Sự kiện đại tuyệt chủng Permi đã thay đổi thành phần hóa học của đại dương

Sự kiện này dẫn đến cái chết của hàng loạt loài sống trên cạn vào khoảng 252 triệu năm trước, hình thành một dòng trầm tích, chất dinh dưỡng và các yếu tố sinh học khác vào đại dương của Trái đất.


Mặc dù các nhà khoa học vẫn không chắc chắn chính xác điều gì đã khiến 70% các loài trên cạn biến mất vào khoảng 252 triệu năm trước, nhưng nghiên cứu mới cho thấy sự kiện đại tuyệt chủng Permi có tác động có thể đo lường được về hóa học với các đại dương cổ đại. Sự mất mát của thực vật và động vật trên đất liền trong sự tuyệt chủng Permi-Trias được theo sau bởi những cái chết lớn trong các đại dương của Trái đất. Khoảng 90% của tất cả các loài sinh vật biển đều biến mất. Sự kiện đại tuyệt chủng này cũng được đặc trưng bởi sự xói mòn của đất cực độ. Để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các điểm chết trên mặt đất và trong nước, các nhà khoa học đã phát triển các mô hình để phân tích những thay đổi trong thành phần hóa học của các đại dương trên Trái đất. Các mô hình tập trung vào chu kỳ của thủy ngân, một nguyên tố được phun ra từ núi lửa và được tìm thấy trong các sinh vật sống. Bằng cách vẽ các thay đổi trong chu trình thủy ngân và carbon trong quá trình đại tuyệt chủng Permi-Trias cùng việc so sánh kết quả mô phỏng với thành phần hóa học của các mẫu đá cổ, các nhà khoa học có thể xác định liệu sự dịch chuyển trong hóa học đại dương có phải do các sự kiện phụ trào núi lửa và sinh học gây ra hay không. Dữ liệu phân tích cho thấy sự sụp đổ của hệ sinh thái trên cạn đã dẫn đến việc giải phóng một lượng lớn chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và các yếu tố sinh học khác vào đại dương Trái đất. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để khám phá các cơ chế chính xác nhưng các nhà khoa học nghi ngờ dòng trầm tích, chất dinh dưỡng và các hóa chất khác có ảnh hưởng đáng kể đến sinh vật biển. "Trong nghiên cứu này, chúng tôi cho thấy rằng trong sự kiện đại tuyệt chủng khoảng 252 triệu năm trước, sự sụp đổ rộng rãi của các hệ sinh thái trên cạn đã gây ra những thay đổi đột ngột trong hóa học với biển. Điều này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc kích hoạt sự tuyệt chủng biển nghiêm trọng nhất được biết đến trong lịch sử Trái đất", Dal Corso, giáo sư Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, nói. Mối liên kết giữa sự huỷ diệt trên mặt đất và trên biển vào khoảng 252 triệu năm trước có thể có ý nghĩa đối với tương lai của các hệ sinh thái hiện đại. Đặc biệt với sự thay đổi sử dụng đất do con người đang chuyển một lượng lớn chất dinh dưỡng và các hóa chất khác đến các đại dương, khi chúng ta tìm cách khởi động lại nền kinh tế thế giới sau đại dịch hiện nay, bảo vệ hệ sinh thái duy trì sự sống cần là điều ưu tiên hàng đầu. Trang Phạm Theo Upi Tag : tuyệt chủngSu kien dai tuyet chung Permi da thay doi thanh phan hoa hoc cua dai duong


Su kien nay dan den cai chet cua hang loat loai song tren can vao khoang 252 trieu nam truoc, hinh thanh mot dong tram tich, chat dinh duong va cac yeu to sinh hoc khac vao dai duong cua Trai dat.


Mac du cac nha khoa hoc van khong chac chan chinh xac dieu gi da khien 70% cac loai tren can bien mat vao khoang 252 trieu nam truoc, nhung nghien cuu moi cho thay su kien dai tuyet chung Permi co tac dong co the do luong duoc ve hoa hoc voi cac dai duong co dai. Su mat mat cua thuc vat va dong vat tren dat lien trong su tuyet chung Permi-Trias duoc theo sau boi nhung cai chet lon trong cac dai duong cua Trai dat. Khoang 90% cua tat ca cac loai sinh vat bien deu bien mat. Su kien dai tuyet chung nay cung duoc dac trung boi su xoi mon cua dat cuc do. De hieu ro hon ve moi lien he giua cac diem chet tren mat dat va trong nuoc, cac nha khoa hoc da phat trien cac mo hinh de phan tich nhung thay doi trong thanh phan hoa hoc cua cac dai duong tren Trai dat. Cac mo hinh tap trung vao chu ky cua thuy ngan, mot nguyen to duoc phun ra tu nui lua va duoc tim thay trong cac sinh vat song. Bang cach ve cac thay doi trong chu trinh thuy ngan va carbon trong qua trinh dai tuyet chung Permi-Trias cung viec so sanh ket qua mo phong voi thanh phan hoa hoc cua cac mau da co, cac nha khoa hoc co the xac dinh lieu su dich chuyen trong hoa hoc dai duong co phai do cac su kien phu trao nui lua va sinh hoc gay ra hay khong. Du lieu phan tich cho thay su sup do cua he sinh thai tren can da dan den viec giai phong mot luong lon chat huu co, chat dinh duong va cac yeu to sinh hoc khac vao dai duong Trai dat. Mac du can nhieu nghien cuu hon de kham pha cac co che chinh xac nhung cac nha khoa hoc nghi ngo dong tram tich, chat dinh duong va cac hoa chat khac co anh huong dang ke den sinh vat bien. "Trong nghien cuu nay, chung toi cho thay rang trong su kien dai tuyet chung khoang 252 trieu nam truoc, su sup do rong rai cua cac he sinh thai tren can da gay ra nhung thay doi dot ngot trong hoa hoc voi bien. Dieu nay co the dong vai tro trung tam trong viec kich hoat su tuyet chung bien nghiem trong nhat duoc biet den trong lich su Trai dat", Dal Corso, giao su Dai hoc Khoa hoc Dia chat Trung Quoc, noi. Moi lien ket giua su huy diet tren mat dat va tren bien vao khoang 252 trieu nam truoc co the co y nghia doi voi tuong lai cua cac he sinh thai hien dai. Dac biet voi su thay doi su dung dat do con nguoi dang chuyen mot luong lon chat dinh duong va cac hoa chat khac den cac dai duong, khi chung ta tim cach khoi dong lai nen kinh te the gioi sau dai dich hien nay, bao ve he sinh thai duy tri su song can la dieu uu tien hang dau. Trang Pham Theo Upi Tag : tuyet chung

Sự kiện đại tuyệt chủng Permi đã thay đổi thành phần hóa học của đại dương

Sự kiện này dẫn đến cái chết của hàng loạt loài sống trên cạn vào khoảng 252 triệu năm trước, hình thành một dòng trầm tích, chất dinh dưỡng và các yếu tố sinh học khác vào đại dương của Trái đất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: