120 học sinh, sinh viên dự chung kết quốc gia Tin học văn phòng 2020

Danh sách 120 thí sinh giành quyền dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2020 vừa được công bố. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất vòng loại quốc gia được tổ chức ngày 7/6 vừa qua.


120 học sinh, sinh viên dự chung kết quốc gia Tin học văn phòng 2020
120 học sinh, sinh viên giành suất dự chung kết quốc gia Tin học văn phòng 2020 là những thí sinh xuất sắc nhất vòng loại quốc gia được tổ chức ngày 7/6/2020.

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – MOSWC được Certiport tổ chức nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office. Cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2002 dành cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 22 trên quy mô toàn cầu. Mỗi năm cuộc thi thu hút hàng triệu thí sinh đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.


Năm 2020 là năm thứ 11 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới có sự tham gia của học sinh, sinh viên Việt Nam.


Như TinCongNghe đã đưa tin, ngày 7/6/2020, vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020 đã được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Vòng loại với sự góp mặt của các học sinh, sinh viên đến từ 70 đội tuyển của các tỉnh, thành Đoàn, các trường đại học, học viện, cao đẳng, THPT và THCS trên khắp cả nước.


Kết quả vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020 vừa được Ban tổ chức công bố. Theo đó, với mỗi nội dung thi Microsoft Word 2016Excel 2016PowerPoint 2016, có 40 học sinh, sinh viên xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng chung kết quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tới tại Hà Nội và TP.HCM.


Tại vòng thi chung kết quốc gia, các thí sinh dự thi 2 môn Microsoft Word 2016 và Excel 2016, sẽ thi 2 phần gồm bài thi MOS Expert Part 1 và bài thi Scenario. Thí sinh vượt qua bài thi MOS Expert Part 1 mới có quyền thi tiếp bài thi Scenario.


Đối với nội dung Microsoft PowerPoint 2016, các thí sinh sẽ thi 1 phần thi là bài Scenario.


Theo thể lệ, với cả 3 nội dung thi Microsoft Word 2016, Excel 2016 và PowerPoint 2016, điểm số xét giải thưởng sẽ được xác định dựa trên điểm thi và thời gian làm bài trong bài thi Scenario.


Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020 sẽ chọn trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 15 giải Khuyến khích, 1 giải Triển vọng cùng các giải cá nhân và tập thể khác đối với mỗi nội dung thi.


Ba thí sinh xuất sắc nhất - ba nhà vô địch quốc gia ở mỗi nội dung thi Microsoft Word, Excel và PowerPoint sẽ trở thành những đại sứ của đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới. Giải thưởng thế giới của cuộc thi có trị giá 7.000 USD cho giải Nhất, 3.500 USD cho giải Nhì và 1.500 USD cho giải Ba.


Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức thế giới, do ảnh hưởng của dịch bệnh, để đảm bảo sức khỏe cho toàn thể thí sinh và những người tham dự, vòng chung kết thế giới cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng 2020 sẽ được thay đổi, dự kiến tổ chức vào năm 2021 tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ.


Trên cơ sở bảo lưu kết quả cuộc thi cấp quốc gia năm 2020 và mọi quyền lợi của thí sinh vẫn được giữ nguyên, các nhà vô địch quốc gia của mùa giải 2020 sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới vào năm 2021. Ngay cả trong trường hợp có thí sinh vượt quá độ tuổi quy định vào năm sau, thí sinh vẫn sẽ được dự thi bình thường.


M.T

120 hoc sinh, sinh vien du chung ket quoc gia Tin hoc van phong 2020


Danh sach 120 thi sinh gianh quyen du vong chung ket quoc gia cuoc thi Vo dich tin hoc van phong the gioi 2020 vua duoc cong bo. Day la nhung thi sinh xuat sac nhat vong loai quoc gia duoc to chuc ngay 7/6 vua qua.


120 hoc sinh, sinh vien du chung ket quoc gia Tin hoc van phong 2020
120 hoc sinh, sinh vien gianh suat du chung ket quoc gia Tin hoc van phong 2020 la nhung thi sinh xuat sac nhat vong loai quoc gia duoc to chuc ngay 7/6/2020.

Cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi – MOSWC duoc Certiport to chuc nham tim kiem, ton vinh nhung tai nang tin hoc xuat sac tren the gioi ve ky nang su dung cac ung dung tin hoc van phong Microsoft Office. Cuoc thi duoc to chuc thuong nien tu nam 2002 danh cho thanh thieu nien trong do tuoi tu 13 den 22 tren quy mo toan cau. Moi nam cuoc thi thu hut hang trieu thi sinh den tu gan 100 quoc gia va vung lanh tho tham gia.


Nam 2020 la nam thu 11 cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi co su tham gia cua hoc sinh, sinh vien Viet Nam.


Nhu TinCongNghe da dua tin, ngay 7/6/2020, vong loai quoc gia cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2020 da duoc to chuc dong thoi tai Ha Noi, Da Nang va TP.HCM. Vong loai voi su gop mat cua cac hoc sinh, sinh vien den tu 70 doi tuyen cua cac tinh, thanh Doan, cac truong dai hoc, hoc vien, cao dang, THPT va THCS tren khap ca nuoc.


Ket qua vong loai quoc gia cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2020 vua duoc Ban to chuc cong bo. Theo do, voi moi noi dung thi Microsoft Word 2016Excel 2016 va PowerPoint 2016, co 40 hoc sinh, sinh vien xuat sac nhat gianh quyen tham du vong chung ket quoc gia se dien ra vao ngay 21/6 toi tai Ha Noi va TP.HCM.


Tai vong thi chung ket quoc gia, cac thi sinh du thi 2 mon Microsoft Word 2016 va Excel 2016, se thi 2 phan gom bai thi MOS Expert Part 1 va bai thi Scenario. Thi sinh vuot qua bai thi MOS Expert Part 1 moi co quyen thi tiep bai thi Scenario.


Doi voi noi dung Microsoft PowerPoint 2016, cac thi sinh se thi 1 phan thi la bai Scenario.


Theo the le, voi ca 3 noi dung thi Microsoft Word 2016, Excel 2016 va PowerPoint 2016, diem so xet giai thuong se duoc xac dinh dua tren diem thi va thoi gian lam bai trong bai thi Scenario.


Vong chung ket quoc gia cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2020 se chon trao 1 giai Nhat, 3 giai Nhi, 6 giai Ba, 15 giai Khuyen khich, 1 giai Trien vong cung cac giai ca nhan va tap the khac doi voi moi noi dung thi.


Ba thi sinh xuat sac nhat - ba nha vo dich quoc gia o moi noi dung thi Microsoft Word, Excel va PowerPoint se tro thanh nhung dai su cua doi tuyen Viet Nam tham gia tranh tai tai vong chung ket the gioi. Giai thuong the gioi cua cuoc thi co tri gia 7.000 USD cho giai Nhat, 3.500 USD cho giai Nhi va 1.500 USD cho giai Ba.


Theo thong bao moi nhat tu Ban to chuc the gioi, do anh huong cua dich benh, de dam bao suc khoe cho toan the thi sinh va nhung nguoi tham du, vong chung ket the gioi cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong 2020 se duoc thay doi, du kien to chuc vao nam 2021 tai Orlando, Florida, Hoa Ky.


Tren co so bao luu ket qua cuoc thi cap quoc gia nam 2020 va moi quyen loi cua thi sinh van duoc giu nguyen, cac nha vo dich quoc gia cua mua giai 2020 se dai dien Viet Nam tham gia vong chung ket the gioi vao nam 2021. Ngay ca trong truong hop co thi sinh vuot qua do tuoi quy dinh vao nam sau, thi sinh van se duoc du thi binh thuong.


M.T


120 học sinh, sinh viên dự chung kết quốc gia Tin học văn phòng 2020

Danh sách 120 thí sinh giành quyền dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2020 vừa được công bố. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất vòng loại quốc gia được tổ chức ngày 7/6 vừa qua.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: