Bayer ứng dụng nhiều công nghệ mới giúp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản

Bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer sẽ tạo điều kiện cho nông dân ở các quốc gia trọng điểm trong ngành nuôi tôm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với công nghệ quản lý môi trường nước ao, từ đó nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và bền vững trong sản xuất.


Ngành nuôi trồng thủy hải sản đã có bước phát triển rõ rệt trong thập kỷ qua, đặc biệt là khi nguồn đánh bắt thủy sản đang dần chững lại và suy giảm. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản tăng trưởng ngày càng cao trên toàn cầu, ngành nuôi tôm đang có xu hướng dịch chuyển sang nuôi tôm trong ao nước ấm. Điều này không chỉ góp phần làm tăng khối lượng sản xuất mà còn hỗ trợ cho việc bảo tồn tài nguyên biển. Ngày nay, ngành nuôi tôm nước ấm chiếm 55% trên tổng lượng tôm sản xuất toàn cầu, chủ yếu đến từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tối ưu hóa quản lý môi trường ao nuôi tôm Các giải pháp xử lý nước đóng vai trò quan trọng trong nuôi trồng thủy sản, giúp người nuôi quản lý hệ sinh thái phức tạp trong ao và cung cấp môi trường tối ưu cho tôm phát triển mạnh. Trong một thỏa thuận với Cytozyme, bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer sẽ thương mại hóa Proquatic ™ PondRestore - một sản phẩm giúp tăng cường các hoạt động chuyển hóa trong môi trường nước ao và đất ao, tại một số quốc gia nuôi trồng thủy sản trọng điểm. Bên cạnh đó, Bayer cũng thỏa thuận với KEHONDA để triển khai công nghệ Fetant ™ Complex Iodine Solution như một phần của danh mục sản phẩm của bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây là giải pháp giúp điều hòa nước ao, tăng cường chất lượng của quần thể thực vật phù du và duy trì mức độ oxy hòa tan trong nước. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật số trong nuôi trồng thủy sản Cùng với XpertSea, bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer thúc đẩy áp dụng kỹ thuật số trong nuôi tôm. Thỏa thuận này giúp ứng dụng các thiết bị thông minh và phần mềm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo vào việc quản lý trang trại một cách toàn diện dựa trên dữ liệu. Những thiết bị này tận dụng quang học để đo lường các chỉ số quần thể trong ao nuôi theo thời gian và nhận dạng những thay đổi về sức khỏe của quần thể. Thông tin chi tiết sẽ được tổng hợp vào Nền tảng trực tuyến XpertSea, giúp các nhà sản xuất đưa ra các quyết định quản lý và điều trị dựa trên dữ liệu.“Chúng tôi tự hào với vai trò dẫn đầu trong việc cung cấp cho các nhà sản xuất tôm một chương trình ứng dụng những sản phẩm phi dược phẩm giúp xử lý nước ao, góp phần tạo nên một giải pháp toàn diện. Cùng với các đối tác của Bayer, chúng tôi cam kết tiếp tục mang công nghệ đến những nhà sản xuất tôm và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành”, ông Jan Koesling, Giám đốc Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu, bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer cho biết. Trong những thập kỷ qua, bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer đã tinh chỉnh việc cung cấp những giải pháp xử lý nước để giải quyết nhu cầu của khách hàng nuôi thủy sản nước ấm ở những phân khúc khác nhau. Thỏa thuận với Cytozyme, KEHONDA và XpertSea được thực hiện sau các dự án thí điểm thành công tại một số quốc gia bao gồm Việt Nam vào năm 2019 và được xây dựng dựa trên những thương hiệu hàng đầu như ProteAQ ™, Proquatic ™ và Fetant ™. Về nuôi trồng thủy sản ao nước ấm Nuôi trồng thủy sản ao nước ấm có một số lợi thế khác biệt vì không tác động trực tiếp tới đại dương, đồng thời tận dụng được vùng đất không phù hợp và kém hiệu quả bền vững với cây trồng, từ đó giúp mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng. Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ đã cho phép nuôi trồng thủy sản ao bền vững hơn bao giờ hết. Trong ngành nuôi tôm hiện đại, các nhà sản xuất nuôi giống tôm cải tiến và chú trọng nhiều đến an toàn sinh học, vì môi trường ao khỏe mạnh đóng vai trò sống còn cho tôm tăng trưởng khỏe mạnh. Bên cạnh đó, họ ngày càng đầu tư vào các hệ thống nuôi trong nhà cho phép kiểm soát tốt hơn các điều kiện nuôi, các sản phẩm xử lý nước tiên tiến và tuần hoàn nước giúp hạn chế trao đổi nước với môi trường biển. Điều này làm giảm rủi ro dịch bệnh và đưa ngành thủy hải sản phát triển theo hướng bền vững thực sự. Thu Thảo - Trường Thịnh Tag : nuôi thuỷ sảnBayer ung dung nhieu cong nghe moi giup phat trien nganh nuoi trong thuy san


Bo phan Thu y Thuy san cua Bayer se tao dieu kien cho nong dan o cac quoc gia trong diem trong nganh nuoi tom co co hoi tiep can nhieu hon voi cong nghe quan ly moi truong nuoc ao, tu do nang cao hon nua tinh hieu qua va ben vung trong san xuat.


Nganh nuoi trong thuy hai san da co buoc phat trien ro ret trong thap ky qua, dac biet la khi nguon danh bat thuy san dang dan chung lai va suy giam. De dap ung nhu cau tieu thu thuy hai san tang truong ngay cang cao tren toan cau, nganh nuoi tom dang co xu huong dich chuyen sang nuoi tom trong ao nuoc am. Dieu nay khong chi gop phan lam tang khoi luong san xuat ma con ho tro cho viec bao ton tai nguyen bien. Ngay nay, nganh nuoi tom nuoc am chiem 55% tren tong luong tom san xuat toan cau, chu yeu den tu nhung doanh nghiep vua va nho. Toi uu hoa quan ly moi truong ao nuoi tom Cac giai phap xu ly nuoc dong vai tro quan trong trong nuoi trong thuy san, giup nguoi nuoi quan ly he sinh thai phuc tap trong ao va cung cap moi truong toi uu cho tom phat trien manh. Trong mot thoa thuan voi Cytozyme, bo phan Thu y Thuy san cua Bayer se thuong mai hoa Proquatic ™ PondRestore - mot san pham giup tang cuong cac hoat dong chuyen hoa trong moi truong nuoc ao va dat ao, tai mot so quoc gia nuoi trong thuy san trong diem. Ben canh do, Bayer cung thoa thuan voi KEHONDA de trien khai cong nghe Fetant ™ Complex Iodine Solution nhu mot phan cua danh muc san pham cua bo phan Thu y Thuy san cua Bayer tai mot so quoc gia, trong do co Viet Nam. Day la giai phap giup dieu hoa nuoc ao, tang cuong chat luong cua quan the thuc vat phu du va duy tri muc do oxy hoa tan trong nuoc. Tang cuong ung dung ky thuat so trong nuoi trong thuy san Cung voi XpertSea, bo phan Thu y Thuy san cua Bayer thuc day ap dung ky thuat so trong nuoi tom. Thoa thuan nay giup ung dung cac thiet bi thong minh va phan mem ho tro tri tue nhan tao vao viec quan ly trang trai mot cach toan dien dua tren du lieu. Nhung thiet bi nay tan dung quang hoc de do luong cac chi so quan the trong ao nuoi theo thoi gian va nhan dang nhung thay doi ve suc khoe cua quan the. Thong tin chi tiet se duoc tong hop vao Nen tang truc tuyen XpertSea, giup cac nha san xuat dua ra cac quyet dinh quan ly va dieu tri dua tren du lieu.“Chung toi tu hao voi vai tro dan dau trong viec cung cap cho cac nha san xuat tom mot chuong trinh ung dung nhung san pham phi duoc pham giup xu ly nuoc ao, gop phan tao nen mot giai phap toan dien. Cung voi cac doi tac cua Bayer, chung toi cam ket tiep tuc mang cong nghe den nhung nha san xuat tom va ho tro su phat trien ben vung cua nganh”, ong Jan Koesling, Giam doc Nuoi trong Thuy san Toan cau, bo phan Thu y Thuy san cua Bayer cho biet. Trong nhung thap ky qua, bo phan Thu y Thuy san cua Bayer da tinh chinh viec cung cap nhung giai phap xu ly nuoc de giai quyet nhu cau cua khach hang nuoi thuy san nuoc am o nhung phan khuc khac nhau. Thoa thuan voi Cytozyme, KEHONDA va XpertSea duoc thuc hien sau cac du an thi diem thanh cong tai mot so quoc gia bao gom Viet Nam vao nam 2019 va duoc xay dung dua tren nhung thuong hieu hang dau nhu ProteAQ ™, Proquatic ™ va Fetant ™. Ve nuoi trong thuy san ao nuoc am Nuoi trong thuy san ao nuoc am co mot so loi the khac biet vi khong tac dong truc tiep toi dai duong, dong thoi tan dung duoc vung dat khong phu hop va kem hieu qua ben vung voi cay trong, tu do giup mang lai loi ich kinh te cho cong dong. Nhung tien bo nhanh chong trong cong nghe da cho phep nuoi trong thuy san ao ben vung hon bao gio het. Trong nganh nuoi tom hien dai, cac nha san xuat nuoi giong tom cai tien va chu trong nhieu den an toan sinh hoc, vi moi truong ao khoe manh dong vai tro song con cho tom tang truong khoe manh. Ben canh do, ho ngay cang dau tu vao cac he thong nuoi trong nha cho phep kiem soat tot hon cac dieu kien nuoi, cac san pham xu ly nuoc tien tien va tuan hoan nuoc giup han che trao doi nuoc voi moi truong bien. Dieu nay lam giam rui ro dich benh va dua nganh thuy hai san phat trien theo huong ben vung thuc su. Thu Thao - Truong Thinh Tag : nuoi thuy san

Bayer ứng dụng nhiều công nghệ mới giúp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản

Bộ phận Thú y Thủy sản của Bayer sẽ tạo điều kiện cho nông dân ở các quốc gia trọng điểm trong ngành nuôi tôm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với công nghệ quản lý môi trường nước ao, từ đó nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và bền vững trong sản xuất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: