EU kêu gọi cấm nhận dạng khuôn mặt trong không gian công cộng

Các cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một lệnh cấm chung đối với việc sử dụng AI để nhận dạng khuôn mặt cùng các “tín hiệu sinh trắc học và hành vi” khác trong không gian công cộng.


Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (EDPB) và Giám sát Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (EDPS) cũng cho biết việc sử dụng AI để chấm điểm trên mạng xã hội nên bị cấm.


Giới chức Châu Âu lo ngại với việc giám sát khuôn mặt của người dân ở khu vực công cộng - Ảnh: Getty Images.
Giới chức Châu Âu lo ngại với việc giám sát khuôn mặt của người dân ở khu vực công cộng - Ảnh: Getty Images.

Các dữ liệu mà hai cơ quan này của Châu Âu kêu gọi cấm gồm “nhận dạng khuôn mặt, dáng đi, dấu vân tay, DNA, giọng nói, thao tác gõ phím và các tín hiệu sinh trắc học hoặc hành vi khác trong bất kỳ ngữ cảnh nào” tại các khu vực công cộng. Họ cho rằng hệ thống AI sử dụng sinh trắc học để phân loại mọi người “thành các cụm dựa trên dân tộc, giới tính, khuynh hướng chính trị hoặc tình dục” hoặc các loại phân loại khác mà theo đó họ có thể bị phân biệt đối xử là bất hợp pháp.


Trên hết, EDPB và EDPS lập luận rằng cần có lệnh cấm sử dụng AI để suy luận cảm xúc của một người tự nhiên. Nó sẽ được cho phép trong các tình huống cụ thể, chẳng hạn như trên cơ sở y tế nhất định.


Các nhà quản lý đã đưa ra phản ứng của mình dựa vào khuôn khổ quy định về AI do Ủy ban châu Âu (hay EC -cơ quan hành pháp của EU) đề xuất. Tài liệu đề xuất một lệnh cấm đối với các triển khai khác nhau của AI, bao gồm tính điểm xã hội và việc sử dụng hệ thống nhận dạng sinh trắc học từ xa dựa trên thời gian thực trong các không gian có thể truy cập công cộng cho mục đích thực thi pháp luật. Sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, bao gồm việc AI được dùng để hỗ trợ chính quyền tìm trẻ mất tích và ngăn chặn “mối đe dọa cụ thể, đáng kể và sắp xảy ra” như một cuộc tấn công khủng bố.


Nhận diện khuôn mặt sẽ khiến quyền riêng tư của người dùng bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa.
Nhận diện khuôn mặt sẽ khiến quyền riêng tư của người dùng bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa.

Các thành viên của EDPB bao gồm các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu từ mỗi quốc gia thành viên EU, trong khi EDPS đảm bảo các tổ chức và cơ quan của EU tôn trọng quyền của mọi người trong việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư khi họ xử lý dữ liệu cá nhân. Đề xuất của EC coi EDPS là “cơ quan có thẩm quyền và cơ quan giám sát thị trường” giúp giám sát các cơ quan của EU.


Tuy nhiên, EDPB và EDPS kêu gọi làm rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của EDPS. Họ cũng bày tỏ lo ngại rằng phạm vi của đề xuất không bao gồm “hợp tác thực thi pháp luật quốc tế”.


Chủ tịch EDPB Andrea Jelinek và EDPS Wojciech Wiewiórowski cho biết trong một tuyên bố chung rằng “Triển khai nhận dạng sinh trắc học từ xa trong các không gian công cộng đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng ẩn danh ở những nơi đó. Một lệnh cấm chung đối với việc sử dụng nhận dạng khuôn mặt ở các khu vực có thể tiếp cận công cộng là điểm khởi đầu cần thiết nếu chúng ta muốn bảo vệ các quyền tự do của mình và tạo ra một khuôn khổ pháp lý lấy con người làm trung tâm cho AI. Quy định được đề xuất cũng nên cấm mọi loại hình sử dụng AI cho chấm điểm xã hội, vì nó đi ngược lại các giá trị cơ bản của EU và có thể dẫn đến phân biệt đối xử”.


(Theo VOV, Engadget)

EU keu goi cam nhan dang khuon mat trong khong gian cong cong


Cac co quan quan ly bao ve du lieu cua Lien minh chau Au (EU) da keu goi mot lenh cam chung doi voi viec su dung AI de nhan dang khuon mat cung cac “tin hieu sinh trac hoc va hanh vi” khac trong khong gian cong cong.


Uy ban Bao ve Du lieu Chau Au (EDPB) va Giam sat Bao ve Du lieu Chau Au (EDPS) cung cho biet viec su dung AI de cham diem tren mang xa hoi nen bi cam.


Gioi chuc Chau Au lo ngai voi viec giam sat khuon mat cua nguoi dan o khu vuc cong cong - Anh: Getty Images.
Gioi chuc Chau Au lo ngai voi viec giam sat khuon mat cua nguoi dan o khu vuc cong cong - Anh: Getty Images.

Cac du lieu ma hai co quan nay cua Chau Au keu goi cam gom “nhan dang khuon mat, dang di, dau van tay, DNA, giong noi, thao tac go phim va cac tin hieu sinh trac hoc hoac hanh vi khac trong bat ky ngu canh nao” tai cac khu vuc cong cong. Ho cho rang he thong AI su dung sinh trac hoc de phan loai moi nguoi “thanh cac cum dua tren dan toc, gioi tinh, khuynh huong chinh tri hoac tinh duc” hoac cac loai phan loai khac ma theo do ho co the bi phan biet doi xu la bat hop phap.


Tren het, EDPB va EDPS lap luan rang can co lenh cam su dung AI de suy luan cam xuc cua mot nguoi tu nhien. No se duoc cho phep trong cac tinh huong cu the, chang han nhu tren co so y te nhat dinh.


Cac nha quan ly da dua ra phan ung cua minh dua vao khuon kho quy dinh ve AI do Uy ban chau Au (hay EC -co quan hanh phap cua EU) de xuat. Tai lieu de xuat mot lenh cam doi voi cac trien khai khac nhau cua AI, bao gom tinh diem xa hoi va viec su dung he thong nhan dang sinh trac hoc tu xa dua tren thoi gian thuc trong cac khong gian co the truy cap cong cong cho muc dich thuc thi phap luat. Se co mot vai truong hop ngoai le, bao gom viec AI duoc dung de ho tro chinh quyen tim tre mat tich va ngan chan “moi de doa cu the, dang ke va sap xay ra” nhu mot cuoc tan cong khung bo.


Nhan dien khuon mat se khien quyen rieng tu cua nguoi dung bi anh huong - Anh minh hoa.
Nhan dien khuon mat se khien quyen rieng tu cua nguoi dung bi anh huong - Anh minh hoa.

Cac thanh vien cua EDPB bao gom cac co quan giam sat bao ve du lieu tu moi quoc gia thanh vien EU, trong khi EDPS dam bao cac to chuc va co quan cua EU ton trong quyen cua moi nguoi trong viec bao ve du lieu va quyen rieng tu khi ho xu ly du lieu ca nhan. De xuat cua EC coi EDPS la “co quan co tham quyen va co quan giam sat thi truong” giup giam sat cac co quan cua EU.


Tuy nhien, EDPB va EDPS keu goi lam ro hon ve vai tro va nhiem vu cua EDPS. Ho cung bay to lo ngai rang pham vi cua de xuat khong bao gom “hop tac thuc thi phap luat quoc te”.


Chu tich EDPB Andrea Jelinek va EDPS Wojciech Wiewiorowski cho biet trong mot tuyen bo chung rang “Trien khai nhan dang sinh trac hoc tu xa trong cac khong gian cong cong dong nghia voi viec cham dut tinh trang an danh o nhung noi do. Mot lenh cam chung doi voi viec su dung nhan dang khuon mat o cac khu vuc co the tiep can cong cong la diem khoi dau can thiet neu chung ta muon bao ve cac quyen tu do cua minh va tao ra mot khuon kho phap ly lay con nguoi lam trung tam cho AI. Quy dinh duoc de xuat cung nen cam moi loai hinh su dung AI cho cham diem xa hoi, vi no di nguoc lai cac gia tri co ban cua EU va co the dan den phan biet doi xu”.


(Theo VOV, Engadget)


EU kêu gọi cấm nhận dạng khuôn mặt trong không gian công cộng

Các cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một lệnh cấm chung đối với việc sử dụng AI để nhận dạng khuôn mặt cùng các “tín hiệu sinh trắc học và hành vi” khác trong không gian công cộng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: