Nhiều quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới hay người có tầm ảnh hưởng chuyển tải sản phẩm quảng cáo được đưa vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Quảng cáo.

Quy dinh moi ve quang cao xuyen bien gioi va nguoi co tam anh huong


Nhieu quy dinh moi ve quang cao xuyen bien gioi hay nguoi co tam anh huong chuyen tai san pham quang cao duoc dua vao du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu luat cua Luat Quang cao.

Quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới và người có tầm ảnh hưởng

Nhiều quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới hay người có tầm ảnh hưởng chuyển tải sản phẩm quảng cáo được đưa vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Quảng cáo.
Quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới và người có tầm ảnh hưởng
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: