Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15

Với iOS 15, trình duyệt Safari của iPhone đã có thể được cài extension. Như vậy, người dùng có thể bổ sung các tính năng tích hợp trên Safari như chặn quảng cáo, lưu mật khẩu, hay chuyển chế độ tối cho trang web.


Extension, hay còn gọi là tiện ích mở rộng, hỗ trợ người dùng bổ sung thêm tính năng cho trình duyệt. Mọi người đều đã quen dùng extension trên các trình duyệt máy tính như Chrome, Firefox...


Kể từ phiên bản hệ điều hành iOS 15, trình duyệt Safari của iPhone cũng có thể được cài extension. Như vậy, người dùng có thể bổ sung các tính năng tích hợp trên Safari như chặn quảng cáo, lưu mật khẩu, hay chuyển chế độ tối cho trang web.


Hướng dẫn cài extension Safari iOS 15


Trước hết, người dùng vào "Cài đặt" => "Safari", rồi chọn tiếp "Phần mở rộng".


Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15
Người dùng vào "Cài đặt" => "Safari" (nguồn ảnh: thegioididong.com).
Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15
Chọn tiếp "Phần mở rộng".

Người dùng sẽ thấy danh sách các extension, để tìm và cài thêm hãy bấm "Phần mở rộng khác".


Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15
Người dùng sẽ thấy danh sách các extension, để tìm và cài thêm hãy bấm "Phần mở rộng khác".

Trong danh sách các extension, người dùng gạt công tắc bật cho tiện ích tương ứng muốn sử dụng.


Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15
Trong danh sách các extension, người dùng gạt công tắc bật cho tiện ích tương ứng muốn sử dụng.

Anh Hào

Huóng dãn cài extension Safari tren iOS 15


Vói iOS 15, trình duyẹt Safari của iPhone dã co thẻ duọc cài extension. Nhu vạy, nguòi dùng có thẻ bỏ sung các tính nang tích họp tren Safari nhu chạn quảng cáo, luu mạt khảu, hay chuyẻn ché dọ tói cho trang web.

Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15

Với iOS 15, trình duyệt Safari của iPhone đã có thể được cài extension. Như vậy, người dùng có thể bổ sung các tính năng tích hợp trên Safari như chặn quảng cáo, lưu mật khẩu, hay chuyển chế độ tối cho trang web.
Hướng dẫn cài extension Safari trên iOS 15
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: