Google: Indonesia yêu cầu xóa nội dung và thông tin nhiều nhất

Trong báo cáo minh bạch giai đoạn từ tháng 1-6/2021 do Google xuất bản, Indonesia đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều nội dung bị xóa nhất, tiếp đó là Nga và Kazakhstan, Pakistan, Hàn Quốc.


Google: Indonesia yêu cầu xóa nội dung và thông tin nhiều nhất


Công ty công nghệ Google cho biết Indonesia là quốc gia có nhiều nội dung bị xóa và cũng là một trong những quốc gia yêu cầu xóa nhiều nội dung và thông tin nhất.


Các bản ghi gỡ xuống và yêu cầu xóa nội dung này được lấy từ các dịch vụ khác nhau của Google như Google Search và YouTube.


Trong báo cáo minh bạch cho giai đoạn từ tháng 1-6/2021 do Google xuất bản, Indonesia đứng đầu trong danh sách các quốc gia có nhiều nội dung bị xóa nhất, tiếp theo là Nga và Kazakhstan, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.


Ngoài ra, đối với các yêu cầu xóa nội dung từ chính phủ đối với Google, Indonesia đứng ở vị trí thứ 10. Đứng đầu là Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Brazil, Mỹ, Australia, Việt Nam và Indonesia.


Phó chủ tịch phụ trách Trust & Safety của Google, David Graff cho biết các tòa án và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới thường xuyên yêu cầu Google xóa nội dung và thông tin khỏi các dịch vụ khác nhau.


Google đang xem xét kỹ các xác nhận quyền sở hữu này để xác định xem nội dung là chủ đề của các yêu cầu có vi phạm các yêu cầu pháp lý của quốc gia hay không.


Ông Graff cũng cho biết mặc dù Google coi trọng quyền truy cập thông tin, nhưng cũng đang làm việc để giảm thiểu việc xóa bỏ các nội dung, thông tin bằng cách làm việc để thu hẹp phạm vi yêu cầu của chính phủ và đảm bảo rằng chúng được pháp luật liên quan cho phép.


Ngoài ra, Google còn báo cáo riêng các yêu cầu của các tác nhân cá nhân theo hệ thống xóa nội dung do nhiều chính phủ thiết lập, như Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) ở Mỹ hoặc Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) trong Liên minh châu Âu (EU).


Khi việc sử dụng các dịch vụ của Google tăng lên đã cho thấy sự gia tăng về số lượng yêu cầu xóa nội dung thông tin như từ lời nói căm thù, nội dung tục tĩu, thông tin sai lệch về y tế, cho đến xâm phạm quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ… từ các chính phủ.


Bên cạnh đó, số lượng nội dung thông tin đã được Google xóa khỏi các dịch vụ trực tuyến cũng tăng lên đáng kể.


Hiện nay, các quốc gia đã ban hành các luật khác nhau để bảo vệ người dùng trực tuyến và phù hợp với các chính sách nền tảng của chính Google và nguyên tắc cộng đồng, giúp đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ.


Tuy nhiên, luật ở một số quốc gia cũng có thể vượt xa những chính sách này một cách đáng kể, ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin về một loạt chủ đề.


(Theo Vietnam+)

Google: Indonesia yeu cau xoa noi dung va thong tin nhieu nhat


Trong bao cao minh bach giai doan tu thang 1-6/2021 do Google xuat ban, Indonesia dung dau danh sach cac quoc gia co nhieu noi dung bi xoa nhat, tiep do la Nga va Kazakhstan, Pakistan, Han Quoc.


Google: Indonesia yeu cau xoa noi dung va thong tin nhieu nhat


Cong ty cong nghe Google cho biet Indonesia la quoc gia co nhieu noi dung bi xoa va cung la mot trong nhung quoc gia yeu cau xoa nhieu noi dung va thong tin nhat.


Cac ban ghi go xuong va yeu cau xoa noi dung nay duoc lay tu cac dich vu khac nhau cua Google nhu Google Search va YouTube.


Trong bao cao minh bach cho giai doan tu thang 1-6/2021 do Google xuat ban, Indonesia dung dau trong danh sach cac quoc gia co nhieu noi dung bi xoa nhat, tiep theo la Nga va Kazakhstan, Pakistan, Han Quoc, An Do, Viet Nam, My, Tho Nhi Ky va Brazil.


Ngoai ra, doi voi cac yeu cau xoa noi dung tu chinh phu doi voi Google, Indonesia dung o vi tri thu 10. Dung dau la Nga, An Do, Han Quoc, Tho Nhi Ky, Pakistan, Brazil, My, Australia, Viet Nam va Indonesia.


Pho chu tich phu trach Trust & Safety cua Google, David Graff cho biet cac toa an va co quan chinh phu tren khap the gioi thuong xuyen yeu cau Google xoa noi dung va thong tin khoi cac dich vu khac nhau.


Google dang xem xet ky cac xac nhan quyen so huu nay de xac dinh xem noi dung la chu de cua cac yeu cau co vi pham cac yeu cau phap ly cua quoc gia hay khong.


Ong Graff cung cho biet mac du Google coi trong quyen truy cap thong tin, nhung cung dang lam viec de giam thieu viec xoa bo cac noi dung, thong tin bang cach lam viec de thu hep pham vi yeu cau cua chinh phu va dam bao rang chung duoc phap luat lien quan cho phep.


Ngoai ra, Google con bao cao rieng cac yeu cau cua cac tac nhan ca nhan theo he thong xoa noi dung do nhieu chinh phu thiet lap, nhu Dao luat ban quyen ky thuat so thien nien ky (DMCA) o My hoac Quy dinh chung ve bao ve du lieu (GDPR) trong Lien minh chau Au (EU).


Khi viec su dung cac dich vu cua Google tang len da cho thay su gia tang ve so luong yeu cau xoa noi dung thong tin nhu tu loi noi cam thu, noi dung tuc tiu, thong tin sai lech ve y te, cho den xam pham quyen rieng tu va so huu tri tue… tu cac chinh phu.


Ben canh do, so luong noi dung thong tin da duoc Google xoa khoi cac dich vu truc tuyen cung tang len dang ke.


Hien nay, cac quoc gia da ban hanh cac luat khac nhau de bao ve nguoi dung truc tuyen va phu hop voi cac chinh sach nen tang cua chinh Google va nguyen tac cong dong, giup dam bao moi nguoi co trai nghiem tot khi su dung dich vu.


Tuy nhien, luat o mot so quoc gia cung co the vuot xa nhung chinh sach nay mot cach dang ke, anh huong den viec tiep can thong tin ve mot loat chu de.


(Theo Vietnam+)


Google: Indonesia yêu cầu xóa nội dung và thông tin nhiều nhất

Trong báo cáo minh bạch giai đoạn từ tháng 1-6/2021 do Google xuất bản, Indonesia đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều nội dung bị xóa nhất, tiếp đó là Nga và Kazakhstan, Pakistan, Hàn Quốc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: