Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15

Tính năng Live Text trên iOS 15 có thể đọc văn bản trong hình ảnh chụp, tách ra chữ viết, số điện thoại, công thức, mật khẩu Wi-Fi... Với Live Text, người dùng iPhone sẽ được trợ giúp rất nhiều.


Tính năng Live Text trên iOS 15 được Apple giới thiệu trước công chúng trong sự kiện WWDC 2021 vừa qua. Tính năng này có thể nhận diện văn bản trong hình ảnh, tách ra chữ viết, số điện thoại, công thức, mật khẩu Wi-Fi...


Với Live Text, người dùng iPhone sẽ được trợ giúp trong việc học tập, đi du lịch, và rất nhiều trường hợp khác bên ngoài cuộc sống. Theo những người đã trải nghiệm sớm iOS 15, Live Text hoạt động khá mượt mà.


Cách tách chữ trong ảnh trên iPhone


Để bật tính năng Live Text trên iOS 15, bạn vào "Cài đặt" => "Camera", sau đó kích hoạt "Văn bản trực tiếp".


Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15
Để bật tính năng Live Text trên iOS 15, bạn vào "Cài đặt" => "Camera", sau đó kích hoạt "Văn bản trực tiếp".

Bây giờ khi mở máy ảnh iPhone lên, bạn hướng camera đến chỗ có văn bản, rồi nhấn biểu tượng Live Text ở góc dưới bên phải. iPhone sẽ tự động cắt ảnh và đưa ra các chức năng như "Sao chép", "Chọn tất cả", "Tra cứu", "Dịch"...


Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15
Khi mở máy ảnh iPhone lên, bạn hướng camera đến chỗ có văn bản, rồi nhấn biểu tượng Live Text ở góc dưới bên phải. iPhone sẽ tự động cắt ảnh và đưa ra các chức năng như "Sao chép", "Chọn tất cả", "Tra cứu", "Dịch"...

Bạn có thể vuốt để chọn riêng một đoạn chữ viết bất kỳ, Live Text sẽ hỗ trợ dịch nếu cần. Ngoài ra bạn còn có các chức năng như sao chép đoạn dịch (Copy Translation), thay đổi ngôn ngữ, mở trong ứng dụng Translate.


Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15
Bạn có thể vuốt để chọn riêng một đoạn chữ viết bất kỳ, Live Text sẽ hỗ trợ dịch nếu cần
Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15
Bạn còn có các chức năng như sao chép đoạn dịch (Copy Translation), thay đổi ngôn ngữ, mở trong ứng dụng Translate.

Bạn cũng có thể quét chữ đối với ảnh có sẵn trong thư viện ảnh.


Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15
Bạn cũng có thể quét chữ đối với ảnh có sẵn trong thư viện ảnh.

Anh Hào

Huóng dãn sủ dụng Live Text tren iOS 15


Tính nang Live Text tren iOS 15 co the dọc van ban trong hinh anh chụp, tách ra chũ viét, so dien thoai, cong thuc, mat khau Wi-Fi... Vói Live Text, nguòi dùng iPhone sẽ duọc trọ giúp rát nhièu.


Tinh nang Live Text tren iOS 15 duoc Apple gioi thieu truóc cong chúng trong su kien WWDC 2021 vua qua. Tính nang này co the nhan dien van ban trong hinh anh, tách ra chũ viét, so dien thoai, cong thuc, mat khau Wi-Fi...


Vói Live Text, nguòi dùng iPhone sẽ duọc trọ giúp trong viec hoc tap, di du lich, va rat nhieu truong hop khac ben ngoai cuoc song. Theo nhũng nguòi dã trải nghiẹm sóm iOS 15, Live Text hoat dong khá muot ma.


Cách tách chũ trong ảnh tren iPhone


Dẻ bạt tinh nang Live Text tren iOS 15, ban vao "Cai dat" => "Camera", sau dó kích hoạt "Van ban truc tiep".


Huóng dãn sủ dụng Live Text tren iOS 15
Dẻ bạt tinh nang Live Text tren iOS 15, ban vao "Cai dat" => "Camera", sau dó kích hoạt "Van ban truc tiep".

Bay giò khi mo may anh iPhone len, ban huong camera den chõ có van ban, ròi nhan bieu tuong Live Text o goc duoi ben phai. iPhone se tu dong cat ảnh va dua ra cac chuc nang nhu "Sao chep", "Chon tat ca", "Tra cuu", "Dich"...


Huóng dãn sủ dụng Live Text tren iOS 15
Khi mo may anh iPhone len, ban huong camera den chõ có van ban, ròi nhan bieu tuong Live Text o goc duoi ben phai. iPhone se tu dong cat ảnh va dua ra cac chuc nang nhu "Sao chep", "Chon tat ca", "Tra cuu", "Dich"...

Ban co the vuot de chon rieng mọt doạn chũ viét bát kỳ, Live Text sẽ hõ trọ dịch néu càn. Ngoai ra bạn con co cac chuc nang nhu sao chép doạn dịch (Copy Translation), thay doi ngon ngu, mo trong ung dung Translate.


Huóng dãn sủ dụng Live Text tren iOS 15
Ban co the vuot de chon rieng mọt doạn chũ viét bát kỳ, Live Text sẽ hõ trọ dịch néu càn
Huóng dãn sủ dụng Live Text tren iOS 15
Bạn con co cac chuc nang nhu sao chép doạn dịch (Copy Translation), thay doi ngon ngu, mo trong ung dung Translate.

Ban cũng co the quet chũ dói vói ảnh có sãn trong thu vien anh.


Huóng dãn sủ dụng Live Text tren iOS 15
Ban cũng co the quet chũ dói vói ảnh có sãn trong thu vien anh.

Anh Hào


Hướng dẫn sử dụng Live Text trên iOS 15

Tính năng Live Text trên iOS 15 có thể đọc văn bản trong hình ảnh chụp, tách ra chữ viết, số điện thoại, công thức, mật khẩu Wi-Fi... Với Live Text, người dùng iPhone sẽ được trợ giúp rất nhiều.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: