Các doanh nghiệp phát kit xét nghiệm miễn phí cho shipper

Các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 được Sở Công Thương gửi xuống doanh nghiệp, doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho shipper.


Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu shipper của các ứng dụng gọi xe được phép hoạt động trên địa bàn phải tự xét nghiệm nhanh Covid-19 trong giai đoạn này. Theo đó, các ứng dụng gọi xe đã cấp phát bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho tài xế.


Các doanh nghiệp phát kit xét nghiệm miễn phí cho shipper
Shipper đang nhận bộ xét nghiệm nhanh Covid-19.

Phía Grab thông tin, để đảm bảo quy tắc 5K, Grab sẽ gửi thông báo cụ thể về thời gian và điểm nhận các bộ xét nghiệm Covid-19 đến từng đối tác tài xế và lên phương án điều phối để tuân thủ quy định phòng, chống dịch của cơ quan chức năng. 


Trao đổi với TinCongNghe, đại diện Gojek cho hay đã điều phối các bộ xét nghiệm đến tài xế tại 36 điểm ở thành phố nhằm bảo đảm giãn cách.


Để tránh tình trạng tụ tập đông người, Gojek sử dụng công nghệ để sắp xếp khung thời gian và cũng tích hợp vào mã QR để hẹn giờ đối tác tài xế đến nhận bộ xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm nhanh dưới sự giám sát về chuyên môn. Trung bình, mỗi giờ sẽ có khoảng 10-15 đối tác tài xế tại 1 điểm. Sau khi xác minh kết quả xét nghiệm do tài xế chuyển lên hệ thống, Gojek sẽ tổng hợp và cập nhật kết quả này lên cổng thông tin của Sở TT&TT.


Đến thời điểm hiện tại, các bộ xét nghiệm được Sở Công Thương gửi xuống các doanh nghiệp vận hành nền tảng xe công nghệ dựa trên danh sách shipper doanh nghiệp đăng ký. Gojek và Grab đã phát bộ kit hoàn toàn miễn phí cho tài xế.


Phía Grab cho biết thêm, từ ngày 24/9, công ty triển khai chương trình hỗ trợ chi phí xét nghiệm Covid-19 dành cho đối tác tài xế 2 bánh tại TP.HCM có mức độ gắn kết cao và hoạt động tích cực trên ứng dụng. Cụ thể, đối tác tài xế hoàn thành đủ số khung giờ hoạt động cần thiết trên ứng dụng Grab sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/tuần để thực hiện xét nghiệm mỗi 3 ngày/lần.


Trong khi đó, Gojek kiến nghị chính quyền TP.HCM tiếp tục cung cấp bộ xét nghiệm miễn phí sau ngày 30/9, để hỗ trợ giảm tải chi phí cho các doanh nghiệp có quy mô shipper lớn. Nếu chi phí này buộc phải chuyển sáng doanh nghiệp, cần xác định giá trần bộ test và cung cấp địa chỉ cơ sở bán vật tư bảo đảm chất lượng.


Sở Công Thương phản ánh có tình trạng doanh nghiệp cho shipper thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở y tế nhỏ, khiến tài xế tụ tập đông người, gây nguy cơ lây bệnh. Sở này đề xuất cho shipper tự xét nghiệm và sẽ tước giấy phép hoạt động của doanh nghiệp để xảy ra tình trạng ùn ứ khi xét nghiệm.


Trước ngày 24/9, việc xét nghiệm cho tài xế công nghệ do lực lượng y tế thực hiện, nhưng do số lượng shipper được hoạt động ngày càng gia tăng nên việc xét nghiệm bị quá tải, nhiều nơi xảy ra tình trạng xếp hàng đông người.


Hiện nay, TP.HCM quy định tài xế công nghệ nằm trong danh sách được hoạt động phải xét nghiệm đơn hoặc xét nghiệm mẫu gộp 3 ngày/lần.


Gojek đề xuất giãn thời gian xét nghiệm cho tài xế, đồng thời kiến nghị cho tài xế F0 không cần xét nghiệm định kỳ để tiết kiệm nguồn lực.


Tính đến hôm qua, có 30/34 doanh nghiệp đã thực hiện nhập thông tin xét nghiệm của shipper lên cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.


Hải Đăng

Cac doanh nghiep phat kit xet nghiem mien phi cho shipper


Cac bo xet nghiem nhanh Covid-19 duoc So Cong Thuong gui xuong doanh nghiep, doanh nghiep cap phat mien phi cho shipper.


So Cong Thuong TP.HCM yeu cau shipper cua cac ung dung goi xe duoc phep hoat dong tren dia ban phai tu xet nghiem nhanh Covid-19 trong giai doan nay. Theo do, cac ung dung goi xe da cap phat bo xet nghiem nhanh khang nguyen Covid-19 cho tai xe.


Cac doanh nghiep phat kit xet nghiem mien phi cho shipper
Shipper dang nhan bo xet nghiem nhanh Covid-19.

Phia Grab thong tin, de dam bao quy tac 5K, Grab se gui thong bao cu the ve thoi gian va diem nhan cac bo xet nghiem Covid-19 den tung doi tac tai xe va len phuong an dieu phoi de tuan thu quy dinh phong, chong dich cua co quan chuc nang. 


Trao doi voi TinCongNghe, dai dien Gojek cho hay da dieu phoi cac bo xet nghiem den tai xe tai 36 diem o thanh pho nham bao dam gian cach.


De tranh tinh trang tu tap dong nguoi, Gojek su dung cong nghe de sap xep khung thoi gian va cung tich hop vao ma QR de hen gio doi tac tai xe den nhan bo xet nghiem va thuc hien xet nghiem nhanh duoi su giam sat ve chuyen mon. Trung binh, moi gio se co khoang 10-15 doi tac tai xe tai 1 diem. Sau khi xac minh ket qua xet nghiem do tai xe chuyen len he thong, Gojek se tong hop va cap nhat ket qua nay len cong thong tin cua So TT&TT.


Den thoi diem hien tai, cac bo xet nghiem duoc So Cong Thuong gui xuong cac doanh nghiep van hanh nen tang xe cong nghe dua tren danh sach shipper doanh nghiep dang ky. Gojek va Grab da phat bo kit hoan toan mien phi cho tai xe.


Phia Grab cho biet them, tu ngay 24/9, cong ty trien khai chuong trinh ho tro chi phi xet nghiem Covid-19 danh cho doi tac tai xe 2 banh tai TP.HCM co muc do gan ket cao va hoat dong tich cuc tren ung dung. Cu the, doi tac tai xe hoan thanh du so khung gio hoat dong can thiet tren ung dung Grab se duoc ho tro 300.000 dong/tuan de thuc hien xet nghiem moi 3 ngay/lan.


Trong khi do, Gojek kien nghi chinh quyen TP.HCM tiep tuc cung cap bo xet nghiem mien phi sau ngay 30/9, de ho tro giam tai chi phi cho cac doanh nghiep co quy mo shipper lon. Neu chi phi nay buoc phai chuyen sang doanh nghiep, can xac dinh gia tran bo test va cung cap dia chi co so ban vat tu bao dam chat luong.


So Cong Thuong phan anh co tinh trang doanh nghiep cho shipper thuc hien xet nghiem tai cac co so y te nho, khien tai xe tu tap dong nguoi, gay nguy co lay benh. So nay de xuat cho shipper tu xet nghiem va se tuoc giay phep hoat dong cua doanh nghiep de xay ra tinh trang un u khi xet nghiem.


Truoc ngay 24/9, viec xet nghiem cho tai xe cong nghe do luc luong y te thuc hien, nhung do so luong shipper duoc hoat dong ngay cang gia tang nen viec xet nghiem bi qua tai, nhieu noi xay ra tinh trang xep hang dong nguoi.


Hien nay, TP.HCM quy dinh tai xe cong nghe nam trong danh sach duoc hoat dong phai xet nghiem don hoac xet nghiem mau gop 3 ngay/lan.


Gojek de xuat gian thoi gian xet nghiem cho tai xe, dong thoi kien nghi cho tai xe F0 khong can xet nghiem dinh ky de tiet kiem nguon luc.


Tinh den hom qua, co 30/34 doanh nghiep da thuc hien nhap thong tin xet nghiem cua shipper len co so du lieu dung chung cua thanh pho.


Hai Dang


Các doanh nghiệp phát kit xét nghiệm miễn phí cho shipper

Các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 được Sở Công Thương gửi xuống doanh nghiệp, doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho shipper.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: