Hà Nội cho phép shipper công nghệ hoạt động từ 9h - 22h hàng ngày

Các shipper công nghệ được phép hoạt động tử 21/9 theo nguyên tắc không quá 50% số lượng phương tiện. Các shipper phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin và khai báo y tế hàng ngày.


Tối 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, từ 6h00 ngày 21/9, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và cho phép mở lại hàng loạt dịch vụ.


Về hoạt động vận chuyển hàng hóa, ngoài xe mô tô, xe hai bánh vận chuyển bưu gửi, hàng hóa đang được phép hoạt động, Hà Nội cũng cho phép xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ (các shipper công nghệ) được phép hoạt động từ thời điểm trên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô, xe hai bánh có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá 50% số lượng phương tiện hoạt động.


Hà Nội cho phép shipper công nghệ hoạt động từ 9h - 22h hàng ngày
Hà Nội cho shipper công nghệ hoạt động

Để được hoạt động, người giao hàng phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VN-eID hoặc website: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.


Các shipper công nghệ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 09h00 đến 22h00 hàng ngày (áp dụng cho cả xe mô tô, xe hai bánh đang được phép hoạt động và xe tham gia ứng dụng công nghệ).


Trong khi đó, nhiều hoạt động vận tải hành khách vẫn phải tạm dừng, cụ thể: Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy như xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách bằng xe mô tô; trừ trường hợp: phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia.


Cũng từ ngày 21/9, Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn Thành phố; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn Thành phố.


Duy Vũ

Ha Noi cho phep shipper cong nghe hoat dong tu 9h - 22h hang ngay


Cac shipper cong nghe duoc phep hoat dong tu 21/9 theo nguyen tac khong qua 50% so luong phuong tien. Cac shipper phai tiem it nhat 1 mui vac xin va khai bao y te hang ngay.

Hà Nội cho phép shipper công nghệ hoạt động từ 9h - 22h hàng ngày

Các shipper công nghệ được phép hoạt động tử 21/9 theo nguyên tắc không quá 50% số lượng phương tiện. Các shipper phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin và khai báo y tế hàng ngày.
Hà Nội cho phép shipper công nghệ hoạt động từ 9h - 22h hàng ngày
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: