Mặc đại dịch, Grab đạt doanh thu cao chưa từng có

Quý 1, Grab chứng kiến doanh thu cao chưa từng có, mức thua lỗ giảm đáng kể.


Grab - công ty gọi xe lớn nhất Đông Nam Á vừa công bố doanh thu điều chỉnh trong 3 tháng đầu năm tăng 39% lên 507 triệu USD.


Thu nhập ròng bao gồm lãi suất, thuế, khấu hao (EBITDA) được điều chỉnh ở mức âm 111 triệu USD , cải thiện hơn 233 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, EBITDA được điều chỉnh theo bộ phận, không bao gồm chi phí doanh nghiệp theo khu vực là 35 triệu USD , tăng 231 triệu USD so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lỗ ròng của Grab trong quý I là 652 triệu USD , cải thiện hơn so với 771 triệu USD trong quý I năm 2020.


Mặc đại dịch, Grab đạt doanh thu cao chưa từng có - Ảnh 1.

Công ty này đang lên kế hoạch IPO tại Mỹ trong vài tháng tới.


Grab hiện đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực ngoài gọi xe sang giao đồ ăn, thanh toán.


"Chúng tôi vẫn đang sát sao với kế hoạch kết hợp với Altimeter Group vào khoảng cuối năm nay", Chủ tịch Grab Ming Maa nói.


Hồi tháng 4, Grab tuyên bố kế hoạch sáp nhập với Altimeter - một công ty SPAC ở mức giá trị gần 40 tỷ USD để niêm yết trên sàn Mỹ.


Ban lãnh đạo Grab cho biết doanh thu thuần đã điều chỉnh đạt 507 triệu USD là mức cao nhất mọi thời đại.


Tăng trưởng trong quý đầu tiên của Grab chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh giao hàng, bao gồm thực phẩm, hàng tạp hóa và giao hàng bưu kiện. Hoạt động kinh doanh giao hàng của công ty vẫn phát triển mạnh, chứng kiến doanh thu thuần đã điều chỉnh tăng 96% lên 293 triệu USD so với cùng thời điểm năm ngoái và đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu của công ty.


Tuy nhiên, doanh thu ròng đã điều chỉnh của mảng gọi xe lại giảm 14% xuống còn 167 triệu USD, chủ yếu do tác động của các đợt phong toả để phòng chống đại dịch Covid-19 tại nhiều thị trường khác nhau, Grab cho biết.


Số lượng người dùng thực hiện giao dịch hàng tháng cũng giảm 20% từ 29,7 triệu người dùng xuống 23,8 triệu người dùng trong quý 1.


Grab, được thành lập vào năm 2012 và khởi đầu là một dịch vụ gọi taxi ở Malaysia. Giờ đây, công ty này đang biến mình thành một "siêu ứng dụng" cho phép người tiêu dùng truy cập nhiều loại dịch vụ từ một ứng dụng duy nhất.Lấy linkMac dai dich, Grab dat doanh thu cao chua tung co


Quy 1, Grab chung kien doanh thu cao chua tung co, muc thua lo giam dang ke.


Grab - cong ty goi xe lon nhat Dong Nam A vua cong bo doanh thu dieu chinh trong 3 thang dau nam tang 39% len 507 trieu USD.


Thu nhap rong bao gom lai suat, thue, khau hao (EBITDA) duoc dieu chinh o muc am 111 trieu USD , cai thien hon 233 trieu USD so voi cung ky nam ngoai. Trong khi do, EBITDA duoc dieu chinh theo bo phan, khong bao gom chi phi doanh nghiep theo khu vuc la 35 trieu USD , tang 231 trieu USD so voi cung ky. Dang chu y, lo rong cua Grab trong quy I la 652 trieu USD , cai thien hon so voi 771 trieu USD trong quy I nam 2020.


Mac dai dich, Grab dat doanh thu cao chua tung co - Anh 1.

Cong ty nay dang len ke hoach IPO tai My trong vai thang toi.


Grab hien da mo rong sang nhieu linh vuc ngoai goi xe sang giao do an, thanh toan.


"Chung toi van dang sat sao voi ke hoach ket hop voi Altimeter Group vao khoang cuoi nam nay", Chu tich Grab Ming Maa noi.


Hoi thang 4, Grab tuyen bo ke hoach sap nhap voi Altimeter - mot cong ty SPAC o muc gia tri gan 40 ty USD de niem yet tren san My.


Ban lanh dao Grab cho biet doanh thu thuan da dieu chinh dat 507 trieu USD la muc cao nhat moi thoi dai.


Tang truong trong quy dau tien cua Grab chu yeu nho hoat dong kinh doanh giao hang, bao gom thuc pham, hang tap hoa va giao hang buu kien. Hoat dong kinh doanh giao hang cua cong ty van phat trien manh, chung kien doanh thu thuan da dieu chinh tang 96% len 293 trieu USD so voi cung thoi diem nam ngoai va dong gop hon mot nua tong doanh thu cua cong ty.


Tuy nhien, doanh thu rong da dieu chinh cua mang goi xe lai giam 14% xuong con 167 trieu USD, chu yeu do tac dong cua cac dot phong toa de phong chong dai dich Covid-19 tai nhieu thi truong khac nhau, Grab cho biet.


So luong nguoi dung thuc hien giao dich hang thang cung giam 20% tu 29,7 trieu nguoi dung xuong 23,8 trieu nguoi dung trong quy 1.


Grab, duoc thanh lap vao nam 2012 va khoi dau la mot dich vu goi taxi o Malaysia. Gio day, cong ty nay dang bien minh thanh mot "sieu ung dung" cho phep nguoi tieu dung truy cap nhieu loai dich vu tu mot ung dung duy nhat.Lay link

Mặc đại dịch, Grab đạt doanh thu cao chưa từng có

Quý 1, Grab chứng kiến doanh thu cao chưa từng có, mức thua lỗ giảm đáng kể.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: