Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?

Chúng ta nghe nói quá nhiều về cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp, nhưng ít có tài liệu hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp nên làm gì để không bỏ lỡ, không nằm ngoài giai đoạn phát triển quan trọng này.


Chuyển đổi số là gì?


Chuyển đối số nói đến việc doanh nghiệp số hóa các sản phẩm, dịch vụ của mình, hoặc ít nhất cũng số hóa cách thức cung cấp dịch vụ, quy trình dịch vụ bằng việc áp dụng công nghệ, để tăng tốc độ, hiệu quả cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.


Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?

Liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng?


Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng ngay cho việc chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn chưa hề sử dụng bất cứ phần mềm quản lý nào. Song song với chuyển đổi số, việc triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là cho các quy trình kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, như quy trình bán hàng, quy trình sản xuất hay quy trình quản lý dự án.


Ngoài ra, một số doanh nghiệp dù đã ý thức được sự cần thiết phải số hóa nhưng các công ty vẫn chưa triển khai được phần mềm quản lý là do chưa chuẩn hóa được dòng chảy công việc, đồng bộ được các dữ liệu và thông tin chung của các mảng hoạt động khác nhau. Việc chuẩn hóa này đòi hỏi thời gian và nỗ lực của lãnh đạo công ty, của các trưởng bộ phận và sự hợp tác của họ để cùng điều chỉnh sao cho khớp được nhu cầu của mọi chức năng.


Có nhiều phương thức để doanh nghiệp có thể áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp vào công tác quản lý.


Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể (ERP) có tên tuổi


Các doanh nghiệp lớn, có quy trình sản xuất, kinh doanh có độ trưởng thành cao, có thể lựa chọn đầu tư phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể (ERP) của các nhà cung cấp lớn như SAP. Đây là một giải pháp lý tưởng đối với các doanh nghiệp lớn, có quy trình sản xuất có độ trưởng thành cao, và tiến tới chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là giải pháp đắt đỏ, tốn thời gian và có rủi ro triển khai lớn.


Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể(ERP) với NCC trong nước


Một phương án khác của việc đầu tư phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể ERP là mua các giải pháp của các nhà cung cấp ít tên tuổi hơi (như các công ty phần mềm trong nước). Giải pháp này đỡ tốn kém hơn. Tuy nhiên cần lưu ý khâu lựa chọn và triển khai để đảm bảo lựa chọn được NCC phù hợp, phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể (ERP) từ lõi phù hợp với quy trình kinh doanh chính của doanh nghiệp (sản xuất, phân phối hay bán hàng,..) và có đội ngũ tư vấn/triển khai có năng lực và kinh nghiệm.


Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?

Thuê NCC phát triển phần mềm quản lý


Nếu doanh nghiệp đủ nguồn lực và có tính đặc thù cao, có thể lựa chọn phương án thuê công ty phần mềm phát triển phần mềm theo nhu cầu của mình. Phương án này thường mất thời gian phát triển, và có rủi ro thất bại cao nếu công ty phần mềm không đủ kinh nghiệp, không phân tích hết được các tình huống/biến thể trong kinh doanh. Việc nâng cấp, mở rộng sẽ khó khăn do không chia sẻ được chi phí.


Thuê NCC phát triển riêng module lõi và tích hợp vào phần mềm có sẵn


Doanh nghiệp có thể thuê công ty phần mềm phát triển module lõi (nếu có nhiều yếu tố đặc thù), sau đó tích hợp vào một phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể tiêu chuẩn. Trường hợp này vẫn đảm bảo được tính đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tiết kiệm được thời gian xây dựng các module phổ biến như nhân sự, kế toán. Module lõi trong hệ thống phần mềm cũng là tiền đề để doanh nghiệp thực hiện việc số hóa sản phẩm/dịch vụ hoặc quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.


Thuê phần mềm dạng dịch vụ (SaaS)


Doanh nghiệp nhỏ, ngân sách hạn chế hoặc/và “chưa từng trải”, có thể chọn phương án thuê phần mềm quản lý của các nhà cung cấp (SaaS), hay còn gọi là thuê phần mềm để triển khai, sử dụng ngay. Phương án này không tốn chi phí đầu tư ban đầu và tiết kiệm thời gian triển khai, đồng thời luôn được cập nhật tính năng mới của phần mềm quản lý thuê ngoài. Trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý thuê ngoài này, theo thời gian doanh nghiệp sẽ phát hiện ra/hiểu rõ hơn nhu cầu sử dụng của mình. Nếu đến lúc đó, phần mềm quản lý thuê ngoài không đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp nữa, doanh nghiệp có thể đầu tư phần mềm quản lý mới, khi đã có đủ trải nghiệm và hiểu rõ hơn yêu cầu nghiệp vụ của mình.


Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?

Bắt đầu hôm nay hay đứng ngoài cuộc


Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể là một thách thức thực sự đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có ý thức triển khai phần mềm quản lý sớm, doanh nghiệp có thể đối mặt với nhiều hơn các vấn đề quản lý và đánh mất cơ hội kinh doanh khi không khai thác được khối lượng dữ liệu khách hàng ngày càng lớn hơn.

Doi mat voi cach mang cong nghiep 4.0 doanh nghiep nen lam gi?


Chung ta nghe noi qua nhieu ve cach mang cong nghiep (CMCN) 4.0 va anh huong cua no doi voi doanh nghiep, nhung it co tai lieu huong dan cu the doanh nghiep nen lam gi de khong bo lo, khong nam ngoai giai doan phat trien quan trong nay.


Chuyen doi so la gi?


Chuyen doi so noi den viec doanh nghiep so hoa cac san pham, dich vu cua minh, hoac it nhat cung so hoa cach thuc cung cap dich vu, quy trinh dich vu bang viec ap dung cong nghe, de tang toc do, hieu qua cung cap san pham, dich vu den khach hang.


Doi mat voi cach mang cong nghiep 4.0 doanh nghiep nen lam gi?

Lieu doanh nghiep da san sang?


Tuy nhien, khong phai doanh nghiep nao cung san sang ngay cho viec chuyen doi so. Nhieu doanh nghiep tham chi con chua he su dung bat cu phan mem quan ly nao. Song song voi chuyen doi so, viec trien khai phan mem quan ly doanh nghiep, dac biet la cho cac quy trinh kinh doanh cot loi cua doanh nghiep, nhu quy trinh ban hang, quy trinh san xuat hay quy trinh quan ly du an.


Ngoai ra, mot so doanh nghiep du da y thuc duoc su can thiet phai so hoa nhung cac cong ty van chua trien khai duoc phan mem quan ly la do chua chuan hoa duoc dong chay cong viec, dong bo duoc cac du lieu va thong tin chung cua cac mang hoat dong khac nhau. Viec chuan hoa nay doi hoi thoi gian va no luc cua lanh dao cong ty, cua cac truong bo phan va su hop tac cua ho de cung dieu chinh sao cho khop duoc nhu cau cua moi chuc nang.


Co nhieu phuong thuc de doanh nghiep co the ap dung phan mem quan ly doanh nghiep vao cong tac quan ly.


Trien khai phan mem quan ly doanh nghiep tong the (ERP) co ten tuoi


Cac doanh nghiep lon, co quy trinh san xuat, kinh doanh co do truong thanh cao, co the lua chon dau tu phan mem quan ly doanh nghiep tong the (ERP) cua cac nha cung cap lon nhu SAP. Day la mot giai phap ly tuong doi voi cac doanh nghiep lon, co quy trinh san xuat co do truong thanh cao, va tien toi chuan hoa theo tieu chuan quoc te. Tuy nhien, day cung la giai phap dat do, ton thoi gian va co rui ro trien khai lon.


Trien khai phan mem quan ly doanh nghiep tong the(ERP) voi NCC trong nuoc


Mot phuong an khac cua viec dau tu phan mem quan ly doanh nghiep tong the ERP la mua cac giai phap cua cac nha cung cap it ten tuoi hoi (nhu cac cong ty phan mem trong nuoc). Giai phap nay do ton kem hon. Tuy nhien can luu y khau lua chon va trien khai de dam bao lua chon duoc NCC phu hop, phat trien phan mem quan ly doanh nghiep tong the (ERP) tu loi phu hop voi quy trinh kinh doanh chinh cua doanh nghiep (san xuat, phan phoi hay ban hang,..) va co doi ngu tu van/trien khai co nang luc va kinh nghiem.


Doi mat voi cach mang cong nghiep 4.0 doanh nghiep nen lam gi?

Thue NCC phat trien phan mem quan ly


Neu doanh nghiep du nguon luc va co tinh dac thu cao, co the lua chon phuong an thue cong ty phan mem phat trien phan mem theo nhu cau cua minh. Phuong an nay thuong mat thoi gian phat trien, va co rui ro that bai cao neu cong ty phan mem khong du kinh nghiep, khong phan tich het duoc cac tinh huong/bien the trong kinh doanh. Viec nang cap, mo rong se kho khan do khong chia se duoc chi phi.


Thue NCC phat trien rieng module loi va tich hop vao phan mem co san


Doanh nghiep co the thue cong ty phan mem phat trien module loi (neu co nhieu yeu to dac thu), sau do tich hop vao mot phan mem quan ly doanh nghiep tong the tieu chuan. Truong hop nay van dam bao duoc tinh dac thu trong hoat dong san xuat kinh doanh nhung tiet kiem duoc thoi gian xay dung cac module pho bien nhu nhan su, ke toan. Module loi trong he thong phan mem cung la tien de de doanh nghiep thuc hien viec so hoa san pham/dich vu hoac quy trinh cung cap san pham, dich vu den khach hang.


Thue phan mem dang dich vu (SaaS)


Doanh nghiep nho, ngan sach han che hoac/va “chua tung trai”, co the chon phuong an thue phan mem quan ly cua cac nha cung cap (SaaS), hay con goi la thue phan mem de trien khai, su dung ngay. Phuong an nay khong ton chi phi dau tu ban dau va tiet kiem thoi gian trien khai, dong thoi luon duoc cap nhat tinh nang moi cua phan mem quan ly thue ngoai. Trong qua trinh su dung phan mem quan ly thue ngoai nay, theo thoi gian doanh nghiep se phat hien ra/hieu ro hon nhu cau su dung cua minh. Neu den luc do, phan mem quan ly thue ngoai khong dap ung duoc nhu cau quan ly cua doanh nghiep nua, doanh nghiep co the dau tu phan mem quan ly moi, khi da co du trai nghiem va hieu ro hon yeu cau nghiep vu cua minh.


Doi mat voi cach mang cong nghiep 4.0 doanh nghiep nen lam gi?

Bat dau hom nay hay dung ngoai cuoc


Trien khai phan mem quan ly doanh nghiep tong the la mot thach thuc thuc su doi voi doanh nghiep. Tuy nhien, neu khong co y thuc trien khai phan mem quan ly som, doanh nghiep co the doi mat voi nhieu hon cac van de quan ly va danh mat co hoi kinh doanh khi khong khai thac duoc khoi luong du lieu khach hang ngay cang lon hon.


Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?

Chúng ta nghe nói quá nhiều về cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp, nhưng ít có tài liệu hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp nên làm gì để không bỏ lỡ, không nằm ngoài giai đoạn phát triển quan trọng này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: