Cách chèn nhạc vào video iPhone

Việc chèn nhạc vào video trên iPhone bằng iMovie không đơn giản như dùng app ngoài, nhưng sẽ miễn phí và gần như không có giới hạn nào.


Người dùng điện thoại có nhiều công cụ khác nhau để chèn nhạc vào video. Đối với iPhone, nền tảng iOS có có sẵn ứng dụng chỉnh sửa iMovie. Việc chèn nhạc thủ công vào video bằng iMovie sẽ không đơn giản như dùng app ngoài, nhưng miễn phí và gần như không có giới hạn nào về thời lượng, kiểu âm thanh. Bên dưới sẽ là hướng dẫn mới nhất dành cho iOS 15.


Cách chèn nhạc vào video iPhone


Trước hết người dùng iPhone mở ứng dụng iMovie, sau đó bấm "Create Project", và chọn "Movie". Sau đó, hãy bấm Select đối với video cần ghép nhạc.


Cách chèn nhạc vào video iPhone
Người dùng iPhone mở ứng dụng iMovie.
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Bấm "Create Project".
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Chọn "Movie".
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Bấm Select đối với video cần ghép nhạc.

Để chọn nhạc, người dùng bấm biểu tượng dấu +, rồi tải lên file âm thanh mong muốn.


Cách chèn nhạc vào video iPhone
Để chọn nhạc, người dùng bấm biểu tượng dấu +.
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Bấm chọn "Audio".
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Vào "My Music".
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Hãy chọn file âm thanh mong muốn chèn.
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Bấm dấu + để tải lên file âm thanh.
Cách chèn nhạc vào video iPhone
Bấm "Done" để hoàn tất.

Anh Hào

Cách chèn nhạc vào video iPhone


Viẹc chèn nhạc vào video tren iPhone bàng iMovie khong don giản nhu dùng app ngoài, nhung sẽ miẽn phí và gàn nhu khong có giói hạn nào.

Cách chèn nhạc vào video iPhone

Việc chèn nhạc vào video trên iPhone bằng iMovie không đơn giản như dùng app ngoài, nhưng sẽ miễn phí và gần như không có giới hạn nào.
Cách chèn nhạc vào video iPhone
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: