Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định user...

Tên hiển thị TikTok có thể được thay đổi một cách dễ dàng hơn so với TikTok ID, vì không gắn liền với định danh hay đường dẫn tài khoản.


Mặc định sau khi tạo tài khoản TikTok, tên hiển thị của người dùng chỉ là "user..." kèm theo một dãy số. Nếu không để ý, người dùng cũng không biết đổi tên hiển thị này ở đâu.


Tên hiển thị TikTok thực ra có thể được thay đổi một cách dễ dàng hơn so với TikTok ID, vì không gắn liền với định danh hay đường dẫn tài khoản.


Cách đổi tên TikTok


Để đổi tên TikTok, người dùng vào mục "Hồ sơ" và bấm nút "Sửa hồ sơ".


Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'
Để đổi tên TikTok, người dùng vào mục "Hồ sơ".
Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'
Bấm nút "Sửa hồ sơ".

Người dùng vào mục "Tên", sau đó chọn tên mới và bấm nút "Lưu".


Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'
Người dùng vào mục "Tên".
Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'
Hãy chọn tên mới và bấm nút "Lưu".

Anh Hào

Huong dan doi ten TikTok thay ten mac dinh 'user...'


Ten hien thi TikTok co the duoc thay doi mot cach de dang hon so voi TikTok ID, vi khong gan lien voi dinh danh hay duong dan tai khoan.

Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'

Tên hiển thị TikTok có thể được thay đổi một cách dễ dàng hơn so với TikTok ID, vì không gắn liền với định danh hay đường dẫn tài khoản.
Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định user...
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: