa chọn "People with the link" thì ai được chia sẻ link đều có thể tham gia, nếu lựa chọn "Only people on Facebook" thì giới hạn người tham gia cần có tài khoản Facebook.


Sau đó người dùng có thể bấm Share Link để chia sẻ link phòng họp.


Hướng dẫn sử dụng Facebook Room
Người tạo phòng họp có thể bấm nút Edit ở phần Who Can Join để chỉnh giới hạn những người có thể tham gia.
Hướng dẫn sử dụng Facebook Room
Nếu lựa chọn "People with the link" thì ai được chia sẻ link đều có thể tham gia, nếu lựa chọn "Only people on Facebook" thì giới hạn người tham gia cần có tài khoản Facebook.
Hướng dẫn sử dụng Facebook Room
Sau đó người dùng có thể bấm Share Link để chia sẻ link phòng họp qua các kênh khác nhau.

Bên dưới là giao diện phòng họp trực tuyến Facebook Room, với các tính năng như quay/chụp màn hình, chia sẻ link phòng, đảo chiều máy quay, hay bật/tắt âm thanh.


Hướng dẫn sử dụng Facebook Room
Bên dưới là giao diện phòng họp trực tuyến Facebook Room, với các tính năng như quay/chụp màn hình, chia sẻ link phòng, đảo chiều máy quay, hay bật/tắt âm thanh.

Anh Hào(Theo firstpost.com, gadgethacks.com...)

Huong dan su dung Facebook Room


Nen tang hop truc tuyen Facebook Room cho phep len den 50 nguoi tham gia cuoc hop cung mot luc va nhung nguoi tham gia co the khong can tai khoan tren Facebook.


Moi day Facebook da mo them cong cu hop truc tuyen moi goi la Facebook Room tren nen tang ung dung Facebook Messenger. Hien tai chua co nhieu tai khoan duoc cap nhat cong cu Room, nhung cung co khong it nguoi dung ung dung Messenger duoc cap nhat.


Khong giong nhu cac cong cu video call theo nhom tren WhatsApp, Messenger va Instagram voi gioi han kha han che ve so luong nguoi co the tham gia cung mot luc, Facebook Room cho phep toi 50 nguoi tham gia cuoc hop cung mot luc.


Ngoai ra, de su dung Facebook Room, chi nguoi tao phong moi can co tai khoan Facebook, nhung nguoi khac co the tham gia cuoc hop bang lien ket duoc chia se ngay ca khi ho khong co tai khoan tren Facebook.


Them vao do khong giong nhu cac cuoc goi video thong thuong, Facebook Room se cung cap nhieu hon quyen kiem soat cho nguoi tao phong, nhu chon ai co the tham gia, moi ai ra khoi phong, hoac khoa phong de khong ai khac co the tham gia.


Tat nhien chua co gi chac chan rang Facebook Room la mot nen tang dam bao an toan bao mat nen nguoi dung cung chi nen o muc thu nghiem.


Huong dan hop truc tuyen qua Facebook Room

Voi tai khoan da duoc cap nhat Room tren ung dung Messenger, trong muc People se co nut "Create a Room" de khoi tao phong hop.


Huong dan su dung Facebook Room
Voi tai khoan da duoc cap nhat Room tren ung dung Messenger, trong muc People se co nut "Create a Room" de khoi tao phong hop.

Nguoi tao phong hop co the bam nut Edit o phan Who Can Join de chinh gioi han nhung nguoi co the tham gia; neu lua chon "People with the link" thi ai duoc chia se link deu co the tham gia, neu lua chon "Only people on Facebook" thi gioi han nguoi tham gia can co tai khoan Facebook.


Sau do nguoi dung co the bam Share Link de chia se link phong hop.


Huong dan su dung Facebook Room
Nguoi tao phong hop co the bam nut Edit o phan Who Can Join de chinh gioi han nhung nguoi co the tham gia.
Huong dan su dung Facebook Room
Neu lua chon "People with the link" thi ai duoc chia se link deu co the tham gia, neu lua chon "Only people on Facebook" thi gioi han nguoi tham gia can co tai khoan Facebook.
Huong dan su dung Facebook Room
Sau do nguoi dung co the bam Share Link de chia se link phong hop qua cac kenh khac nhau.

Ben duoi la giao dien phong hop truc tuyen Facebook Room, voi cac tinh nang nhu quay/chup man hinh, chia se link phong, dao chieu may quay, hay bat/tat am thanh.


Huong dan su dung Facebook Room
Ben duoi la giao dien phong hop truc tuyen Facebook Room, voi cac tinh nang nhu quay/chup man hinh, chia se link phong, dao chieu may quay, hay bat/tat am thanh.

Anh Hao(Theo firstpost.com, gadgethacks.com...)


Hướng dẫn sử dụng Facebook Room

Nền tảng họp trực tuyến Facebook Room cho phép lên đến 50 người tham gia cuộc họp cùng một lúc và những người tham gia có thể không cần tài khoản trên Facebook.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: