Trạm động đất lâu đời nhất ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Trạm động đất Phủ Liễn thuộc mạng lưới trạm địa chấn quốc gia Việt Nam, có chức năng chính là quan trắc động đất ở Việt Nam và khu vực. >>Xuất hiện động đất có độ lớn 4.9 tại Mường Tè – Lai Châu


Trạm động đất Phủ Liễn được thành lập lần đầu tiên vào năm 1923 bởi người Pháp và được hoạt động lại vào năm 1954. Đây là một trong những trạm động đất đầu tiên của Viện Vật lý Địa Cầu (IGP). Lúc đầu, trạm được thiết kế để đặt máy biến dạng. Vào thời điểm đó, trạm cũng được lắp đặt ghi động đất. Trong 15 năm gần đây, chỉ có máy ghi động đất còn hoạt động. Được thiết kế hầm đặt máy dài và trên nền đá gốc, trạm Phủ Liễn là một trong những trạm có dữ liệu địa chấn chất lượng cao. Với mục đích báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, tín hiệu từ máy ghi động đất đặt tại trạm được truyền trực tiếp về IGP thông qua internet.Thông qua các hợp tác quốc tế, trạm Phủ Liễn không chỉ đặt các máy động đất của IGP, mà còn được đặt các bộ máy địa chấn của các tổ chức quốc tế như Cơ quan Khoa học và Công nghệ Địa-Biển Nhật Bản (JAMSTEC) và Viện Khoa học Trái Đất, Đài Loan (IES).Hiện nay, IGP cầu đang quản lý và vận hành một mạng lưới đài trạm quan trắc động đất quốc gia và nhiều mạng lưới đài trạm quan trắc động đất trên khắp đất nước. Viện Vật lý Địa cầu, với Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cũng là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm trước Chính phủ về ra các thông báo về động đất và cảnh báo sóng thần trên toàn đất nước Việt Nam. Mạng lưới quan sát động đất ở Việt Nam được hình thành và phát triển với mục đích chính là nghiên cứu các quy luật biểu hiện động đất trên lãnh thổ, góp phần vào giảm nhẹ thiên tai phục vụ cho việc phát triển bền vững của đất nước. Theo lãnh đạo của IGP, trong suốt thời gian hoạt động, trạm địa chấn Phủ Diễn đã quan trắc được nhiều trận động đất quan trọng trong nước và khu vực, đóng vai trò quan trọng trong công tác báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam. Điển hình như các trận động đất Tohoku, Nhật Bản (ngày 11/3/2011, độ lớn 9,1), động đất Hải Phòng (ngày 3/10/2012, độ lớn 4,4), động đất Sayabouly, Lào (ngày 21/11/2019, độ lớn 6,1), động đất Cao Bằng (ngày 27/11/2019, độ lớn 4,8). Nguyễn Hùng Tag : động đấtTram dong dat lau doi nhat o Viet Nam co gi dac biet?


Tram dong dat Phu Lien thuoc mang luoi tram dia chan quoc gia Viet Nam, co chuc nang chinh la quan trac dong dat o Viet Nam va khu vuc. >>Xuat hien dong dat co do lon 4.9 tai Muong Te – Lai Chau


Tram dong dat Phu Lien duoc thanh lap lan dau tien vao nam 1923 boi nguoi Phap va duoc hoat dong lai vao nam 1954. Day la mot trong nhung tram dong dat dau tien cua Vien Vat ly Dia Cau (IGP). Luc dau, tram duoc thiet ke de dat may bien dang. Vao thoi diem do, tram cung duoc lap dat ghi dong dat. Trong 15 nam gan day, chi co may ghi dong dat con hoat dong. Duoc thiet ke ham dat may dai va tren nen da goc, tram Phu Lien la mot trong nhung tram co du lieu dia chan chat luong cao. Voi muc dich bao tin dong dat va canh bao song than, tin hieu tu may ghi dong dat dat tai tram duoc truyen truc tiep ve IGP thong qua internet.Thong qua cac hop tac quoc te, tram Phu Lien khong chi dat cac may dong dat cua IGP, ma con duoc dat cac bo may dia chan cua cac to chuc quoc te nhu Co quan Khoa hoc va Cong nghe Dia-Bien Nhat Ban (JAMSTEC) va Vien Khoa hoc Trai Dat, Dai Loan (IES).Hien nay, IGP cau dang quan ly va van hanh mot mang luoi dai tram quan trac dong dat quoc gia va nhieu mang luoi dai tram quan trac dong dat tren khap dat nuoc. Vien Vat ly Dia cau, voi Trung tam bao tin dong dat va canh bao song than cung la co quan duy nhat chiu trach nhiem truoc Chinh phu ve ra cac thong bao ve dong dat va canh bao song than tren toan dat nuoc Viet Nam. Mang luoi quan sat dong dat o Viet Nam duoc hinh thanh va phat trien voi muc dich chinh la nghien cuu cac quy luat bieu hien dong dat tren lanh tho, gop phan vao giam nhe thien tai phuc vu cho viec phat trien ben vung cua dat nuoc. Theo lanh dao cua IGP, trong suot thoi gian hoat dong, tram dia chan Phu Dien da quan trac duoc nhieu tran dong dat quan trong trong nuoc va khu vuc, dong vai tro quan trong trong cong tac bao tin dong dat va canh bao song than o Viet Nam. Dien hinh nhu cac tran dong dat Tohoku, Nhat Ban (ngay 11/3/2011, do lon 9,1), dong dat Hai Phong (ngay 3/10/2012, do lon 4,4), dong dat Sayabouly, Lao (ngay 21/11/2019, do lon 6,1), dong dat Cao Bang (ngay 27/11/2019, do lon 4,8). Nguyen Hung Tag : dong dat

Trạm động đất lâu đời nhất ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Trạm động đất Phủ Liễn thuộc mạng lưới trạm địa chấn quốc gia Việt Nam, có chức năng chính là quan trắc động đất ở Việt Nam và khu vực. >>Xuất hiện động đất có độ lớn 4.9 tại Mường Tè – Lai Châu
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: