Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT 2021

Thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn một số kênh tra cứu điểm thi THPT 2021 khác nhau để biết kết quả sớm nhất và kiểm tra chắc chắn nhất.


Năm nay, điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 26/7. Các bạn thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn một số kênh tra cứu điểm thi THPT khác nhau để biết kết quả sớm nhất có thể.


Sau khi biết điểm thi THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển tối đa 3 lần, đó là điểm mới của năm nay. Các thí sinh phúc khảo các bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả phúc khảo.


Hướng dẫn tra điểm thi THPT 2021


Nhiều báo điện tử hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thi THPT 2021, trong đó VietNamNet cung cấp công cụ tra cứu điểm thi theo số báo danh ở đây.


Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT 2021
VietNamNet cung cấp công cụ tra cứu điểm thi THPT 2021 theo số báo danh.

Trong khi đó, cách thức cơ bản để tra điểm thi THPT là thông qua website của Bộ Giáo dục & Đào tạo ở địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống này bằng tài khoản lấy từ điểm tiếp nhận hồ sơ, hoặc nhận mật khẩu qua email đã đăng ký.


Ngoài ra, thí sinh có thể tra điểm thi thông qua website của Sở Giáo dục & Đào tạo nơi mình đăng ký dự thi. Nếu không có gì thay đổi so với năm ngoái, địa chỉ tra cứu điểm thi THPT của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội là tracuu.hanoi.edu.vn.


Một số trang web khác cũng cung cấp công cụ tra điểm thi THPT bao gồm diemthi.tuyensinh247.com, thptquocgia.edu.vn/diemthi... Thí sinh có thể tra nhiều nguồn để kiểm tra chắc chắn.


Anh Hào

Huong dan tra cuu diem thi THPT 2021


Thi sinh va nguoi nha co the chuan bi san mot so kenh tra cuu diem thi THPT 2021 khac nhau de biet ket qua som nhat va kiem tra chac chan nhat.


Nam nay, diem thi tot nghiep THPT 2021 dot 1 du kien duoc cong bo vao ngay 26/7. Cac ban thi sinh va nguoi nha co the chuan bi san mot so kenh tra cuu diem thi THPT khac nhau de biet ket qua som nhat co the.


Sau khi biet diem thi THPT, thi sinh duoc dieu chinh nguyen vong xet tuyen toi da 3 lan, do la diem moi cua nam nay. Cac thi sinh phuc khao cac bai thi, mon thi se dieu chinh nguyen vong sau khi co ket qua phuc khao.


Huong dan tra diem thi THPT 2021


Nhieu bao dien tu ho tro thi sinh tra cuu diem thi THPT 2021, trong do VietNamNet cung cap cong cu tra cuu diem thi theo so bao danh o day.


Huong dan tra cuu diem thi THPT 2021
VietNamNet cung cap cong cu tra cuu diem thi THPT 2021 theo so bao danh.

Trong khi do, cach thuc co ban de tra diem thi THPT la thong qua website cua Bo Giao duc & Dao tao o dia chi thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Thi sinh dang nhap vao he thong nay bang tai khoan lay tu diem tiep nhan ho so, hoac nhan mat khau qua email da dang ky.


Ngoai ra, thi sinh co the tra diem thi thong qua website cua So Giao duc & Dao tao noi minh dang ky du thi. Neu khong co gi thay doi so voi nam ngoai, dia chi tra cuu diem thi THPT cua So Giao duc & Dao tao Ha Noi la tracuu.hanoi.edu.vn.


Mot so trang web khac cung cung cap cong cu tra diem thi THPT bao gom diemthi.tuyensinh247.com, thptquocgia.edu.vn/diemthi... Thi sinh co the tra nhieu nguon de kiem tra chac chan.


Anh Hao


Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT 2021

Thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn một số kênh tra cứu điểm thi THPT 2021 khác nhau để biết kết quả sớm nhất và kiểm tra chắc chắn nhất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: