Nhông sừng mũi tái xuất sau gần 130 năm

Indonesia - Việc tái phát hiện nhông sừng mũi, loài vật có thể đổi màu tương tự tắc kè, mang lại hy vọng mới cho công tác nghiên cứu và bảo tồn.


Nhà sinh vật học Chairunas Adha Putra cùng các đồng nghiệp tìm thấy mẫu vật nhông sừng mũi đầu tiên sau hơn một thế kỷ, Science News hôm 10/6 đưa tin. Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Asian Biodiversity.Năm 1891, nhà thám hiểm người Italy Elio Modigliani bắt gặp một con nhông độc đáo trong rừng cây Indonesia và mang đến bảo tàng lịch tử tự nhiên ở Genoa. Con nhông với chiếc sừng mọc trên mũi đặc trưng được phân loại và đặt tên khoa học chính thức là Harpesaurus modiglianii vào năm 1933. Tháng 6/2018, Putra thực hiện chuyến nghiên cứu chim tại vùng núi xung quanh hồ Toba ở Bắc Sumatra, Indonesia. Putra tìm thấy một con nhông chết gần hồ nước với các đặc điểm hình thái độc đáo nhưng không rõ nó là loài gì.Nhà nghiên cứu bò sát Thasun Amarasinghe tại Đại học Indonesia đã đề nghị Putra gửi mẫu vật đến Jakarta. Amarasinghe nghi ngờ đây là nhông Harpesaurus modiglianii ngay khi nhìn thấy chiếc sừng trên mũi của nó. "Đây là loài nhông sừng mũi duy nhất đến nay được phát hiện tại Bắc Sumatra", Amarasinghe cho biết.Theo đề xuất của Amarasinghe, Putra quay lại hồ nước để thử tìm kiếm mẫu vật sống. Sau 5 ngày, vào một buổi tối, ông phát hiện một con nhông nằm trên cành cây thấp, có vẻ đang ngủ. Putra chụp ảnh, đo đạc kích thước và các bộ phận cơ thể, ví dụ như chiều dài sừng mũi và đầu. Ông cũng quan sát hành vi của con vật rồi thả ra ngay trong đêm hôm đó.Amarasinghe so sánh dữ liệu mới với mô tả năm 1933 và kết luận, cả hai mẫu vật mà Putra bắt gặp là nhông sừng mũi Harpesaurus modiglianii. Mẫu vật trong bảo tàng Genoa màu xanh da trời nhạt do trải qua quá trình bảo quản, nhưng màu sắc tự nhiên của loài vật này là xanh lá cây sáng. Khả năng ngụy trang và hành vi sống trên cây của nó tương tự với tắc kè hoa núi châu Phi.Nhiều loài nhông sống ở những khu vực nhỏ và khó tiếp cận nên rất khó nghiên cứu, theo Shai Meiri, chuyên gia về động vật bò sát tại Đại học Tel Aviv. Có đến 30 loài nhông chưa từng tái xuất sau khi chúng được các nhà khoa học phát hiện và mô tả lần đầu, 19 loài chỉ có một mẫu vật duy nhất.Dù rất phấn khích với phát hiện mới, Amarasinghe và Putra vẫn lo lắng về tương lai của nhông sừng mũi. "Con nhông sống được tìm thấy ở nơi nằm ngoài khu vực bảo tồn và nạn phá rừng nghiêm trọng đang diễn ra gần đó", Amarasinghe cho biết.Tuy nhiên, việc tái phát hiện nhông sừng mũi cũng mang đến hy vọng bảo tồn loài vật này, Meiri nhận xét. "Trước khi nhông sừng mũi tái xuất, không ai biết chính xác nơi chúng sinh sống hay liệu chúng đã tuyệt chủng chưa. Nhưng giờ các nhà khoa học có thể nghiên cứu, tìm hiểu cách bảo tồn và hy vọng thực hiện được các biện pháp bảo vệ chúng", ông nói.Thu Thảo (Theo Science News)Nhong sung mui tai xuat sau gan 130 nam


Indonesia - Viec tai phat hien nhong sung mui, loai vat co the doi mau tuong tu tac ke, mang lai hy vong moi cho cong tac nghien cuu va bao ton.


Nha sinh vat hoc Chairunas Adha Putra cung cac dong nghiep tim thay mau vat nhong sung mui dau tien sau hon mot the ky, Science News hom 10/6 dua tin. Nghien cuu moi dang tren tap chi Asian Biodiversity.Nam 1891, nha tham hiem nguoi Italy Elio Modigliani bat gap mot con nhong doc dao trong rung cay Indonesia va mang den bao tang lich tu tu nhien o Genoa. Con nhong voi chiec sung moc tren mui dac trung duoc phan loai va dat ten khoa hoc chinh thuc la Harpesaurus modiglianii vao nam 1933. Thang 6/2018, Putra thuc hien chuyen nghien cuu chim tai vung nui xung quanh ho Toba o Bac Sumatra, Indonesia. Putra tim thay mot con nhong chet gan ho nuoc voi cac dac diem hinh thai doc dao nhung khong ro no la loai gi.Nha nghien cuu bo sat Thasun Amarasinghe tai Dai hoc Indonesia da de nghi Putra gui mau vat den Jakarta. Amarasinghe nghi ngo day la nhong Harpesaurus modiglianii ngay khi nhin thay chiec sung tren mui cua no. "Day la loai nhong sung mui duy nhat den nay duoc phat hien tai Bac Sumatra", Amarasinghe cho biet.Theo de xuat cua Amarasinghe, Putra quay lai ho nuoc de thu tim kiem mau vat song. Sau 5 ngay, vao mot buoi toi, ong phat hien mot con nhong nam tren canh cay thap, co ve dang ngu. Putra chup anh, do dac kich thuoc va cac bo phan co the, vi du nhu chieu dai sung mui va dau. Ong cung quan sat hanh vi cua con vat roi tha ra ngay trong dem hom do.Amarasinghe so sanh du lieu moi voi mo ta nam 1933 va ket luan, ca hai mau vat ma Putra bat gap la nhong sung mui Harpesaurus modiglianii. Mau vat trong bao tang Genoa mau xanh da troi nhat do trai qua qua trinh bao quan, nhung mau sac tu nhien cua loai vat nay la xanh la cay sang. Kha nang nguy trang va hanh vi song tren cay cua no tuong tu voi tac ke hoa nui chau Phi.Nhieu loai nhong song o nhung khu vuc nho va kho tiep can nen rat kho nghien cuu, theo Shai Meiri, chuyen gia ve dong vat bo sat tai Dai hoc Tel Aviv. Co den 30 loai nhong chua tung tai xuat sau khi chung duoc cac nha khoa hoc phat hien va mo ta lan dau, 19 loai chi co mot mau vat duy nhat.Du rat phan khich voi phat hien moi, Amarasinghe va Putra van lo lang ve tuong lai cua nhong sung mui. "Con nhong song duoc tim thay o noi nam ngoai khu vuc bao ton va nan pha rung nghiem trong dang dien ra gan do", Amarasinghe cho biet.Tuy nhien, viec tai phat hien nhong sung mui cung mang den hy vong bao ton loai vat nay, Meiri nhan xet. "Truoc khi nhong sung mui tai xuat, khong ai biet chinh xac noi chung sinh song hay lieu chung da tuyet chung chua. Nhung gio cac nha khoa hoc co the nghien cuu, tim hieu cach bao ton va hy vong thuc hien duoc cac bien phap bao ve chung", ong noi.Thu Thao (Theo Science News)

Nhông sừng mũi tái xuất sau gần 130 năm

Indonesia - Việc tái phát hiện nhông sừng mũi, loài vật có thể đổi màu tương tự tắc kè, mang lại hy vọng mới cho công tác nghiên cứu và bảo tồn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: