Xếp lịch tiêm chủng tự động cho 12 ngàn người trong công viên phần mềm Quang Trung

Công viên phần mềm Quang Trung cho 12 ngàn người đăng ký tiêm chủng phòng Covid-19 trên Internet, đồng thời tự động xếp lịch cho từng cá nhân.


Gần 12.000 chuyên viên, kỹ sư công nghệ của 190 doanh nghiệp trong Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12, TP.HCM) sẽ được tiêm chủng phòng chống Covid-19. Từ 21/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã tiến hành tiêm chủng cho những lao động đầu tiên tại Quang Trung.


Xếp lịch tiêm chủng tự động cho 12 ngàn người trong công viên phần mềm Quang Trung
Tiêm chủng tại Công viên phần mềm Quang Trung hôm 21/6. (Ảnh: QTSC)

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), cho biết đây là một sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với ngành CNTT.  Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc được ưu tiên tiêm vắc xin góp phần quan trọng trong phòng chống lây nhiễm, giúp các doanh nghiệp và người lao động yên tâm làm việc, đảm bảo được mục tiêu kép của thành phố là vừa chống dịch vừa đảm bảo an toàn sản xuất.


Trong đợt tiêm này, QTSC đã cho triển khai đăng ký tiêm phòng Covid-19 trên ứng dụng hoạt động trên cả 2 nền tảng website và điện thoại thông minh dành cho doanh nghiệp nội khu. 


Ứng dụng đã giúp người lao động đang làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung đăng ký nhanh, gọn, đầy đủ thông tin theo đúng tiến độ của Sở Y tế TP.HCM.


Đối với mỗi doanh nghiệp, khi đăng nhập vào ứng dụng, điền đầy đủ thông tin sẽ được cấp một mã hồ sơ (mã ID). Người lao động sử dụng mã ID đó để đăng nhập, khai báo thông tin theo mẫu. Cuối cùng, người lao động sẽ được ứng dụng gửi mẫu phiếu đặt lịch tiêm gồm ngày, giờ và địa điểm tiêm. 


Nhờ ứng dụng công nghệ trong việc đặt lịch tiêm phòng mà quá trình tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Công viên phần mềm Quang Trung diễn ra suôn sẻ, nhịp nhàng và nhanh gọn.


Phía QTSC cho biết ứng dụng được phát triển trước đó, nhưng hoàn thiện chỉ trong vài ngày gần đây. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc tiêm chủng tại công viên phần mềm, ứng dụng được thêm các trường dữ liệu đúng theo yêu cầu của ngành y tế.


Trao đổi với TinCongNghe, phía QTSC cho biết mẫu đơn đồng ý tiêm chủng, và mẫu phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vẫn phải được in ra, ký tên và gửi cho ngành y tế. Các thông tin này hiện chưa thể số hoá do yêu cầu lưu trữ từ phía cơ quan y tế.


Vào sáng nay 21/6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có hỗ trợ công nghệ thông tin cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung và chiến dịch tiêm chủng nói riêng.


Trong chiến dịch tiêm chủng kéo dài 5 ngày, TP.HCM dự kiến tiêm 836.000 liều, đạt tỷ lệ tiêm chủng 6% người dân toàn thành phố. 


Hải Đăng

Xep lich tiem chung tu dong cho 12 ngan nguoi trong cong vien phan mem Quang Trung


Cong vien phan mem Quang Trung cho 12 ngan nguoi dang ky tiem chung phong Covid-19 tren Internet, dong thoi tu dong xep lich cho tung ca nhan.


Gan 12.000 chuyen vien, ky su cong nghe cua 190 doanh nghiep trong Cong vien phan mem Quang Trung (Quan 12, TP.HCM) se duoc tiem chung phong chong Covid-19. Tu 21/6, Trung tam Kiem soat benh tat Thanh pho Ho Chi Minh (HCDC) da tien hanh tiem chung cho nhung lao dong dau tien tai Quang Trung.


Xep lich tiem chung tu dong cho 12 ngan nguoi trong cong vien phan mem Quang Trung
Tiem chung tai Cong vien phan mem Quang Trung hom 21/6. (Anh: QTSC)

Ong Lam Nguyen Hai Long, Giam doc Cong vien phan mem Quang Trung (QTSC), cho biet day la mot su quan tam dac biet cua thanh pho doi voi nganh CNTT.  Trong tinh hinh dich benh dien bien phuc tap, viec duoc uu tien tiem vac xin gop phan quan trong trong phong chong lay nhiem, giup cac doanh nghiep va nguoi lao dong yen tam lam viec, dam bao duoc muc tieu kep cua thanh pho la vua chong dich vua dam bao an toan san xuat.


Trong dot tiem nay, QTSC da cho trien khai dang ky tiem phong Covid-19 tren ung dung hoat dong tren ca 2 nen tang website va dien thoai thong minh danh cho doanh nghiep noi khu. 


Ung dung da giup nguoi lao dong dang lam viec tai Cong vien phan mem Quang Trung dang ky nhanh, gon, day du thong tin theo dung tien do cua So Y te TP.HCM.


Doi voi moi doanh nghiep, khi dang nhap vao ung dung, dien day du thong tin se duoc cap mot ma ho so (ma ID). Nguoi lao dong su dung ma ID do de dang nhap, khai bao thong tin theo mau. Cuoi cung, nguoi lao dong se duoc ung dung gui mau phieu dat lich tiem gom ngay, gio va dia diem tiem. 


Nho ung dung cong nghe trong viec dat lich tiem phong ma qua trinh tiem vaccine phong Covid-19 tai Cong vien phan mem Quang Trung dien ra suon se, nhip nhang va nhanh gon.


Phia QTSC cho biet ung dung duoc phat trien truoc do, nhung hoan thien chi trong vai ngay gan day. Ngay sau khi nhan duoc thong tin ve viec tiem chung tai cong vien phan mem, ung dung duoc them cac truong du lieu dung theo yeu cau cua nganh y te.


Trao doi voi TinCongNghe, phia QTSC cho biet mau don dong y tiem chung, va mau phieu sang loc truoc tiem chung van phai duoc in ra, ky ten va gui cho nganh y te. Cac thong tin nay hien chua the so hoa do yeu cau luu tru tu phia co quan y te.


Vao sang nay 21/6, Pho chu tich UBND TP.HCM Duong Anh Duc cho biet nhieu doanh nghiep tren dia ban co ho tro cong nghe thong tin cho cong tac phong chong dich Covid-19 noi chung va chien dich tiem chung noi rieng.


Trong chien dich tiem chung keo dai 5 ngay, TP.HCM du kien tiem 836.000 lieu, dat ty le tiem chung 6% nguoi dan toan thanh pho. 


Hai Dang


Xếp lịch tiêm chủng tự động cho 12 ngàn người trong công viên phần mềm Quang Trung

Công viên phần mềm Quang Trung cho 12 ngàn người đăng ký tiêm chủng phòng Covid-19 trên Internet, đồng thời tự động xếp lịch cho từng cá nhân.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: