Rùa trăm tuổi nghỉ hưu sau 43 năm miệt mài phối giống

Ecuador - Diego, “cụ rùa” khổng lồ Galapagos có công cứu cả loài khỏi tuyệt chủng nhờ đẻ 800 con, được thả về hòn đảo quê hương vào ngày 15/6.


Theo Paulo Proano, Bộ trưởng Môi trường Ecuador, các cán bộ bảo tồn vận chuyển Diego bằng tàu từ chương trình nhân giống của Vườn quốc gia Galapagos ở Santa Cruz tới đảo xa xôi không người ở Espanola. "Chúng tôi đã khép lại một chương quan trọng trong quản lý công viên", ông Proano chia sẻ. "25 con rùa bao gồm Diego đã hồi hương sau nhiều thập kỷ sinh sản trong môi trường nuôi nhốt và cứu giống loài từ bờ vực tuyệt chủng. Espanola đang mở rộng vòng tay chào đón chúng".Trước khi trở về Espanola, rùa Diego 100 tuổi và những con rùa khác phải trải qua thời gian cách ly để tránh mang hạt giống từ các loài cây không phải bản xứ tới hòn đảo. Diego nặng khoảng 80 kg, dài gần 90 cm và cao 1,5 m nếu duỗi thẳng chân và cổ. Đóng góp của Diego cho chương trình nhân giống trên đảo Santa Cruz Island thực sự giá trị. Các cán bộ bảo vệ rừng tin rằng 40% trong tổng số 2.000 cá thể rùa khổng lồ Galapagos hiện nay là con của nó.Cách đây khoảng 50 năm, chỉ có 2 con đực và 12 con cái thuộc loài của Diego sinh sống ở Espanola, và chúng ở quá phân tán để sinh sản. Diego được đưa tới từ vườn thú San Diego ở California, Mỹ, để tham gia chương trình nhân giống diễn ra vào giữa thập niên 1960 trong nỗ lực cứu loài của nó, Chelonoidis hoodensis. Con rùa được đưa khỏi đảo Galapagos vào nửa đầu thế kỷ 20 trong một chuyến thám hiểm khoa học. Đảo Galapagos của Ecuador nằm ở Thái Bình Dương, trở nên nổi tiếng qua những nghiên cứu đa dạng sinh thái của nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin ở thế kỷ 19.An Khang (Theo Science Alert)Rua tram tuoi nghi huu sau 43 nam miet mai phoi giong


Ecuador - Diego, “cu rua” khong lo Galapagos co cong cuu ca loai khoi tuyet chung nho de 800 con, duoc tha ve hon dao que huong vao ngay 15/6.


Theo Paulo Proano, Bo truong Moi truong Ecuador, cac can bo bao ton van chuyen Diego bang tau tu chuong trinh nhan giong cua Vuon quoc gia Galapagos o Santa Cruz toi dao xa xoi khong nguoi o Espanola. "Chung toi da khep lai mot chuong quan trong trong quan ly cong vien", ong Proano chia se. "25 con rua bao gom Diego da hoi huong sau nhieu thap ky sinh san trong moi truong nuoi nhot va cuu giong loai tu bo vuc tuyet chung. Espanola dang mo rong vong tay chao don chung".Truoc khi tro ve Espanola, rua Diego 100 tuoi va nhung con rua khac phai trai qua thoi gian cach ly de tranh mang hat giong tu cac loai cay khong phai ban xu toi hon dao. Diego nang khoang 80 kg, dai gan 90 cm va cao 1,5 m neu duoi thang chan va co. Dong gop cua Diego cho chuong trinh nhan giong tren dao Santa Cruz Island thuc su gia tri. Cac can bo bao ve rung tin rang 40% trong tong so 2.000 ca the rua khong lo Galapagos hien nay la con cua no.Cach day khoang 50 nam, chi co 2 con duc va 12 con cai thuoc loai cua Diego sinh song o Espanola, va chung o qua phan tan de sinh san. Diego duoc dua toi tu vuon thu San Diego o California, My, de tham gia chuong trinh nhan giong dien ra vao giua thap nien 1960 trong no luc cuu loai cua no, Chelonoidis hoodensis. Con rua duoc dua khoi dao Galapagos vao nua dau the ky 20 trong mot chuyen tham hiem khoa hoc. Dao Galapagos cua Ecuador nam o Thai Binh Duong, tro nen noi tieng qua nhung nghien cuu da dang sinh thai cua nha tu nhien hoc nguoi Anh Charles Darwin o the ky 19.An Khang (Theo Science Alert)

Rùa trăm tuổi nghỉ hưu sau 43 năm miệt mài phối giống

Ecuador - Diego, “cụ rùa” khổng lồ Galapagos có công cứu cả loài khỏi tuyệt chủng nhờ đẻ 800 con, được thả về hòn đảo quê hương vào ngày 15/6.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: