Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10

Thủ thuật nhỏ giúp tăng tốc độ xử lý khi sử dụng ứng dụng, phần mềm trên Windows 10.


Theo mặc định, sức mạnh của Card màn hình (GPU) chỉ được sử dụng khi người dùng khởi động Game hay ứng dụng nặng. Do đó, trường hợp nếu bạn muốn gán GPU cho một trò chơi hoặc các ứng dụng cụ thể, bạn phải sử dụng một công cụ đặc biệt của nhà sản xuất như NVIDIA Control Panel hoặc AMD Catalyst Control Center.


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, với phiên bản Windows 10 hiện nay thì bạn không cần phải làm thế vì bản thân Windows 10 đã có tùy chọn cho phép bạn được thoải mái thiết lập dùng GPU cho một trò chơi hoặc các ứng dụng, phần mềm. Cụ thể như sau.


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 2.

Bước 1: Mở Settings và truy cập vào System.


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 3.

Bước 2: Nhấp vào tùy chọn Display ở danh sách bên trái, sau đó tìm và nhấn vào "Graphic settings".


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 4.

Bước 3: Trong phần này, Windows 10 cung cấp cho người dùng 02 lựa chọn ở mục "Choose an app to set preference" là "Classic apps" (là những ứng dụng cái bằng cách thông thường) và "Universal app" là những ứng dụng cài từ Microsoft Store hay còn được gọi là ứng dụng UWP.


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 5.

Nếu chọn "Classic apps", bạn hãy nhấn tiếp vào "Browse" và điều hướng đến tập tin EXE của ứng dụng, phần mềm mình cần rồi nhấn "Add".


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 6.

Ngay sau đó, lựa chọn của bạn sẽ xuất hiện ngay bên dưới. Tiếp tục, hãy nhấn vào "Options".


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 7.

Hộp thoại lựa chọn cài đặt sử dụng GPU sẽ hiện ra với 03 lựa chọn, bao gồm "System Default" (dùng theo mặc định), "Power saving" (tiết kiệm điện năng) và "High performance" (chế độ hiệu năng cao). Sau khi chọn xong, hãy nhấn "Save" để lưu lại.


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 8.

Trường hợp nếu bạn chọn "Universal app" thì Windows sẽ tự động tìm và hiển thị danh sách các ứng dụng UWP có trong máy ngay bên dưới, bạn chỉ cần chọn và nhấn "Add" là xong.


Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10 - Ảnh 9.

Các thao tác khác cũng tương tự trên.


Khi đã hoàn tất, bạn nên khởi động lại Windows để thay đổi có hiệu lực.Lấy linkCach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10


Thủ thuạt nhỏ giúp tang tóc dọ xủ lý khi sủ dụng úng dụng, phàn mèm tren Windows 10.


Theo mạc dịnh, súc mạnh của Card màn hình (GPU) chỉ duọc sủ dụng khi nguòi dùng khỏi dọng Game hay úng dụng nạng. Do dó, truòng họp néu bạn muón gán GPU cho mot tro choi hoac cac ung dung cu the, ban phai su dung mot cong cu dac biet cua nha san xuat nhu NVIDIA Control Panel hoac AMD Catalyst Control Center.


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 1.

Tuy nhien, vói phien bản Windows 10 hiẹn nay thì bạn khong càn phải làm thé vì bản than Windows 10 dã có tùy chọn cho phép bạn duọc thoải mái thiét lạp dung GPU cho mot tro choi hoac cac ung dung, phàn mèm. Cụ thẻ nhu sau.


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 2.

Buóc 1: Mỏ Settings và truy cạp vào System.


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 3.

Buóc 2: Nháp vào tùy chọn Display ỏ danh sách ben trái, sau dó tìm và nhán vào "Graphic settings".


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 4.

Buóc 3: Trong phàn này, Windows 10 cung cáp cho nguòi dùng 02 lụa chọn ỏ mục "Choose an app to set preference" là "Classic apps" (la nhung ung dung cai bang cach thong thuong) và "Universal app" la nhung ung dung cai tu Microsoft Store hay con duoc goi la ung dung UWP.


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 5.

Néu chọn "Classic apps", bạn hãy nhán tiép vào "Browse" và dièu huóng dén tạp tin EXE của úng dụng, phàn mèm mình càn ròi nhán "Add".


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 6.

Ngay sau dó, lụa chọn của bạn sẽ xuát hiẹn ngay ben duói. Tiép tục, hãy nhán vào "Options".


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 7.

Họp thoại lụa chọn cài dạt sủ dụng GPU sẽ hiẹn ra vói 03 lụa chọn, bao gòm "System Default" (dung theo mac dinh), "Power saving" (tiét kiẹm diẹn nang) va "High performance" (ché dọ hiẹu nang cao). Sau khi chon xong, hãy nhán "Save" dẻ luu lại.


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 8.

Truòng họp néu bạn chọn "Universal app" thi Windows se tu dong tim va hiẻn thị danh sách cac ung dung UWP co trong may ngay ben duoi, bạn chi can chon va nhán "Add" là xong.


Cach thiet lap su dung Card man hinh mac dinh cho tung ung dung tren Windows 10 - Anh 9.

Các thao tác khác cũng tuong tụ tren.


Khi dã hoàn tát, bạn nen khỏi dọng lại Windows dẻ thay dỏi có hiẹu lục.Lay link

Cách thiết lập sử dụng Card màn hình mặc định cho từng ứng dụng trên Windows 10

Thủ thuật nhỏ giúp tăng tốc độ xử lý khi sử dụng ứng dụng, phần mềm trên Windows 10.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: