Sử dụng bản đồ kết nối từ thiện trong mùa dịch Covid-19 như thế nào?

Với nền tảng bản đồ số, người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 có thêm một địa chỉ kêu gọi trợ giúp nhu yếu phẩm, còn các nhóm thiện nguyện sẽ không mất công sức trong việc xác định điểm đến.


Mới đây, một bản đồ cứu trợ mùa dịch Covid-19 (SOSmap.net) đã được lập ra để kết nối người đang cần nhận hàng cứu trợ thiết yếu với bên sẵn sàng phát từ thiện nhu yếu phẩm. Với nền tảng như vậy, người dân gặp khó khăn có thêm một địa chỉ kêu gọi trợ giúp, còn các nhóm thiện nguyện sẽ không mất công sức trong việc xác định điểm đến.


Bản đồ cứu trợ mùa dịch Covid-19 hoạt động trên khắp cả nước chứ không riêng ở TP.HCM, nơi đang cần thiết nhất. Ở Hà Nội, hàng chục đầu mối cho và hàng trăm điểm cần nhận đã được đưa lên hệ thống. Hãy tham khảo qua cách sử dụng bản đồ này.


Sử dụng bản đồ từ thiện Covid-19 như thế nào?


Khi truy cập bản đồ cứu trợ mùa dịch Covid-19 (SOSmap.net), người dùng sẽ được hỏi ngay nhu cầu trở thành người cho hay người nhận.


Thay vì yêu cầu gõ ra những nhu yếu phẩm muốn cho/nhận, hệ thống có sẵn danh sách các nhu yếu phẩm và người dùng chỉ cần điền số lượng mong muốn. Sau đó, hãy điền thông tin người cho/nhận và nhấn nút "Tiếp Tục".


Sử dụng bản đồ kết nối từ thiện trong mùa dịch Covid-19 như thế nào?
Khi truy cập bản đồ cứu trợ mùa dịch Covid-19 (SOSmap.net), người dùng sẽ được hỏi ngay nhu cầu trở thành người cho hay người nhận.
Sử dụng bản đồ kết nối từ thiện trong mùa dịch Covid-19 như thế nào?
Hệ thống có sẵn danh sách các nhu yếu phẩm và người dùng chỉ cần điền số lượng mong muốn. Sau đó, hãy điền thông tin người cho/nhận và nhấn nút "Tiếp Tục".

Nhìn chung, bản đồ có những dấu đỏ, đó là điểm có người cần hỗ trợ kèm với đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, mô tả hoàn cảnh và lý do để người cho, các nhóm thiện nguyện dễ dàng tìm thấy họ. Khi việc hỗ trợ hoàn thành thì bản đồ cũng sẽ cập nhật trạng thái "Đã hỗ trợ" màu xanh lá cây, để các nhóm không hỗ trợ trùng nhau.


Những điểm màu cam là địa điểm mà các "mạnh thường quân" muốn hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, các tình nguyện viên có thể đến địa chỉ đã đăng ký để nhận nhu yếu phẩm giúp người dân và sắp xếp để giao tận nơi.


Người dùng xem bản đồ cứu trợ có thể lọc riêng các điểm màu, lựa chọn ở phía trên. Dưới góc trái là nút đăng ký muốn cho hoặc muốn nhận bất cứu lúc nào.


Sử dụng bản đồ kết nối từ thiện trong mùa dịch Covid-19 như thế nào?
Người dùng xem bản đồ cứu trợ có thể lọc riêng các điểm màu đỏ cam xanh lá, với lựa chọn ở phía trên. Dưới góc trái là nút đăng ký muốn cho hoặc muốn nhận bất cứu lúc nào.
Sử dụng bản đồ kết nối từ thiện trong mùa dịch Covid-19 như thế nào?
Bấm vào một điểm bất kỳ, bản đồ sẽ hiển thị thông tin người cần hỗ trợ hoặc nhà hảo tâm.

Anh Hào

Su dung ban do ket noi tu thien trong mua dich Covid-19 nhu the nao?


Voi nen tang ban do so, nguoi dan gap kho khan trong mua dich Covid-19 co them mot dia chi keu goi tro giup nhu yeu pham, con cac nhom thien nguyen se khong mat cong suc trong viec xac dinh diem den.


Moi day, mot ban do cuu tro mua dich Covid-19 (SOSmap.net) da duoc lap ra de ket noi nguoi dang can nhan hang cuu tro thiet yeu voi ben san sang phat tu thien nhu yeu pham. Voi nen tang nhu vay, nguoi dan gap kho khan co them mot dia chi keu goi tro giup, con cac nhom thien nguyen se khong mat cong suc trong viec xac dinh diem den.


Ban do cuu tro mua dich Covid-19 hoat dong tren khap ca nuoc chu khong rieng o TP.HCM, noi dang can thiet nhat. O Ha Noi, hang chuc dau moi cho va hang tram diem can nhan da duoc dua len he thong. Hay tham khao qua cach su dung ban do nay.


Su dung ban do tu thien Covid-19 nhu the nao?


Khi truy cap ban do cuu tro mua dich Covid-19 (SOSmap.net), nguoi dung se duoc hoi ngay nhu cau tro thanh nguoi cho hay nguoi nhan.


Thay vi yeu cau go ra nhung nhu yeu pham muon cho/nhan, he thong co san danh sach cac nhu yeu pham va nguoi dung chi can dien so luong mong muon. Sau do, hay dien thong tin nguoi cho/nhan va nhan nut "Tiep Tuc".


Su dung ban do ket noi tu thien trong mua dich Covid-19 nhu the nao?
Khi truy cap ban do cuu tro mua dich Covid-19 (SOSmap.net), nguoi dung se duoc hoi ngay nhu cau tro thanh nguoi cho hay nguoi nhan.
Su dung ban do ket noi tu thien trong mua dich Covid-19 nhu the nao?
He thong co san danh sach cac nhu yeu pham va nguoi dung chi can dien so luong mong muon. Sau do, hay dien thong tin nguoi cho/nhan va nhan nut "Tiep Tuc".

Nhin chung, ban do co nhung dau do, do la diem co nguoi can ho tro kem voi day du ten, dia chi, so dien thoai, mo ta hoan canh va ly do de nguoi cho, cac nhom thien nguyen de dang tim thay ho. Khi viec ho tro hoan thanh thi ban do cung se cap nhat trang thai "Da ho tro" mau xanh la cay, de cac nhom khong ho tro trung nhau.


Nhung diem mau cam la dia diem ma cac "manh thuong quan" muon ho tro cho nguoi dan gap kho khan, cac tinh nguyen vien co the den dia chi da dang ky de nhan nhu yeu pham giup nguoi dan va sap xep de giao tan noi.


Nguoi dung xem ban do cuu tro co the loc rieng cac diem mau, lua chon o phia tren. Duoi goc trai la nut dang ky muon cho hoac muon nhan bat cuu luc nao.


Su dung ban do ket noi tu thien trong mua dich Covid-19 nhu the nao?
Nguoi dung xem ban do cuu tro co the loc rieng cac diem mau do cam xanh la, voi lua chon o phia tren. Duoi goc trai la nut dang ky muon cho hoac muon nhan bat cuu luc nao.
Su dung ban do ket noi tu thien trong mua dich Covid-19 nhu the nao?
Bam vao mot diem bat ky, ban do se hien thi thong tin nguoi can ho tro hoac nha hao tam.

Anh Hao


Sử dụng bản đồ kết nối từ thiện trong mùa dịch Covid-19 như thế nào?

Với nền tảng bản đồ số, người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 có thêm một địa chỉ kêu gọi trợ giúp nhu yếu phẩm, còn các nhóm thiện nguyện sẽ không mất công sức trong việc xác định điểm đến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: