Hòa Bình sẽ đưa cam Cao Phong lên sàn Postmart

Để chủ động tiêu thụ cam vụ thu hoạch năm nay trong bối cảnh dịch bệnh, các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ lẻ của Hòa Bình đang lên kế hoạch đưa cam Cao phong lên sàn thương mại điện tử Postmart trong thời gian sắp tới.


Cam từ lâu đã là loại cây chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân tại huyện Cao Phong (Hòa Bình). Huyện Cao Phong hiện có hơn 2.800 ha cây ăn quả có múi, trong đó hơn 1.100 ha cam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Thương hiệu cam Cao Phong đã được khẳng định trên thị trường và được đông đảo người tiêu dùng mua và sử dụng trong thời gian qua.


Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch cam Cao Phong, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ đầu tháng 8/2021 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình đã khởi động kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các hội viên, cũng như bà con nông dân trên địa bàn.


Thời gian gần đây, trung bình mỗi tuần Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức 1 hội nghị tiêu thụ một loại đặc sản. Trong đó, tiêu thụ cam Cao phong là một trong những chủ đề thu hút được đông đảo sự tham gia của nhiều hộ sản xuất nông nghiệp nhất.


Ông Đặng Văn Hà, Hợp tác xã Hà Phong, Hòa Bình cho biết, hiện đơn vị này đang có khoảng 150 ha trồng cam, tổng sản lượng ước tính khoảng 1.000 tấn với 3 loại sản phẩm chính là cam lòng vàng, cam canh và cam V2.


Ngoài ra, Hợp tác xã Hà Phong cũng có thêm các sản phẩm chế biến nên rất muốn tiếp cận được thêm nhiều khách hàng, để quảng bá rộng rãi thương hiệu sản phẩm của đơn vị.


“Năm nay dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi rất lo cho việc tiêu thụ cam vào 1 - 2 tháng tới đây. Vì thế, bên cạnh việc duy trì kênh tiêu thụ truyền thông, Hợp tác xã quyết định bổ sung kênh tiêu thụ mới là qua sàn thương mại điện tử. Chúng tôi rất kỳ vọng vào kết quả giao dịch qua sàn thương mại điện tử trong năm đầu tiên triển khai này”, ông Đặng Văn Hà chia sẻ thêm.


Hòa Bình sẽ đưa cam Cao Phong lên sàn Postmart
Nhân viên Bưu điện tỉnh Hòa Bình hướng dẫn các hộ cách thu hái, đóng gói để đưa cam lên sàn Postmart.

Để giúp người nông dân Hòa Bình nói chung và hộ trồng cam tại huyện Cao Phong nói riêng tiêu thụ nông sản, trái cây, đồng thời triển khai kế hoạch của Bộ TT&TT về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, cuối tháng 8, Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên toàn địa bàn.


Đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ, hướng dẫn được gần 40 nhà cung cấp đưa 56 sản phẩm lên bán trên sàn thương mại điện tử Postmart của Vietnam Post.


Theo Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình Bùi Mạnh Hùng, đưa nông sản nói chung và cam Cao Phong lên sàn thương mại điện tử Postmart sẽ là một trong những giải pháp mới để hỗ trợ các hộ nông dân địa phương tiêu thụ các sản phẩm nông sản của hộ mình. Giải pháp này sẽ càng phát huy hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh đang xảy ra tại nhiều địa phương.


“Những ngày qua, với mạng lưới và lực lượng lao động phủ rộng tới từng thôn, bản, Bưu điện thường xuyên cử nhân viên đến tận hộ gia đình để hướng dẫn bà con cách thức đưa hàng lên sàn thương mại điện tử Postmart”, ông Bùi Mạnh Hùng cho hay.


Bên cạnh việc hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn cho các hộ sản xuất nông nghiệp để đưa cam và các nông sản của tỉnh lên sàn Postmart, Bưu điện còn đang miễn phí toàn bộ các chi phí đăng ký, quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử này cho các hộ nông dân.


Thời gian tới, đơn vị sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá cước, đóng gói hàng hóa, quảng bá thương hiệu… để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ và nâng cao giá trị cho cam Cao Phong nói riêng và các sản phẩm nông sản của các hộ sản xuất nông nghiệp tại Hòa Bình trên sàn Postmart.


Vân Anh

Hoa Binh se dua cam Cao Phong len san Postmart


De chu dong tieu thu cam vu thu hoach nam nay trong boi canh dich benh, cac hop tac xa, ho san xuat nho le cua Hoa Binh dang len ke hoach dua cam Cao phong len san thuong mai dien tu Postmart trong thoi gian sap toi.


Cam tu lau da la loai cay chu luc dem lai gia tri kinh te cao cho nguoi nong dan tai huyen Cao Phong (Hoa Binh). Huyen Cao Phong hien co hon 2.800 ha cay an qua co mui, trong do hon 1.100 ha cam duoc cap giay chung nhan dat tieu chuan VietGAP. Thuong hieu cam Cao Phong da duoc khang dinh tren thi truong va duoc dong dao nguoi tieu dung mua va su dung trong thoi gian qua.


Mac du con hon 1 thang nua moi den vu thu hoach cam Cao Phong, nhung truoc dien bien phuc tap cua dich benh, tu dau thang 8/2021 Lien minh Hop tac xa tinh Hoa Binh da khoi dong ke hoach xuc tien tieu thu san pham cho cac hoi vien, cung nhu ba con nong dan tren dia ban.


Thoi gian gan day, trung binh moi tuan Lien minh Hop tac xa tinh to chuc 1 hoi nghi tieu thu mot loai dac san. Trong do, tieu thu cam Cao phong la mot trong nhung chu de thu hut duoc dong dao su tham gia cua nhieu ho san xuat nong nghiep nhat.


Ong Dang Van Ha, Hop tac xa Ha Phong, Hoa Binh cho biet, hien don vi nay dang co khoang 150 ha trong cam, tong san luong uoc tinh khoang 1.000 tan voi 3 loai san pham chinh la cam long vang, cam canh va cam V2.


Ngoai ra, Hop tac xa Ha Phong cung co them cac san pham che bien nen rat muon tiep can duoc them nhieu khach hang, de quang ba rong rai thuong hieu san pham cua don vi.


“Nam nay dich benh cang thang, chung toi rat lo cho viec tieu thu cam vao 1 - 2 thang toi day. Vi the, ben canh viec duy tri kenh tieu thu truyen thong, Hop tac xa quyet dinh bo sung kenh tieu thu moi la qua san thuong mai dien tu. Chung toi rat ky vong vao ket qua giao dich qua san thuong mai dien tu trong nam dau tien trien khai nay”, ong Dang Van Ha chia se them.


Hoa Binh se dua cam Cao Phong len san Postmart
Nhan vien Buu dien tinh Hoa Binh huong dan cac ho cach thu hai, dong goi de dua cam len san Postmart.

De giup nguoi nong dan Hoa Binh noi chung va ho trong cam tai huyen Cao Phong noi rieng tieu thu nong san, trai cay, dong thoi trien khai ke hoach cua Bo TT&TT ve dua ho san xuat nong nghiep len san thuong mai dien tu, cuoi thang 8, Buu dien tinh Hoa Binh da thanh lap Ban chi dao va xay dung ke hoach to chuc thuc hien tren toan dia ban.


Den thoi diem hien tai, Buu dien tinh Hoa Binh da ho tro, huong dan duoc gan 40 nha cung cap dua 56 san pham len ban tren san thuong mai dien tu Postmart cua Vietnam Post.


Theo Pho Giam doc Buu dien tinh Hoa Binh Bui Manh Hung, dua nong san noi chung va cam Cao Phong len san thuong mai dien tu Postmart se la mot trong nhung giai phap moi de ho tro cac ho nong dan dia phuong tieu thu cac san pham nong san cua ho minh. Giai phap nay se cang phat huy hieu qua trong dieu kien dich benh dang xay ra tai nhieu dia phuong.


“Nhung ngay qua, voi mang luoi va luc luong lao dong phu rong toi tung thon, ban, Buu dien thuong xuyen cu nhan vien den tan ho gia dinh de huong dan ba con cach thuc dua hang len san thuong mai dien tu Postmart”, ong Bui Manh Hung cho hay.


Ben canh viec ho tro, huong dan, tap huan cho cac ho san xuat nong nghiep de dua cam va cac nong san cua tinh len san Postmart, Buu dien con dang mien phi toan bo cac chi phi dang ky, quan ly gian hang tren san thuong mai dien tu nay cho cac ho nong dan.


Thoi gian toi, don vi se ap dung nhieu chinh sach uu dai ve gia cuoc, dong goi hang hoa, quang ba thuong hieu… de thuc day san luong tieu thu va nang cao gia tri cho cam Cao Phong noi rieng va cac san pham nong san cua cac ho san xuat nong nghiep tai Hoa Binh tren san Postmart.


Van Anh


Hòa Bình sẽ đưa cam Cao Phong lên sàn Postmart

Để chủ động tiêu thụ cam vụ thu hoạch năm nay trong bối cảnh dịch bệnh, các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ lẻ của Hòa Bình đang lên kế hoạch đưa cam Cao phong lên sàn thương mại điện tử Postmart trong thời gian sắp tới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: