Phát triển các nền tảng “Make in Vietnam” là giải pháp quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số

Nhấn mạnh Chương trình Chuyển đối số quốc gia được phê duyệt là dấu mốc quan trọng, đại diện Cục Tin học hóa cho biết, Chương trình đã xác định việc phát triển các nền tảng “Make in Vietnam” là giải pháp hàng đầu để đẩy nhanh chuyển đổi số.


Nhận thức phải đi trước một bước


Theo Bộ TT&TT, chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Nếu có chính sách phù hợp thì Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội này để vượt lên thành nước phát triển. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Đây cũng là lợi thế của Việt Nam khi chúng ta có Đảng lãnh đạo, có thể đưa ra được những quyết sách lớn một cách nhanh chóng và tập trung, tạo ra sự thống nhất trong toàn xã hội.


Bộ TT&TT nhận thấy, để chuyển đổi số quốc gia cần một văn bản vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính kế hoạch hành động; các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào đó để xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình.


Phát triển các nền tảng “Make in Vietnam” là giải pháp quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Như TinCongNghe đã đưa tin, ngày 3/6 vừa qua, “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt. Chương trình nhằm giải quyết thách thức, tận dụng tối đa cơ hội, khai thác lợi thế đặc thù của Việt Nam để đi nhanh và đi đầu, thu hút nguồn lực, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện chuyển đổi số, thay đổi thứ hạng quốc gia trên thế giới.  


Trao đổi với TinCongNghe mới đây, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, đơn vị được Bộ TT&TT giao chủ trì soạn thảo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho biết, việc Chương trình được phê duyệt là một dấu mốc quan trọng. Đây là một cú huých để Việt Nam có thể thực hiện chuyển đổi số một cách nhanh hơn bởi Chương trình xác định rất rõ quan điểm, mục tiêu và phương pháp tiếp cận.


Theo ông Dũng, một yếu tố được nhấn mạnh trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là khi chuyển đổi từ không gian truyền thống lên không gian mạng, nhận thức đóng vai trò quan trọng nhất, vì vậy nhận thức phải đi trước một bước.


Trên cơ sở xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã nêu rõ, chuyển đổi nhận thức là một trong 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tạo nền móng cho chuyển đổi số.


Cụ thể, cần chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan truyền từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng bằng những câu chuyện thành công điển hình, có tính thuyết phục cao.


Triển khai nhiệm vụ này cần 4 giải pháp cụ thể là: Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; Duy trì hoạt động hiệu quả Liên minh Chuyển đổi số để truyền cảm hứng, đi tiên phong; Xây dựng bộ nhận diện chung cho Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Mỗi địa phương chủ động lựa chọn một xã/phường để thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân.


Giải pháp đột phá để đẩy nhanh chuyển đổi số


Cũng theo phân tích của người đứng đầu Cục Tin học hóa, một yếu tố quan trọng nữa là Chương trình đã xác định việc phát triển và ra mắt các nền tảng số “Make in Vietnam” là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.


Lý giải rõ hơn về nhận định trên, Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng cho hay, trước kia, các cơ quan, tổ chức muốn chuyển đổi số phải đầu tư hệ thống CNTT, có đội ngũ chuyên gia, quản trị mạng của riêng mình nên sẽ rất lâu và tốn kém. Còn hiện nay, với việc sử dụng các nền tảng số, các cơ quan, tổ chức chỉ đóng vai người dùng, không cần có kiến thức kỹ thuật sâu, không cần có đội ngũ CNTT, quản trị mạng mà vẫn tận dụng được những thành tựu mới nhất. Như vậy, chuyển đổi số sẽ diễn ra nhanh hơn.


Phát triển các nền tảng “Make in Vietnam” là giải pháp quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số
Phát triển và cho ra mắt các nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Dũng chia sẻ thêm, Cục Tin học hóa đã xác định mục tiêu CNTT phải được ứng dụng vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, nhưng trước hết tập trung giải quyết những vấn đề nhức nhối của xã hội.


Đơn cử như để người dân được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất mà không phải đến bệnh viện, các bệnh viện không quá tải, Bộ TT&TT đã ra mắt nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa.


Tương tự, lý do Bộ TT&TT giới thiệu nền tảng hỗ trợ quản lý dạy và học trực tuyến là để con em chúng ta học tập hiệu quả hơn, sự học không bị gián đoạn và có thể sử dụng tri thức của quốc tế ngay tại Việt Nam.


Hay việc làm sao cho các doanh nghiệp Việt Nam có ngay những hạ tầng hiện đại băng thông rộng, tốc độ xử lý tính toán cao nhất phục vụ cho công việc của mình là lý do Bộ TT&TT cho ra mắt nền tảng điện toán đám mây.


“Vì thế, Bộ TT&TT liên tục lựa chọn những nền tảng gốc rễ, cơ bản để thực hiện trước. Các nền tảng khác sẽ lần lượt được ra mắt và theo kế hoạch là mỗi tuần một nền tảng”, ông Dũng cho biết.


Để thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực, từ trung tuần tháng 4/2020 đến nay, Bộ TT&TT đã liên tục giới thiệu các nền tảng Make in Vietnam như: Nền tảng phục vụ nhu cầu học tập, đào tạo trực tuyến; Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến VOV Bacsi24; Nền tảng điện toán đám mây Việt; Nền tảng mã bưu chính Vpostcode; Các nền tảng hộ nghị truyền hình trực tuyến Zavi, Comeet; Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office. 


Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với các nhóm chỉ số cơ bản định lượng cho từng giai đoạn đến năm 2025, đến năm 2030 về dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, cơ sở dữ liệu quốc gia, xếp hạng về chính phủ điện tử, chỉ số cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo, hạ tầng viễn thông, an toàn, an ninh mạng.

Vân Anh

Phat trien cac nen tang “Make in Vietnam” la giai phap quan trong day nhanh chuyen doi so


Nhan manh Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia duoc phe duyet la dau moc quan trong, dai dien Cuc Tin hoc hoa cho biet, Chuong trinh da xac dinh viec phat trien cac nen tang “Make in Vietnam” la giai phap hang dau de day nhanh chuyen doi so.


Nhan thuc phai di truoc mot buoc


Theo Bo TT&TT, chuyen doi so la qua trinh tat yeu cua Viet Nam de phat trien kinh te - xa hoi trong giai doan moi. Neu co chinh sach phu hop thi Viet Nam se tan dung duoc co hoi nay de vuot len thanh nuoc phat trien. Chuyen doi so la mot cuoc cach mang ve chinh sach va the che nhieu hon la mot cuoc cach mang ve cong nghe. Day cung la loi the cua Viet Nam khi chung ta co Dang lanh dao, co the dua ra duoc nhung quyet sach lon mot cach nhanh chong va tap trung, tao ra su thong nhat trong toan xa hoi.


Bo TT&TT nhan thay, de chuyen doi so quoc gia can mot van ban vua mang tinh chien luoc, vua mang tinh ke hoach hanh dong; cac bo, nganh, dia phuong, to chuc, doanh nghiep can cu vao do de xay dung, ban hanh chuong trinh, ke hoach chuyen doi so cua co quan, don vi minh.


Phat trien cac nen tang “Make in Vietnam” la giai phap quan trong day nhanh chuyen doi so
Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia xac dinh tam nhin den nam 2030 Viet Nam tro thanh quoc gia so, on dinh va thinh vuong, tien phong thu nghiem cac cong nghe va mo hinh moi.

Nhu TinCongNghe da dua tin, ngay 3/6 vua qua, “Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia den nam 2025, dinh huong den nam 2030” da duoc Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh phe duyet. Chuong trinh nham giai quyet thach thuc, tan dung toi da co hoi, khai thac loi the dac thu cua Viet Nam de di nhanh va di dau, thu hut nguon luc, huy dong suc manh toan dan trong thuc hien chuyen doi so, thay doi thu hang quoc gia tren the gioi.  


Trao doi voi TinCongNghe moi day, ong Nguyen Huy Dung, Cuc truong Cuc Tin hoc hoa, don vi duoc Bo TT&TT giao chu tri soan thao “Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia den nam 2025, dinh huong den nam 2030” cho biet, viec Chuong trinh duoc phe duyet la mot dau moc quan trong. Day la mot cu huych de Viet Nam co the thuc hien chuyen doi so mot cach nhanh hon boi Chuong trinh xac dinh rat ro quan diem, muc tieu va phuong phap tiep can.


Theo ong Dung, mot yeu to duoc nhan manh trong Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia la khi chuyen doi tu khong gian truyen thong len khong gian mang, nhan thuc dong vai tro quan trong nhat, vi vay nhan thuc phai di truoc mot buoc.


Tren co so xac dinh nhan thuc dong vai tro quyet dinh trong chuyen doi so, Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia da neu ro, chuyen doi nhan thuc la mot trong 6 nhom nhiem vu, giai phap quan trong de tao nen mong cho chuyen doi so.


Cu the, can chuyen doi nhan thuc ve su menh, su can thiet, tinh cap bach cua chuyen doi so trong xa hoi, lan truyen tu mot nhom to chuc, ca nhan tien phong toi cong dong bang nhung cau chuyen thanh cong dien hinh, co tinh thuyet phuc cao.


Trien khai nhiem vu nay can 4 giai phap cu the la: Nguoi dung dau chiu trach nhiem truc tiep ve chuyen doi so trong co quan, to chuc, linh vuc, dia ban minh phu trach; Duy tri hoat dong hieu qua Lien minh Chuyen doi so de truyen cam hung, di tien phong; Xay dung bo nhan dien chung cho Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia; Moi dia phuong chu dong lua chon mot xa/phuong de thu nghiem cong tac truyen thong, pho bien cac ky nang so co ban cho nguoi dan.


Giai phap dot pha de day nhanh chuyen doi so


Cung theo phan tich cua nguoi dung dau Cuc Tin hoc hoa, mot yeu to quan trong nua la Chuong trinh da xac dinh viec phat trien va ra mat cac nen tang so “Make in Vietnam” la giai phap dot pha thuc day nhanh tien trinh chuyen doi so.


Ly giai ro hon ve nhan dinh tren, Cuc truong Cuc Tin hoc hoa Nguyen Huy Dung cho hay, truoc kia, cac co quan, to chuc muon chuyen doi so phai dau tu he thong CNTT, co doi ngu chuyen gia, quan tri mang cua rieng minh nen se rat lau va ton kem. Con hien nay, voi viec su dung cac nen tang so, cac co quan, to chuc chi dong vai nguoi dung, khong can co kien thuc ky thuat sau, khong can co doi ngu CNTT, quan tri mang ma van tan dung duoc nhung thanh tuu moi nhat. Nhu vay, chuyen doi so se dien ra nhanh hon.


Phat trien cac nen tang “Make in Vietnam” la giai phap quan trong day nhanh chuyen doi so
Phat trien va cho ra mat cac nen tang so la giai phap dot pha de thuc day nhanh tien trinh chuyen doi so tai Viet Nam.

Ong Nguyen Huy Dung chia se them, Cuc Tin hoc hoa da xac dinh muc tieu CNTT phai duoc ung dung vao moi ngo ngach cua cuoc song, nhung truoc het tap trung giai quyet nhung van de nhuc nhoi cua xa hoi.


Don cu nhu de nguoi dan duoc cham soc suc khoe mot cach tot nhat ma khong phai den benh vien, cac benh vien khong qua tai, Bo TT&TT da ra mat nen tang ho tro tu van kham chua benh tu xa.


Tuong tu, ly do Bo TT&TT gioi thieu nen tang ho tro quan ly day va hoc truc tuyen la de con em chung ta hoc tap hieu qua hon, su hoc khong bi gian doan va co the su dung tri thuc cua quoc te ngay tai Viet Nam.


Hay viec lam sao cho cac doanh nghiep Viet Nam co ngay nhung ha tang hien dai bang thong rong, toc do xu ly tinh toan cao nhat phuc vu cho cong viec cua minh la ly do Bo TT&TT cho ra mat nen tang dien toan dam may.


“Vi the, Bo TT&TT lien tuc lua chon nhung nen tang goc re, co ban de thuc hien truoc. Cac nen tang khac se lan luot duoc ra mat va theo ke hoach la moi tuan mot nen tang”, ong Dung cho biet.


De thuc day chuyen doi so trong cac linh vuc, tu trung tuan thang 4/2020 den nay, Bo TT&TT da lien tuc gioi thieu cac nen tang Make in Vietnam nhu: Nen tang phuc vu nhu cau hoc tap, dao tao truc tuyen; Nen tang ho tro tu van kham, chua benh tu xa; Nen tang ho tro tu van suc khoe truc tuyen VOV Bacsi24; Nen tang dien toan dam may Viet; Nen tang ma buu chinh Vpostcode; Cac nen tang ho nghi truyen hinh truc tuyen Zavi, Comeet; Nen tang quan tri tong the doanh nghiep 1Office. 


Chuong trinh chuyen doi so quoc gia nham muc tieu kep la vua phat trien chinh phu so, kinh te so, xa hoi so, vua hinh thanh cac doanh nghiep cong nghe so Viet Nam co nang luc di ra toan cau, voi cac nhom chi so co ban dinh luong cho tung giai doan den nam 2025, den nam 2030 ve dich vu cong truc tuyen, ho so cong viec duoc xu ly tren moi truong mang, co so du lieu quoc gia, xep hang ve chinh phu dien tu, chi so canh tranh, chi so doi moi sang tao, ha tang vien thong, an toan, an ninh mang.

Van Anh


Phát triển các nền tảng “Make in Vietnam” là giải pháp quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số

Nhấn mạnh Chương trình Chuyển đối số quốc gia được phê duyệt là dấu mốc quan trọng, đại diện Cục Tin học hóa cho biết, Chương trình đã xác định việc phát triển các nền tảng “Make in Vietnam” là giải pháp hàng đầu để đẩy nhanh chuyển đổi số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: