Apple bí mật ký thỏa thuận 275 tỷ USD để rộng đường tại Trung Quốc?

Theo tờ The Information, CEO Apple Tim Cook đã ký thỏa thuận 275 tỷ USD với quan chức Trung Quốc để công ty có thể hoạt động tại đây mà không gặp trở ngại gì.


Apple bí mật ký thỏa thuận 275 tỷ USD để rộng đường tại Trung Quốc?
CEO Apple Tim Cook được cho là đã ký thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc năm 2016. (Ảnh: Getty Images)

Tờ The Information đưa tin CEO Tim Cook đã ký thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc năm 2016. Thỏa thuận kéo dài 5 năm trị giá ít nhất 275 tỷ USD, nhằm xoa dịu các quan chức cho rằng Apple chưa đóng góp đủ cho kinh tế nước này.


Theo tài liệu nội bộ mà The Information có được, trong năm 2016, ông Cook đã vận động các quan chức chính phủ bỏ qua những hành động có thể đe dọa các dịch vụ như App Store, Apple Pay, iCloud. Ông thực hiện thỏa thuận trong chuyến thăm đầu tiên trong năm, khi doanh số iPhone sụt giảm nghiêm trọng do quy định của nhà chức trách.


Một nguồn tin thân cận cho hay, bộ phận quan hệ chính phủ của Apple tại Trung Quốc đã tạo biên bản ghi nhớ với Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia nhằm tạo quan hệ thân tình với các nhà lãnh đạo đất nước. Quan chức Apple cũng xem việc gặp gỡ các quan chức cao cấp nhất Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, sau khi vụ đàn áp năm 2016 ảnh hưởng đến sách và phim ảnh trên iTunes.


Thỏa thuận bao gồm cam kết từ Apple trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất Trung Quốc phát triển “công nghệ sản xuất hiện đại nhất” và đào tạo nhân lực. Đồng thời, sử dụng nhiều nhà cung ứng Trung Quốc hơn cho các bộ phận trong thiết bị Apple, ký hợp đồng với các hãng phần mềm Trung Quốc, hợp tác với các trường đại học Trung Quốc về công nghệ và đầu tư “nhiều tỷ USD nữa” vào Trung Quốc. Một số khoản tiền đầu tư chảy vào các hãng công nghệ trong nước, số khác tập trung vào cửa hàng bán lẻ mới, dự án tái tạo năng lượng, trung tâm nghiên cứu và phát triển.


Cùng với Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, Apple tiếp tục cam kết “lớn mạnh cùng các doanh nghiệp Trung Quốc để đôi bên cùng có lợi”, trợ giúp phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin Trung Quốc, quảng bá khoa học, công nghệ, giáo dục và bảo vệ môi trường. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý cung cấp “sự ủng hộ và hỗ trợ cần thiết” cho Apple, vẫn theo The Information.


Dường như Apple đã gần hoàn tất thỏa thuận của mình. Công ty thông báo giao dịch với nhà sản xuất turbine gió lớn nhất Trung Quốc vào năm 2016 và chuyển hoạt động iCloud sang Trung Quốc năm 2017, mở quỹ đầu tư năng lược sạch 300 triệu USD tại Trung Quốc năm 2018, mở 11 cửa hàng bán lẻ tại đại lục, cho phép nhà sản xuất Luxshare Precision Industry sản xuất iPhone 13.


Gần đây, việc làm ăn của Apple tại Trung Quốc bùng nổ với doanh số kỷ lục 86 tỷ USD trong 12 tháng (kết thúc tháng 9/2021). Trung Quốc chiếm 1/5 tổng doanh số của Apple.


Du Lam (Theo BI)

Apple bi mat ky thoa thuan 275 ty USD de rong duong tai Trung Quoc?


Theo to The Information, CEO Apple Tim Cook da ky thoa thuan 275 ty USD voi quan chuc Trung Quoc de cong ty co the hoat dong tai day ma khong gap tro ngai gi.


Apple bi mat ky thoa thuan 275 ty USD de rong duong tai Trung Quoc?
CEO Apple Tim Cook duoc cho la da ky thoa thuan voi chinh phu Trung Quoc nam 2016. (Anh: Getty Images)

To The Information dua tin CEO Tim Cook da ky thoa thuan voi chinh quyen Trung Quoc nam 2016. Thoa thuan keo dai 5 nam tri gia it nhat 275 ty USD, nham xoa diu cac quan chuc cho rang Apple chua dong gop du cho kinh te nuoc nay.


Theo tai lieu noi bo ma The Information co duoc, trong nam 2016, ong Cook da van dong cac quan chuc chinh phu bo qua nhung hanh dong co the de doa cac dich vu nhu App Store, Apple Pay, iCloud. Ong thuc hien thoa thuan trong chuyen tham dau tien trong nam, khi doanh so iPhone sut giam nghiem trong do quy dinh cua nha chuc trach.


Mot nguon tin than can cho hay, bo phan quan he chinh phu cua Apple tai Trung Quoc da tao bien ban ghi nho voi Uy ban Phat trien va Cai cach quoc gia nham tao quan he than tinh voi cac nha lanh dao dat nuoc. Quan chuc Apple cung xem viec gap go cac quan chuc cao cap nhat Trung Quoc la uu tien hang dau, sau khi vu dan ap nam 2016 anh huong den sach va phim anh tren iTunes.


Thoa thuan bao gom cam ket tu Apple trong viec ho tro cac nha san xuat Trung Quoc phat trien “cong nghe san xuat hien dai nhat” va dao tao nhan luc. Dong thoi, su dung nhieu nha cung ung Trung Quoc hon cho cac bo phan trong thiet bi Apple, ky hop dong voi cac hang phan mem Trung Quoc, hop tac voi cac truong dai hoc Trung Quoc ve cong nghe va dau tu “nhieu ty USD nua” vao Trung Quoc. Mot so khoan tien dau tu chay vao cac hang cong nghe trong nuoc, so khac tap trung vao cua hang ban le moi, du an tai tao nang luong, trung tam nghien cuu va phat trien.


Cung voi Ke hoach 5 nam lan thu 13 cua Trung Quoc, Apple tiep tuc cam ket “lon manh cung cac doanh nghiep Trung Quoc de doi ben cung co loi”, tro giup phat trien nganh cong nghiep cong nghe thong tin Trung Quoc, quang ba khoa hoc, cong nghe, giao duc va bao ve moi truong. Doi lai, Trung Quoc dong y cung cap “su ung ho va ho tro can thiet” cho Apple, van theo The Information.


Duong nhu Apple da gan hoan tat thoa thuan cua minh. Cong ty thong bao giao dich voi nha san xuat turbine gio lon nhat Trung Quoc vao nam 2016 va chuyen hoat dong iCloud sang Trung Quoc nam 2017, mo quy dau tu nang luoc sach 300 trieu USD tai Trung Quoc nam 2018, mo 11 cua hang ban le tai dai luc, cho phep nha san xuat Luxshare Precision Industry san xuat iPhone 13.


Gan day, viec lam an cua Apple tai Trung Quoc bung no voi doanh so ky luc 86 ty USD trong 12 thang (ket thuc thang 9/2021). Trung Quoc chiem 1/5 tong doanh so cua Apple.


Du Lam (Theo BI)


Apple bí mật ký thỏa thuận 275 tỷ USD để rộng đường tại Trung Quốc?

Theo tờ The Information, CEO Apple Tim Cook đã ký thỏa thuận 275 tỷ USD với quan chức Trung Quốc để công ty có thể hoạt động tại đây mà không gặp trở ngại gì.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: