VNPT tổ chức các hình thức bán SIM mới từ ngày 1/6

Từ ngày 1/6, VNPT chỉ thực hiện bán SIM của mạng VinaPhone qua 3 hình thức là bán hàng tại điểm giao dịch, bán hàng online, bán hàng tại nhà khách hàng.


Cũng từ thời điểm nêu trên, VNPT bắt đầu tiến hành rà soát danh sách các SIM nghi ngờ là SIM rác trên thị trường, thực hiện quy trình nhắn tin thông báo và thực hiện thu hồi SIM theo quy định. Bên cạnh đó, VNPT cũng triển khai các phương án, giải pháp kiểm soát các SIM đang tồn trên các kênh phân phối, xây dựng kế hoạch thực hiện và thời điểm hoàn thành việc đảm bảo không tồn tại SIM rác VinaPhone trên thị trường.


VNPT tổ chức các hình thức bán SIM mới từ ngày 1/6

Theo số liệu của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), hiện Việt Nam có khoảng 125 triệu thuê bao di động trên tổng số 96 triệu dân, trung bình mỗi người dân sở hữu 1,3 triệu thuê bao di động, con số này cho thấy việc phát triển thuê bao di động hầu như đã bão hòa và có xu hướng tiệm cận với nhu cầu thực tế của thị trường. Thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông, Tập đoàn VNPT đã chuyển hướng thay vì tập trung phát triển thuê bao thì nay chuyển sang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng và triển khai các dịch vụ mới trên nền tảng di động.


Nhờ có thay đổi về chất lượng dịch vụ mà số lượng thuê bao chuyển đến mạng VinaPhone của VNPT không ngừng tăng lên. Cụ thể, theo số liệu mới nhất của Cục Viễn thông, Bộ TT&TT, tính từ ngày 1/4/2020 đến ngày 27/4/2020, số lượng thuê bao chuyển đến mạng VinaPhone thành công là 21.475 thuê bao, thuê bao chuyển đi là 14.607 thuê bao. Như vậy, số lượng thuê bao của VinaPhone gia tăng thêm trong tháng 4 nhờ chuyển mạng giữ nguyên số là gần 7.000 thuê bao.

VNPT to chuc cac hinh thuc ban SIM moi tu ngay 1/6


Tu ngay 1/6, VNPT chi thuc hien ban SIM cua mang VinaPhone qua 3 hinh thuc la ban hang tai diem giao dich, ban hang online, ban hang tai nha khach hang.


Cung tu thoi diem neu tren, VNPT bat dau tien hanh ra soat danh sach cac SIM nghi ngo la SIM rac tren thi truong, thuc hien quy trinh nhan tin thong bao va thuc hien thu hoi SIM theo quy dinh. Ben canh do, VNPT cung trien khai cac phuong an, giai phap kiem soat cac SIM dang ton tren cac kenh phan phoi, xay dung ke hoach thuc hien va thoi diem hoan thanh viec dam bao khong ton tai SIM rac VinaPhone tren thi truong.


VNPT to chuc cac hinh thuc ban SIM moi tu ngay 1/6

Theo so lieu cua Cuc Vien thong (Bo TT&TT), hien Viet Nam co khoang 125 trieu thue bao di dong tren tong so 96 trieu dan, trung binh moi nguoi dan so huu 1,3 trieu thue bao di dong, con so nay cho thay viec phat trien thue bao di dong hau nhu da bao hoa va co xu huong tiem can voi nhu cau thuc te cua thi truong. Thuc hien chi dao cua Cuc Vien thong, Tap doan VNPT da chuyen huong thay vi tap trung phat trien thue bao thi nay chuyen sang tap trung nang cao chat luong dich vu cho nguoi dung va trien khai cac dich vu moi tren nen tang di dong.


Nho co thay doi ve chat luong dich vu ma so luong thue bao chuyen den mang VinaPhone cua VNPT khong ngung tang len. Cu the, theo so lieu moi nhat cua Cuc Vien thong, Bo TT&TT, tinh tu ngay 1/4/2020 den ngay 27/4/2020, so luong thue bao chuyen den mang VinaPhone thanh cong la 21.475 thue bao, thue bao chuyen di la 14.607 thue bao. Nhu vay, so luong thue bao cua VinaPhone gia tang them trong thang 4 nho chuyen mang giu nguyen so la gan 7.000 thue bao.


VNPT tổ chức các hình thức bán SIM mới từ ngày 1/6

Từ ngày 1/6, VNPT chỉ thực hiện bán SIM của mạng VinaPhone qua 3 hình thức là bán hàng tại điểm giao dịch, bán hàng online, bán hàng tại nhà khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: