Tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng

Các đối tượng cần tôn trọng quyền tự do cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ trên không gian mạng. Doanh nghiệp cung cấp Internet, nền tảng cần có biện pháp kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em.


Bộ TT&TT đang lấy ý kiến vào dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đây được xem là điều vô cùng cần thiết khi xâm hại trẻ em trên mạng đang trở thành một trong những vấn nạn trong đại dịch.


Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên không gian mạng ra đời nhằm đưa ra khuyến nghị về chuẩn mực hành vi, ứng xử cho người dùng trên không gian mạng để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn. Đồng thời, phổ biến cách thức báo cáo khi có nghi ngờ về các hành vi xâm hại cho trẻ em trên không gian mạng và hơn hết là nâng cao nhận thức xã hội đối với các nguy cơ của trẻ em khi hoạt động trên không gian mạng. 


Người lớn phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng


Bộ Quy tắc bao gồm các quy tắc chung và quy tắc riêng áp dụng cho từng nhóm đối tượng trên không gian mạng bao gồm: trẻ em; cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ; người dùng Internet, các đơn vị truyền thông và người sáng tạo nội dung trên không gian mạng; doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng, nội dung tại Việt Nam.


Tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng
Người lớn cần bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên không gian mạng. (Ảnh: baophapluat)

Theo đó, các đối tượng tham gia không gian mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ trẻ em, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em; ứng xử lành mạnh, tích cực phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và phù hợp với độ tuổi trẻ em trên không gian mạng,


Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ... cần tôn trọng quyền tự do cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ trên không gian mạng.


Cập nhật các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; hướng dẫn con em mình những kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT, Internet, mạng xã hội an toàn; hướng dẫn trẻ cách ứng xử trên không gian mạng an toàn, sáng tạo, lành mạnh và có trách nhiệm.


Khi tham gia mạng Internet, không chia sẻ thông tin không lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em như bạo lực, khiêu dâm, tệ nạn,...; không bình luận, không cổ súy cho các hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý, tình cảm của trẻ em trên môi trường mạng.


Cần giám sát việc sử dụng Internet của trẻ, nội dung trẻ tìm kiếm, ứng dụng trẻ sử dụng, mối quan hệ của trẻ trên không gian mạng, những thay đổi bất thường để đảm bảo trẻ luôn được bảo vệ.


Khi sử dụng mạng xã hội, người dùng cần tuân thủ các điều khoản sử dụng của nhà cung cấp.


Bộ quy tắc cũng khuyến khích người dùng lan tỏa, chia sẻ các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, lan tỏa những chương trình về bảo vệ trẻ em đến cộng đồng, phản ánh thông tin không lành mạnh, tiêu cực, các hành vi xâm hại đối với trẻ em cho cơ quan chức năng.


Doanh nghiệp cần kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em


Trong dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử, Bộ TT&TT nêu ra quy tắc cụ thể áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, cung cấp nền tảng và sáng tạo nội dung. Theo đó, các đối tượng này cần ưu tiên đặt lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.


Xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng và tiêu chuẩn đạo đức về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, nền tảng có biện pháp kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ; thiết lập các công cụ kỹ thuật để rà soát, chặn lọc và loại bỏ nội dung độc hại đối với trẻ em; cung cấp và liên tục cải tiến các bộ lọc nội dung, cảnh báo, hạn chế tiếp cận thông tin phù hợp với từng độ tuổi.


Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần chủ động phát hiện, ngăn chặn các nội dung không lành mạnh, hành vi xâm hại trẻ em; phối hợp ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung không lành mạnh đối với trẻ em. Cung cấp thông tin về các nội dung không lành mạnh, hành vi xâm hại trẻ cho cơ quan chức năng; tích cực ngăn chặn các nội dung, hành vi xâm hại trẻ em khi người dùng phản ánh.


Trẻ em cần học cách tự bảo vệ mình


Khi Internet ngày càng trở nên phổ biến, trẻ em cũng cần tự trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình.


Theo đó, khi tham gia không gian mạng các em nên tìm hiểu những biện pháp an toàn khi sử dụng thiết bị CNTT, mạng xã hội và các dịch vụ trên mạng; chia sẻ với bạn bè một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.


Cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, khi tìm kiếm thông tin trên Internet; không truy cập vào các đường dẫn, nội dung có nguồn gốc không rõ ràng, do người lạ gửi.


Không chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân trên không gian mạng hoặc khi truy cập các trang web, dịch vụ mạng lạ; không làm quen, gặp gỡ với người lạ qua không gian mạng khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ hay có các hành vi kích động, mạo danh trên không gian mạng. 


Đồng thời, các em cần chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi gặp khó khăn, khi bị bắt nạt, cô lập hoặc bị xâm hại trên không gian mạng.


Duy Vũ


Người tham gia Internet cần bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng tư của trẻ em theo đúng quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức về bảo vệ trẻ em để ngăn chặn nội dung không lành mạnh, xử lý các hành vi xâm hại trẻ. Khi phát hiện các hành vi xâm hại, nội dung không lành mạnh cần phản ánh đến các cơ quan chức năng, Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ([email protected], childonlineprotection.vn), hoặc Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ trẻ em 111.Ton trong quyen tu do ca nhan cua tre tren khong gian mang


Cac doi tuong can ton trong quyen tu do ca nhan, bao ve thong tin ca nhan va quyen rieng tu cua tre tren khong gian mang. Doanh nghiep cung cap Internet, nen tang can co bien phap kiem soat do tuoi, tan suat su dung cua tre em.


Bo TT&TT dang lay y kien vao du thao Bo Quy tac ung xu ve bao ve tre em tren khong gian mang. Day duoc xem la dieu vo cung can thiet khi xam hai tre em tren mang dang tro thanh mot trong nhung van nan trong dai dich.


Bo Quy tac ung xu bao ve tre em tren khong gian mang ra doi nham dua ra khuyen nghi ve chuan muc hanh vi, ung xu cho nguoi dung tren khong gian mang de bao ve tre em truoc nhung nguy co tiem an. Dong thoi, pho bien cach thuc bao cao khi co nghi ngo ve cac hanh vi xam hai cho tre em tren khong gian mang va hon het la nang cao nhan thuc xa hoi doi voi cac nguy co cua tre em khi hoat dong tren khong gian mang. 


Nguoi lon phai ton trong quyen tu do ca nhan cua tre tren khong gian mang


Bo Quy tac bao gom cac quy tac chung va quy tac rieng ap dung cho tung nhom doi tuong tren khong gian mang bao gom: tre em; cha me, giao vien, nguoi cham soc tre; nguoi dung Internet, cac don vi truyen thong va nguoi sang tao noi dung tren khong gian mang; doanh nghiep cung cap ha tang mang, noi dung tai Viet Nam.


Ton trong quyen tu do ca nhan cua tre tren khong gian mang
Nguoi lon can bao ve quyen rieng tu cua tre em tren khong gian mang. (Anh: baophapluat)

Theo do, cac doi tuong tham gia khong gian mang phai tuan thu phap luat Viet Nam ve bao ve tre em, ton trong quyen va loi ich hop phap cua tre em; ung xu lanh manh, tich cuc phu hop voi van hoa, thuan phong my tuc va phu hop voi do tuoi tre em tren khong gian mang,


Cha me, giao vien, nguoi cham soc tre... can ton trong quyen tu do ca nhan, bao ve thong tin ca nhan va quyen rieng tu cua tre tren khong gian mang.


Cap nhat cac ky nang dam bao an toan thong tin, bao ve tre em tren khong gian mang; huong dan con em minh nhung ky nang su dung thiet bi CNTT, Internet, mang xa hoi an toan; huong dan tre cach ung xu tren khong gian mang an toan, sang tao, lanh manh va co trach nhiem.


Khi tham gia mang Internet, khong chia se thong tin khong lanh manh anh huong den su phat trien cua tre em nhu bao luc, khieu dam, te nan,...; khong binh luan, khong co suy cho cac hanh vi lam anh huong tieu cuc toi tam ly, tinh cam cua tre em tren moi truong mang.


Can giam sat viec su dung Internet cua tre, noi dung tre tim kiem, ung dung tre su dung, moi quan he cua tre tren khong gian mang, nhung thay doi bat thuong de dam bao tre luon duoc bao ve.


Khi su dung mang xa hoi, nguoi dung can tuan thu cac dieu khoan su dung cua nha cung cap.


Bo quy tac cung khuyen khich nguoi dung lan toa, chia se cac bien phap bao ve tre em tren khong gian mang, lan toa nhung chuong trinh ve bao ve tre em den cong dong, phan anh thong tin khong lanh manh, tieu cuc, cac hanh vi xam hai doi voi tre em cho co quan chuc nang.


Doanh nghiep can kiem soat do tuoi, tan suat su dung cua tre em


Trong du thao Bo Quy tac ung xu, Bo TT&TT neu ra quy tac cu the ap dung cho cac co quan, to chuc, doanh nghiep cung cap dich vu Internet, cung cap nen tang va sang tao noi dung. Theo do, cac doi tuong nay can uu tien dat loi ich cua tre em va bao ve tre em tren khong gian mang.


Xay dung cac chinh sach, tieu chuan cong dong va tieu chuan dao duc ve viec bao ve tre em tren khong gian mang. Doanh nghiep cung cap dich vu Internet, nen tang co bien phap kiem soat do tuoi, tan suat su dung cua tre em khi su dung cac san pham, dich vu; thiet lap cac cong cu ky thuat de ra soat, chan loc va loai bo noi dung doc hai doi voi tre em; cung cap va lien tuc cai tien cac bo loc noi dung, canh bao, han che tiep can thong tin phu hop voi tung do tuoi.


Doanh nghiep cung cap dich vu can chu dong phat hien, ngan chan cac noi dung khong lanh manh, hanh vi xam hai tre em; phoi hop ngan chan va go bo noi dung khong lanh manh doi voi tre em. Cung cap thong tin ve cac noi dung khong lanh manh, hanh vi xam hai tre cho co quan chuc nang; tich cuc ngan chan cac noi dung, hanh vi xam hai tre em khi nguoi dung phan anh.


Tre em can hoc cach tu bao ve minh


Khi Internet ngay cang tro nen pho bien, tre em cung can tu trang bi kien thuc de tu bao ve minh.


Theo do, khi tham gia khong gian mang cac em nen tim hieu nhung bien phap an toan khi su dung thiet bi CNTT, mang xa hoi va cac dich vu tren mang; chia se voi ban be mot cach an toan, lanh manh va co trach nhiem.


Can than khi tham gia cac hoat dong tren khong gian mang, khi tim kiem thong tin tren Internet; khong truy cap vao cac duong dan, noi dung co nguon goc khong ro rang, do nguoi la gui.


Khong chia se, cung cap thong tin ca nhan, thong tin bi mat doi song rieng tu, bi mat ca nhan tren khong gian mang hoac khi truy cap cac trang web, dich vu mang la; khong lam quen, gap go voi nguoi la qua khong gian mang khi chua co su dong y cua bo me hay co cac hanh vi kich dong, mao danh tren khong gian mang. 


Dong thoi, cac em can chia se voi cha me, thay co khi gap kho khan, khi bi bat nat, co lap hoac bi xam hai tren khong gian mang.


Duy Vu


Nguoi tham gia Internet can bao ve thong tin ca nhan, thong tin rieng tu cua tre em theo dung quy dinh va huong dan ve bao ve an toan va bao mat thong tin. Dong thoi, tich cuc phoi hop voi cac co quan, to chuc ve bao ve tre em de ngan chan noi dung khong lanh manh, xu ly cac hanh vi xam hai tre. Khi phat hien cac hanh vi xam hai, noi dung khong lanh manh can phan anh den cac co quan chuc nang, Mang luoi ung cuu, bao ve tre em tren moi truong mang ([email protected], childonlineprotection.vn), hoac Tong dai Quoc gia ve Bao ve tre em 111.

Tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng

Các đối tượng cần tôn trọng quyền tự do cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ trên không gian mạng. Doanh nghiệp cung cấp Internet, nền tảng cần có biện pháp kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: