Nghiên cứu mới tiết lộ nguồn gốc dấu chân cổ đại được tìm thấy ở Hàn Quốc

Những dấu chân lớn, được bảo quản tốt ở một khu vực giàu hóa thạch của Hàn Quốc có thể thuộc về tổ tiên đi bằng hai chân của cá sấu hiện đại.


Loài này đã phát triển mạnh khoảng 100 đến 145 triệu năm trước. Kết quả nghiên cứu được công bố trên báo khoa học Scientific Reports, Hệ tầng Jinju đầu kỷ Phấn Trắng ở Hàn Quốc là một vỉa đá giàu khoáng thạch, rộng khoảng 800 mét vuông với tận 5 mét mặt cắt địa tầng. Rất nhiều bộ dấu chân có ở tất cả các cấp của vỉa đá, trước đây chúng vẫn được cho là do những con thằn lằn bay khổng lồ tạo ra khi đi bằng hai chân. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh học ở Đại học Giáo dục Quốc gia Chinju (Hàn Quốc) và Đại học Queensland, Brisbane (Úc) cho rằng, có khả năng chúng là do tổ tiên đi bằng hai chân của những con cá sấu ngày nay để lại. Các tác giả viết rằng: Thật đáng kinh ngạc về sự vắng mặt nhất quán của các dấu vết của chân trước trên các vết dấu chân mà chúng để lại, với các dấu vết bề mặt da được bảo quản tốt, chứng tỏ những kẻ tạo ra dấu vết đó là động vật có hai chân. Không có bằng chứng nào rõ ràng về việc chân sau đè lên dấu chân trước, hoặc các dấu vết được bảo quản kém, cho thấy các con vật có bốn chân đã tạo ra dấu vết chỉ xuất hiện hai chân.Khi được phát hiện, các dấu chân này đã được đặt tên là Batrachopus grandis, và có chiều dài đo được từ 18 đến 24 cm – gấp đôi chiều rộng, cho thấy chiều dài cơ thể của chúng lên tới 3 m.Các nhà nghiên cứu đã lưu lại những dấu chân này trong các bức ảnh chụp bình thường và ảnh ba chiều, theo dõi các dấu vết đường viền và đo đạc các thông số của chúngMột phân tích kỹ lưỡng đã kết luận rằng, các dấu vết này thuộc về một loài cá sấu mới - nhóm bò sát đầu tiên là tổ tiên của cá sấu hiện đại, ăn cá và thích nghi với đất liền hơn các loài khác vào thời điểm đó. Các dấu chân của Batrachopus grandis là dấu vết đầu tiên biểu thị việc đi bằng hai chân – một tiến triển chưa từng được biết đến của họ này. Phát hiện này có thể mang ý nghĩa là các dấu vết được tìm thấy ở những khu địa chất trẻ hơn có thể thuộc về cá sấu cổ đại – những dấu vết này trước đây vẫn được cho là do những con thằn lằn bay khổng lồ để lại khi đi bằng hai chân để bảo vệ đôi cánh khi ở trên mặt đất. Phát hiện về Batrachopus grandis đã được thực hiện ngay sau phát hiện và mô tả về cá sấu Hàn Quốc, và làm gia tăng đáng kể sự hiểu biết về hình thái, phạm vi kích thước, sự phong phú và các yếu tố bảo quản ảnh hưởng đến các dấu vết của cá sấu Hàn Quốc. Thêm vào đó, phát hiện này kêu gọi việc kiểm tra lại các mẫu vật khác ở cùng thời kỳ này có hình thái tương tự.Ngọc Anh  Theo IFL Science Tag : cá sấu đi bằng hai chân hóa thạchNghien cuu moi tiet lo nguon goc dau chan co dai duoc tim thay o Han Quoc


Nhung dau chan lon, duoc bao quan tot o mot khu vuc giau hoa thach cua Han Quoc co the thuoc ve to tien di bang hai chan cua ca sau hien dai.


Loai nay da phat trien manh khoang 100 den 145 trieu nam truoc. Ket qua nghien cuu duoc cong bo tren bao khoa hoc Scientific Reports, He tang Jinju dau ky Phan Trang o Han Quoc la mot via da giau khoang thach, rong khoang 800 met vuong voi tan 5 met mat cat dia tang. Rat nhieu bo dau chan co o tat ca cac cap cua via da, truoc day chung van duoc cho la do nhung con than lan bay khong lo tao ra khi di bang hai chan. Tuy nhien, cac nha co sinh hoc o Dai hoc Giao duc Quoc gia Chinju (Han Quoc) va Dai hoc Queensland, Brisbane (Uc) cho rang, co kha nang chung la do to tien di bang hai chan cua nhung con ca sau ngay nay de lai. Cac tac gia viet rang: That dang kinh ngac ve su vang mat nhat quan cua cac dau vet cua chan truoc tren cac vet dau chan ma chung de lai, voi cac dau vet be mat da duoc bao quan tot, chung to nhung ke tao ra dau vet do la dong vat co hai chan. Khong co bang chung nao ro rang ve viec chan sau de len dau chan truoc, hoac cac dau vet duoc bao quan kem, cho thay cac con vat co bon chan da tao ra dau vet chi xuat hien hai chan.Khi duoc phat hien, cac dau chan nay da duoc dat ten la Batrachopus grandis, va co chieu dai do duoc tu 18 den 24 cm – gap doi chieu rong, cho thay chieu dai co the cua chung len toi 3 m.Cac nha nghien cuu da luu lai nhung dau chan nay trong cac buc anh chup binh thuong va anh ba chieu, theo doi cac dau vet duong vien va do dac cac thong so cua chungMot phan tich ky luong da ket luan rang, cac dau vet nay thuoc ve mot loai ca sau moi - nhom bo sat dau tien la to tien cua ca sau hien dai, an ca va thich nghi voi dat lien hon cac loai khac vao thoi diem do. Cac dau chan cua Batrachopus grandis la dau vet dau tien bieu thi viec di bang hai chan – mot tien trien chua tung duoc biet den cua ho nay. Phat hien nay co the mang y nghia la cac dau vet duoc tim thay o nhung khu dia chat tre hon co the thuoc ve ca sau co dai – nhung dau vet nay truoc day van duoc cho la do nhung con than lan bay khong lo de lai khi di bang hai chan de bao ve doi canh khi o tren mat dat. Phat hien ve Batrachopus grandis da duoc thuc hien ngay sau phat hien va mo ta ve ca sau Han Quoc, va lam gia tang dang ke su hieu biet ve hinh thai, pham vi kich thuoc, su phong phu va cac yeu to bao quan anh huong den cac dau vet cua ca sau Han Quoc. Them vao do, phat hien nay keu goi viec kiem tra lai cac mau vat khac o cung thoi ky nay co hinh thai tuong tu.Ngoc Anh  Theo IFL Science Tag : ca sau di bang hai chan hoa thach

Nghiên cứu mới tiết lộ nguồn gốc dấu chân cổ đại được tìm thấy ở Hàn Quốc

Những dấu chân lớn, được bảo quản tốt ở một khu vực giàu hóa thạch của Hàn Quốc có thể thuộc về tổ tiên đi bằng hai chân của cá sấu hiện đại.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: