Lĩnh vực Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng cao về năng lực nghiên cứu

Để được ghi nhận lĩnh vực Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội cần đạt ngưỡng 300 bài báo công bố khoa học đủ điều kiện xếp hạng.


Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực GRAS 2020 của tổ chức ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc) xếp hạng cho hơn 4.000 cơ sở giáo dục đại học thế giới thuộc 54 ngành thuộc 5 nhóm ngành, gồm Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật; Khoa học sự sống; Y khoa; Khoa học xã hội. Đây là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố các bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới với tên gọi là Academic Ranking of World Universities (ARWU) từ năm 2009. Để được xếp hạng trong bảng GRAS 2020, các cơ sở giáo dục cần đạt được số lượng ấn phẩm bài báo nhất định tùy theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm (2014 - 2018). Dữ liệu bài báo được thu thập từ nguồn Web of Science và InCites. Đối với ngành Vật lý, cơ sở giáo dục cần đạt ngưỡng 300 bài báo để đủ điểu kiện được xếp hạng.Theo tiêu chí này, lĩnh vực Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 401 – 500 của bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất thế giới (ARWU).Các bảng xếp hạng của tổ chức ShanghaiRanking Consultancy đều xếp hạng tự động, trong đó các dữ liệu xếp hạng được thu thập từ các nguồn độc lập do bên thứ ba cung cấp mà không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp. Đối với bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực, các chỉ số đánh giá đều là các chỉ số liên quan tới nghiên cứu khoa học (số lượng, chất lượng bài báo, chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học...).GS.TS Bạch Thành Công, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Nguyên chủ nhiệm khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bày tỏ: "Đây là đánh giá khách quan cho sự cố gắng liên tục của ngành Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội". Trong thành công này, Đại học Khoa học tự nhiên có nhiều đóng góp với 55/77 giảng viên có trình độ tiến sĩ, khoảng 100 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, đạt nhiều lượt trích dẫn. Hải MinhLinh vuc Vat ly cua DH Quoc gia Ha Noi xep hang cao ve nang luc nghien cuu


De duoc ghi nhan linh vuc Vat ly cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi can dat nguong 300 bai bao cong bo khoa hoc du dieu kien xep hang.

Lĩnh vực Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng cao về năng lực nghiên cứu

Để được ghi nhận lĩnh vực Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội cần đạt ngưỡng 300 bài báo công bố khoa học đủ điều kiện xếp hạng.
Lĩnh vực Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng cao về năng lực nghiên cứu
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: