Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM trên điện thoại

Kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng mã QR trả về smartphone sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tụ tập cho người dân, đồng thời hỗ trợ đầy đủ thông tin phục vụ cán bộ y tế trong công tác truy vết.


TP.HCM mới đây thông báo chính thức trả kết quả xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn thông qua smartphone. Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả xét nghiệm được xác nhận bằng mã QR trên hệ thống có giá trị tương đương với bản giấy Tờ kết quả xét nghiệm.


Kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng mã QR khi đi vào hoạt động ổn định sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tụ tập cho người dân khi đi qua các điểm kiểm soát, phòng chống dịch; đồng thời hỗ trợ đầy đủ thông tin phục vụ cán bộ y tế trong công tác điều tra, truy vết.


Cách tra cứu kết quả xét nghiệm Covid TP.HCM trên smartphone


Trước hết, người dân cần tải ứng dụng Y Tế HCM về điện thoại của mình. Mở ứng dụng lên, mọi người chọn chức năng "Thông tin của tôi", rồi tiến hành đăng nhập bằng OTP qua số điện thoại khi đăng ký xét nghiệm.


Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM trên điện thoại
Mở ứng dụng Y Tế HCM lên, mọi người chọn chức năng "Thông tin của tôi", rồi tiến hành đăng nhập bằng OTP qua số điện thoại khi đăng ký xét nghiệm (nguồn ảnh: thegioididong.com).

Sau khi xác thực số điện thoại thành công, mọi người tiến hành cập nhật thông tin của mình trên ứng dụng, bấm nút "Cập nhật".


Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM trên điện thoại
Sau khi xác thực số điện thoại thành công, mọi người tiến hành cập nhật thông tin của mình trên ứng dụng, bấm nút "Cập nhật".

Trong mục "Hồ sơ của tôi", mọi người chọn vào "Kết quả xét nghiệm Covid-19" và xem kết quả xét nghiệm của mình.


Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM trên điện thoại
Trong mục "Hồ sơ của tôi", mọi người chọn vào "Kết quả xét nghiệm Covid-19" và xem kết quả xét nghiệm của mình.
Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM trên điện thoại
Kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng mã QR khi đi vào hoạt động ổn định sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tụ tập cho người dân.

Anh Hào

Huóng dãn tra cúu két quả xét nghiẹm Covid-19 ỏ TP.HCM tren diẹn thoại


Ket qua xet nghiem Covid-19 bang mã QR trả vè smartphone sẽ rut ngan thoi gian cho doi va han che tu tap cho nguoi dan, dòng thòi hõ trọ day du thong tin phuc vu can bo y te trong cong tac truy vet.


TP.HCM mói day thong báo chinh thuc tra ket qua xet nghiem Covid-19 cho nguoi dan tren dia ban thong qua smartphone. Theo So Y te TP.HCM, ket qua xet nghiem duoc xac nhan bang ma QR tren he thong co gia tri tuong duong voi ban giay To ket qua xet nghiem.


Ket qua xet nghiem Covid-19 bang mã QR khi di vào hoạt dọng ỏn dịnh sẽ rut ngan thoi gian cho doi va han che tu tap cho nguoi dan khi di qua cac diem kiem soat, phong chong dich; dòng thòi hõ trọ day du thong tin phuc vu can bo y te trong cong tac dieu tra, truy vet.


Cách tra cúu két quả xét nghiẹm Covid TP.HCM tren smartphone


Truóc hét, nguòi dan càn tai ung dung Y Te HCM ve dien thoai cua minh. Mo ung dung len, mọi nguòi chon chuc nang "Thong tin cua toi", ròi tien hanh dang nhap bang OTP qua so dien thoai khi dang ký xét nghiẹm.


Huóng dãn tra cúu két quả xét nghiẹm Covid-19 ỏ TP.HCM tren diẹn thoại
Mo ung dung Y Té HCM len, mọi nguòi chon chuc nang "Thong tin cua toi", ròi tien hanh dang nhap bang OTP qua so dien thoai khi dang ký xét nghiẹm (nguòn ảnh: thegioididong.com).

Sau khi xac thuc só diẹn thoại thanh cong, mọi nguòi tien hanh cap nhat thong tin cua minh tren ung dung, bám nút "Cap nhat".


Huóng dãn tra cúu két quả xét nghiẹm Covid-19 ỏ TP.HCM tren diẹn thoại
Sau khi xac thuc só diẹn thoại thanh cong, mọi nguòi tien hanh cap nhat thong tin cua minh tren ung dung, bám nút "Cap nhat".

Trong mục "Ho so cua toi", mọi nguòi chon vào "Ket qua xet nghiem Covid-19" va xem ket qua xet nghiem cua minh.


Huóng dãn tra cúu két quả xét nghiẹm Covid-19 ỏ TP.HCM tren diẹn thoại
Trong mục "Ho so cua toi", mọi nguòi chon vào "Ket qua xet nghiem Covid-19" va xem ket qua xet nghiem cua minh.
Huóng dãn tra cúu két quả xét nghiẹm Covid-19 ỏ TP.HCM tren diẹn thoại
Ket qua xet nghiem Covid-19 bang mã QR khi di vào hoạt dọng ỏn dịnh sẽ rut ngan thoi gian cho doi va han che tu tap cho nguoi dan.

Anh Hào


Hướng dẫn tra cứu kết quả xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM trên điện thoại

Kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng mã QR trả về smartphone sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tụ tập cho người dân, đồng thời hỗ trợ đầy đủ thông tin phục vụ cán bộ y tế trong công tác truy vết.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: