Hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE đạt giải cao nhất tại Sao Khuê 2020

Giải thưởng đã ghi nhận MISA MEINVOICE bởi sự ưu việt về công nghệ, tốc độ tăng trưởng mạnh và đáp ứng được vấn đề nóng của xã hội, thúc đẩy chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử tại gần 100.000 doanh nghiệp.


Hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE đạt giải cao nhất tại Sao Khuê 2020
Thứ trưởng Phan Tâm (ở giữa) chúc mừng MISA giành 04 danh hiệu Sao Khuê 2020 và MISA MEINVOICE thuộc Top 10 sản phẩm tiêu biểu.

Đáp ứng yêu cầu đang nóng lên của doanh nghiệp với hóa đơn điện tử


Bên cạnh các tính năng và công nghệ ưu việt, MISA MEINVOICE thể hiện sự vượt trội bởi đáp ứng được vấn đề nóng của xã hội về hóa đơn điện tử, đặc biệt khi thời hạn bắt buộc chuyển đổi (1/11/2020) đang tới rất gần. Theo thông tin từ nhà cung cấp, MISA MEINVOICE hiện đang phục vụ cho gần 100.000 khách hàng trên toàn quốc, tăng trưởng tới 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.


Hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE đạt giải cao nhất tại Sao Khuê 2020
Giao diện dễ dùng của phần mềm MISA MEINVOICE.

Giải quyết “điểm đau” của khách hàng nhờ công nghệ và tính bảo mật cao


Trước những băn khoăn của khách hàng về tính tiện lợi và an toàn của loại hình công nghệ mới, nhà cung cấp đã nghiên cứu và phát triển phần mềm này dựa trên tiêu chí vừa đảm bảo công nghệ hiện đại nhất vừa tối ưu trải nghiệm người dùng và tính bảo mật.


Phần mềm này không chỉ đáp ứng bài toán phát hành hóa đơn tiết kiệm, nhanh chóng cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo tính bảo mật tối đa nhờ công nghệ Blockchain, hạn chế tình trạng gian lận, làm giả hóa đơn. MISA MEINVOICE còn được nhà cung cấp ưu tiên tích hợp với các phần mềm kế toán - tài chính khác để tạo thành hệ sinh thái giải pháp CNTT cho doanh nghiệp. Từ đó, hạn chế sai sót và tiết kiệm được thời gian thực hiện các thao tác nhập dữ liệu, giúp tự động xuất báo cáo hay hạch toán số liệu liên quan giữa các phần mềm. Điểm nổi bật của phần mềm này là doanh nghiệp có thể lập và phát hành ngay trên điện thoại và thanh toán hóa đơn lập tức khi thực hiện tra cứu thông qua chuyển khoản…


Hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE đạt giải cao nhất tại Sao Khuê 2020
MISA MEINVOICE giúp phát hành hóa đơn dễ dàng trên điện thoại.

Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp khi chuyển đổi hóa đơn điện tử


Cũng theo nhà cung cấp, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn còn tỏ ra e ngại việc cập nhật công nghệ mới và chần chừ chưa chuyển đổi hóa đơn trong khi sắp đến hạn chót. Điều này chủ yếu xuất phát bởi tâm lý chưa quen với công nghệ mới, sợ thủ tục chuyển đổi phức tạp và số lượng hóa đơn giấy còn lại nhiều. Bởi vậy, MISA đã đưa ra các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp như: hỗ trợ thủ tục chuyển đổi với cơ quan thuế; Thiết kế mẫu hóa đơn phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp; Đổi hóa đơn giấy còn lại thành hóa đơn điện tử và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng nhanh chóng 24/7 nhằm đáp ứng đặc thù của hóa đơn là phải phát hành liên tục và gần như ngay lập tức để tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Có thể thấy, MISA đã và đang quyết tâm với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử nói riêng và công cuộc chuyển đổi số nói chung. Trên hành trình đó, MISA liên tục khẳng định vị thế của mình bởi sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng khách hàng và sự đánh giá, ghi nhận bởi các chuyên gia thông qua những giải thưởng uy tín như Sao Khuê.


Để cập nhật những thông tin mới nhất về hóa đơn điện tử và dùng thử miễn phí, truy cập website meinvoice.vn


Phương Dung

Hoa don dien tu MISA MEINVOICE dat giai cao nhat tai Sao Khue 2020


Giai thuong da ghi nhan MISA MEINVOICE boi su uu viet ve cong nghe, toc do tang truong manh va dap ung duoc van de nong cua xa hoi, thuc day chuyen doi tu hoa don giay sang hoa don dien tu tai gan 100.000 doanh nghiep.


Hoa don dien tu MISA MEINVOICE dat giai cao nhat tai Sao Khue 2020
Thu truong Phan Tam (o giua) chuc mung MISA gianh 04 danh hieu Sao Khue 2020 va MISA MEINVOICE thuoc Top 10 san pham tieu bieu.

Dap ung yeu cau dang nong len cua doanh nghiep voi hoa don dien tu


Ben canh cac tinh nang va cong nghe uu viet, MISA MEINVOICE the hien su vuot troi boi dap ung duoc van de nong cua xa hoi ve hoa don dien tu, dac biet khi thoi han bat buoc chuyen doi (1/11/2020) dang toi rat gan. Theo thong tin tu nha cung cap, MISA MEINVOICE hien dang phuc vu cho gan 100.000 khach hang tren toan quoc, tang truong toi 8 lan so voi cung ky nam ngoai.


Hoa don dien tu MISA MEINVOICE dat giai cao nhat tai Sao Khue 2020
Giao dien de dung cua phan mem MISA MEINVOICE.

Giai quyet “diem dau” cua khach hang nho cong nghe va tinh bao mat cao


Truoc nhung ban khoan cua khach hang ve tinh tien loi va an toan cua loai hinh cong nghe moi, nha cung cap da nghien cuu va phat trien phan mem nay dua tren tieu chi vua dam bao cong nghe hien dai nhat vua toi uu trai nghiem nguoi dung va tinh bao mat.


Phan mem nay khong chi dap ung bai toan phat hanh hoa don tiet kiem, nhanh chong cho doanh nghiep ma con dam bao tinh bao mat toi da nho cong nghe Blockchain, han che tinh trang gian lan, lam gia hoa don. MISA MEINVOICE con duoc nha cung cap uu tien tich hop voi cac phan mem ke toan - tai chinh khac de tao thanh he sinh thai giai phap CNTT cho doanh nghiep. Tu do, han che sai sot va tiet kiem duoc thoi gian thuc hien cac thao tac nhap du lieu, giup tu dong xuat bao cao hay hach toan so lieu lien quan giua cac phan mem. Diem noi bat cua phan mem nay la doanh nghiep co the lap va phat hanh ngay tren dien thoai va thanh toan hoa don lap tuc khi thuc hien tra cuu thong qua chuyen khoan…


Hoa don dien tu MISA MEINVOICE dat giai cao nhat tai Sao Khue 2020
MISA MEINVOICE giup phat hanh hoa don de dang tren dien thoai.

Ho tro thao go kho khan cua doanh nghiep khi chuyen doi hoa don dien tu


Cung theo nha cung cap, nhieu doanh nghiep hien van con to ra e ngai viec cap nhat cong nghe moi va chan chu chua chuyen doi hoa don trong khi sap den han chot. Dieu nay chu yeu xuat phat boi tam ly chua quen voi cong nghe moi, so thu tuc chuyen doi phuc tap va so luong hoa don giay con lai nhieu. Boi vay, MISA da dua ra cac chuong trinh ho tro cho doanh nghiep nhu: ho tro thu tuc chuyen doi voi co quan thue; Thiet ke mau hoa don phu hop voi tung nganh nghe, linh vuc doanh nghiep; Doi hoa don giay con lai thanh hoa don dien tu va luon san sang phuc vu khach hang nhanh chong 24/7 nham dap ung dac thu cua hoa don la phai phat hanh lien tuc va gan nhu ngay lap tuc de tranh gian doan hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep.


Co the thay, MISA da va dang quyet tam voi muc tieu dong hanh cung doanh nghiep Viet Nam trong qua trinh chuyen doi hoa don dien tu noi rieng va cong cuoc chuyen doi so noi chung. Tren hanh trinh do, MISA lien tuc khang dinh vi the cua minh boi su tang truong nhanh chong ve so luong khach hang va su danh gia, ghi nhan boi cac chuyen gia thong qua nhung giai thuong uy tin nhu Sao Khue.


De cap nhat nhung thong tin moi nhat ve hoa don dien tu va dung thu mien phi, truy cap website meinvoice.vn


Phuong Dung


Hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE đạt giải cao nhất tại Sao Khuê 2020

Giải thưởng đã ghi nhận MISA MEINVOICE bởi sự ưu việt về công nghệ, tốc độ tăng trưởng mạnh và đáp ứng được vấn đề nóng của xã hội, thúc đẩy chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử tại gần 100.000 doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: