Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân

Người dùng iPhone đã có thể nhờ người thân hỗ trợ lấy lại mật khẩu Apple ID bị quên, hoặc cả passcode của máy, một cách khá đơn giản và thuận tiện. Hãy chuẩn bị danh sách người thân để nhờ.


Trên phiên bản hệ điều hành iOS 15 mới ra, người dùng iPhone có thể nhờ người thân hỗ trợ lấy lại mật khẩu Apple ID bị quên, hoặc cả passcode của máy, một cách khá đơn giản và thuận tiện. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần thiết lập xác thực 2 lớp cho Apple ID, sau đó chuẩn bị danh sách người thân để nhờ.


Người được nhờ cũng phải đáp ứng một số điều kiện như: Trên 13 tuổi, dùng thiết bị chạy iOS 15 hoặc iPadOS15, cũng đã bật xác thực 2 lớp cho Apple ID, và có cài passcode. Tất nhiên việc nhờ này không xâm phạm nguyên tắc bảo mật cá nhân giữa hai người, Apple cũng không biết người bạn nhờ là ai.


Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Người dùng iPhone có thể nhờ người thân hỗ trợ lấy lại mật khẩu Apple ID bị quên, hoặc cả passcode của máy.

Cách lấy lại mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân


Để chuẩn bị danh sách người thân khi cần khôi phục mật khẩu, người dùng iPhone vào Settings, chọn hồ sơ tài khoản Apple ID của mình, rồi chọn vào "Password & Security" => "Account Recovery".


Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Để chuẩn bị danh sách người thân khi cần khôi phục mật khẩu, người dùng iPhone vào Settings, chọn hồ sơ tài khoản Apple ID của mình.
Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Vào "Password & Security".
Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Chọn "Account Recovery".

Khi bấm chọn "Add Recovery Contact", người dùng sẽ cần xác thực lại danh tính bằng Face ID hoặc Touch ID, sau đó nhập tên người được nhờ.


Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Bấm chọn "Add Recovery Contact".
Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Bấm chọn "Add Recovery Contact" lần nữa sau khi đọc phần hướng dẫn của máy.
Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân
Hãy nhập tên người được nhờ.

Dù người được nhờ chấp nhận vào danh sách hay từ chối, bạn sẽ đều nhận được thông báo.


Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn cần liên hệ với người được nhờ để lấy mã khôi phục 6 số. Mã khôi phục này lấy từ mục "Password & Security" => "Account Recovery" của máy người được nhờ.


Anh Hào

Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than


Nguoi dung iPhone da co the nho nguoi than ho tro lay lai mat khau Apple ID bi quen, hoac ca passcode cua may, mot cach kha don gian va thuan tien. Hay chuan bi danh sach nguoi than de nho.


Tren phien ban he dieu hanh iOS 15 moi ra, nguoi dung iPhone co the nho nguoi than ho tro lay lai mat khau Apple ID bi quen, hoac ca passcode cua may, mot cach kha don gian va thuan tien. De su dung tinh nang nay, nguoi dung can thiet lap xac thuc 2 lop cho Apple ID, sau do chuan bi danh sach nguoi than de nho.


Nguoi duoc nho cung phai dap ung mot so dieu kien nhu: Tren 13 tuoi, dung thiet bi chay iOS 15 hoac iPadOS15, cung da bat xac thuc 2 lop cho Apple ID, va co cai passcode. Tat nhien viec nho nay khong xam pham nguyen tac bao mat ca nhan giua hai nguoi, Apple cung khong biet nguoi ban nho la ai.


Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
Nguoi dung iPhone co the nho nguoi than ho tro lay lai mat khau Apple ID bi quen, hoac ca passcode cua may.

Cach lay lai mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than


De chuan bi danh sach nguoi than khi can khoi phuc mat khau, nguoi dung iPhone vao Settings, chon ho so tai khoan Apple ID cua minh, roi chon vao "Password & Security" => "Account Recovery".


Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
De chuan bi danh sach nguoi than khi can khoi phuc mat khau, nguoi dung iPhone vao Settings, chon ho so tai khoan Apple ID cua minh.
Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
Vao "Password & Security".
Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
Chon "Account Recovery".

Khi bam chon "Add Recovery Contact", nguoi dung se can xac thuc lai danh tinh bang Face ID hoac Touch ID, sau do nhap ten nguoi duoc nho.


Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
Bam chon "Add Recovery Contact".
Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
Bam chon "Add Recovery Contact" lan nua sau khi doc phan huong dan cua may.
Huong dan khoi phuc mat khau Apple ID tren iOS 15 nho nguoi than
Hay nhap ten nguoi duoc nho.

Du nguoi duoc nho chap nhan vao danh sach hay tu choi, ban se deu nhan duoc thong bao.


Trong truong hop quen mat khau, ban can lien he voi nguoi duoc nho de lay ma khoi phuc 6 so. Ma khoi phuc nay lay tu muc "Password & Security" => "Account Recovery" cua may nguoi duoc nho.


Anh Hao


Hướng dẫn khôi phục mật khẩu Apple ID trên iOS 15 nhờ người thân

Người dùng iPhone đã có thể nhờ người thân hỗ trợ lấy lại mật khẩu Apple ID bị quên, hoặc cả passcode của máy, một cách khá đơn giản và thuận tiện. Hãy chuẩn bị danh sách người thân để nhờ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: